Jobbet "Psykolog til National Specialrådgivning, Synscenter Refsnæs, Kalundborg" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Kystvejen 112 A, 4400 Kalundborg

Dit næste skridt

Synscenter Refsnæs søger dygtig psykolog til tværprofessionel indsats for børn og unge, der har en synsnedsættelse eller er blinde. Vi møder børn og unge med komplekse problemstillinger fra hele Danmark og Grønland

Teamet spejder efter en selvstændig og dedikeret psykolog, der har mod på at bringe sit fag og sin erfaring i spil og formår at gøre det i tæt samarbejde med målgruppen, familien og lokale fagprofessionelle. Som psykolog tilknyttes du en landsdækkende funktion og skal bidrage målrettet med udredning og opfølgende specialrådgivning. Opgaven løses dels på Synscenter Refsnæs og dels lokalt i barnet og den unges nærområde, i samarbejde med lokale synskonsulenter. Specialrådgivningen er VISO leverandør med det overordnede mål er at supplere og understøtte kommunernes arbejde med rehabilitering og inklusion.

Vores nye kollega skal være fagligt stærk, idérig og udviklingsorienteret og kunne se sig selv levere en bred vifte af opgaver, der understøtter barnets individuelle behov og relationer. Vi arbejder helhedsorienteret, løsningsfokuseret og vidensbaseret og er optaget af, hvordan vi fremadrettet styrker dokumentation og formidling - til gavn for målgruppen.

Stillingen er organisatorisk placeret i Specialrådgivningen på Synscenter Refsnæs ved Kalundborg, Her arbejder 3 psykologer, ergoterapeut, fysioterapeut, videnskonsulent og synskonsulenter med specialpædagogisk og lærerfaglig baggrund i tre tværprofessionelle teams. De 3 psykologer har en central funktion blandt andet ift. visitation og faglig udvikling. Den ledige stilling er knyttet til Specialrådgivningens skoleteam, men det forventes, at man er indstillet på at arbejde på tværs af alder og funktionsnedsættelser inden for målgruppen 0-17 år.

Psykologernes opgaver forudsætter en evne til at inddrage både praksis og teori. Elementer fra det systemisk-narrative og fra den anerkendende position er gennemgående i vores tilgang og tilbud til barnet og familien.

Opgaven

 • Understøtte trivsel, læring og udvikling hos børn og unge primært i skolealderen
 • Deltage i det tværprofessionelle skoleteam med psykologiskfaglig udredning, specialrådgivning, samtaler og undervisning fulgt op med handleforslag og rapport
 • Samarbejde med forældre, lokale synskonsulenter og andre fagprofessionelle i barnets/den unges lokale miljø
 • Undervisning og faglige oplæg for forældre og fagprofessionelle i kommuner og kommunikationscentre, nationalt og evt. i udlandet ved internationale synsfaglige konferencer
 • Supervision/sparring til fagprofessionelle kolleger og samarbejdspartnere
 • Faglige bidrag til videreudviklingen af udredning, rådgivning, dokumentation og kommunikation
 • Deltage i udviklingen af tværfaglige metoder til at understøtte inklusion og (re)habilitering

Du får indflydelse på dine opgaver og arbejdstilrettelæggelse og på udviklingen af Synscentrets tilbud, ligesom der er mulighed for at deltage i psykologfaglige netværk, nationalt og internationalt.

Personprofil

 • Udviklingspsykologisk viden om og gerne erfaring med børn og unge 5 – 17 år
 • Interesse for - hvad det vil sige, når man er yderst begrænset på synssansen
 • Brænder for psykologisk udredning af børn og unge – gerne med en neuropsykologisk tilgang
 • Viden om og gerne erfaring med psykologisk udredning af børn og unge med funktionsnedsættelse
 • Gerne kendskab til Bayley III, WPPSI-IV, WISC-IV/WISC-V, D-KEFS og D-REF
 • Evne til relationsarbejde, også når samtalen er svær og der er flere synspunkter i spil
 • Lyst til og gerne erfaring med tværsektorielt samarbejde
 • Fleksibel - villig til at yde landsdækkende indsats i børnenes nærmiljø
 • Velformuleret og præcis, når du formidler, dokumenterer og evaluerer

Synscenter Refsnæs lægger vægt på, at du er en initiativrig, nysgerrig og kontaktskabende person med et stærkt personligt fundament til at indgå i et engageret tværfagligt samarbejde. Humor og en positiv indstilling anses som vigtigt udgangspunkt for et godt samarbejde. Du skal have lyst til at blive udfordret og til at udvikle og specialisere dig med fokus på det psykologiske i det synsfaglige. Synscenter Refsnæs faciliterer den nødvendige kompetenceudvikling, herunder mulighed for specialistuddannelse efter nærmere aftale.

Praktisk

Vi tilbyder et job i et røgfrit miljø og forestiller os en stilling på mellem 30 og 37 timer pr. uge, med mulighed for også at arbejde hjemmefra.

Samtaler i uge 8

Om Synscenter Refsnæs
Synscenter Refsnæs er det landsdækkende specialtilbud til børn, unge og voksne, der er blinde eller har synsnedsættelse. Alle børn og unge, der er opført i Synsregistret, kan gøre brug af vores tilbud. 

Synscenter Refsnæs tilbyder: Synsprofessionel rådgivning og vejledning på Synscenter Refsnæs og skræddersyede tilbud lokalt i samarbejde med kommuner og kommunikationscentre med henblik på at understøtte inklusion. Undervisning efter folkeskoleloven med mulighed for boophold. Tilgængelige undervisningsmaterialer, der er tilrettelagt for blinde og svagsynede i vuggestuer, børnehaver og skoler. Udvikling af og rådgivning om inklusionsteknologi. Læs mere om Synscenter Refsnæs på vores egen hjemmesideFacebook og LinkedIn