Jobbet "Forløbskoordinator til unge med svulster i hjernen søges til projektstilling i Neurokirurgisk Klinik 16-20 timer ugentligt pr. 1. marts 2018" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Dit næste skridt
Neurokirurgisk Klinik søger en forløbskoordinator til projekt til støtte af børn og unge med hjernekræft i en tre årig periode. Stillingen er vagtfri. 
 
Klinikprofil 
Neurokirurgisk Klinik på Rigshospitalet varetager udredning, behandling og opfølgning af patienter med neurokirurgiske sygdomme i hjerne og perifere nerver. Klinikken har et optageområde, der dækker ca. 2.5 million borgere fordelt i Region Hovedstaden, Sjælland, Grønland og Færøerne. Alle vores funktioner er højt specialiserede. Klinikken arbejder med specialteams, der dækker forskellige subspecialer indenfor neurokirurgien. 
 
Onkologisk team behandler og kontrollerer et stort antal kræftpatienter årligt. Teamet er fagligt førende indenfor en stor del af det onkologiske område. Vi behandler bl.a. unge med svulster i hjernen hvoraf nogle har kræft mens andre har et langvarigt forløb primært i neurokirurgisk regi. Disse unge mennesker har særlige og mangeartede udfordringer som vi ønsker afdækket og afhjulpet.  
Vi samarbejder med både Børneafdelingen og Onkologisk Klinik om disse forløb. 
 
Neurokirurgisk har en nyoprettet projekt-stilling til besættelse. Stillingen løber over 3 år og er halvtids. 
 
Du skal i stillingen som forløbskoordinator varetage efterforløbet for unge mellem 16 og 30.  Da unge i den alder ofte er midt i at opbygge deres liv med uddannelse, job og familie har de en særlig udfordring. Jobbet som koordinator består dels i en opsøgende og afdækkende funktion af de udfordringer som patienterne har, men også hjælp til at finde de rette tilbud.  
Der findes i de forskellige kommuner og regioner er række tilbud, men indgangen til dette kan være svær at finde.  
Det vil være den unge-hjernetumor-koordinatorens opgave, at være bekendt med de forskellige tilbud, hjælpe med den rette kontakt og lave opfølgning på tilbuddene. Da det er en nyoprettet stilling vil der være stor mulighed for at være med til at præge udformningen af jobbets indhold og form. 
 
En del af jobbet vil også være at arbejde sammen med det Neuro-onkologiske team og deltage i forskningsarbejdet bl.a. med data-indsamling. En måleinstrument som kaldes PROM (Patient-Reportet-Outcome-Measurement) er en nyere måde at måle effekten af sundhedsvæsenets indsats.  Udformning og indsamling af data til PROM vil ske i samarbejde med Neuroonkologisk team som også omfatter neuropsykologer. 
 
Vi søger 
 • En egangeret person med interesse for samspil med unge med hjernetumor 
 • En person med gode samarbejdsevner, der kan indgå i en dagligdag i en travl klinik, men som også formår at arbejde selvstændigt og problemløsende 
 • En person, der mestrer det tværfaglige samarbejde mellem de forskellige fag grupper på neurokirurgisk klinik 
 • En person, der kan planlægge og prioritere sin arbejdsdag 
 
Ansættelsen indebærer 
En halv- tidsstilling i Neurokirurgisk Klinik med tilknytning til og daglig gang i ambulatoriet og på sengeafdelingen. Vi forestiller os, at arbejdstiden aftales med 2-3 fremmøde dage spredt over ugen således, at unge-koordinatoren er jævnt tilgængelig. 
 
Opgaverne vil primært være 
 • Indsamle og beskrive de rehabiliterings- og støttetilbud, der eksisterer i de forskellige regioner - herunder sikre kontakt til kommunale aktører 
 • Yde hjælp til/sikre kontakt til arbejdsplads/uddannelses institution 
 • Sikre at forløbsbeskrivelser overholdes for alle patienter 
 • Sikre kendskab til lovgivningen – kontakt til hjerneskade koordinator/uvildig konsulent (fortælle om rettigheder) 
 • Indsamle data til PROM 
 • Yde assistance til Neuro-onkologisk teams forskning 
 
Vi kan tilbyde 
 • At du indgår i en klinik med stor faglighed på alle niveauer, hvor forskning er en indbygget og naturlig del af hverdagen. 
 • En stilling som du i høj grad selv kan være med til at forme. 

Dine faglige kvalifikationer 
 • Sygeplejerske eller person med anden relevant sundhedsfaglig uddannelse som er interesseret i neurorehabilitering.
 • Det vil være en fordel af vedkommende har kendskab til neurorehabilitering, neurokirurgi som speciale og gerne kendskab til og interesse for forskning. 
Arbejdstid 
Stillingen er på 16-20 timer ugentligt – fortrinsvist i dagvagt på hverdage. Du har mulighed for en vis selvstændig arbejdstidsplanlægning indenfor normtiden. 
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. 
Stillingen er omfattet af Rigshospitalets retningslinjer om indhentelse af børneattest. 
 
Ansøgnings- og ansættelsesprocedure 
Ansøgningsfrist: Den 23. januar 2018 
Ansættelsessamtaler: Uge 4-5 
 
Har du yderligere spørgsmål er du mere end velkommen til at kontakte overlæge Jane Skjøth-Rasmussen på mail jane.skjoeth-rasmussen@regionh.dk eller på telefon 3545 1446.