Jobbet "Overlæge i afsnitsledelse, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Region Hovedstaden" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Dyrehavevej 48, 3400 Hillerød

Dit næste skridt
Jobbet 
En stilling som overlæge i afsnitsledelse er ledig ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center med funktion ved Ambulatorium for skolebørn med tilknyttet dagfunktion, B397. Ambulatoriet har til huse på centrets matrikel i Hillerød.  
 
Stillingen ønskes besat pr. 1. april 2018 eller efter aftale.  
 
Ambulatoriet for skolebørn med tilknyttet dagfunktion udreder og behandler børn i alderen 6-13 år, der er henvist for psykisk sygdom eller psykisk udviklingsforstyrrelse af et omfang, der kræver udredning og behandling i hospitalsregi. Ambulatoriet har tilknyttet dagfunktion med 6 dagpladser. Primæropgaven er udredning og behandling af børn med særlig komplekse psykiatriske tilstande, oftest i kombination med omfattende psykosocial funktionsforstyrrelse. Herudover deltager ambulatoriet i mindre omfang i centrets almene udredningsforpligtelser på hovedfunktionsniveau. 
 
Ambulatoriets dagbehandlingsfunktion er regionsdækkende.  
 
Medarbejderstaben omfatter speciallæger, læger under uddannelse, psykologer, sygeplejersker, pædagoger, socialrådgiver og lægesekretær. I 2018 forventes fysioterapeut-stilling genetableret. 
 
Afsnittet ledes af overlæge og afdelingssygeplejerske i fællesskab. 
 
Afsnittet deltager i den præ- og postgraduate lægeuddannelse.  
 
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Region Hovedstaden, har 650 ansatte og består af 2 afdelinger: Afdeling for Ambulante Tilbud og Afdeling for Døgntilbud. Centret varetager hovedfunktion og alle specialiserede funktioner i børne- og ungdomspsykiatri. Der lægges vægt på forskning og kvalitetsudvikling. 
 
Vi tilbyder 
En spændende stilling på et center præget af faglig stolthed, engagement og effektiv arbejdstilrettelæggelse. Centrets medarbejdere og ledere arbejder på at udvikle en fælles forbedringskultur med fokus på, hvad der har værdi for patienterne og deres familier.  
 
I ambulatoriet arbejdes der på 
  • Den faglige udvikling af en udvidet behandlingsindsats overfor målgruppen 
  • Et højt fagligt miljø  
  • Et dynamisk og tværfagligt baseret afsnit med dedikerede medarbejdere og et samarbejde baseret på gensidig respekt og tillid  
Vi ønsker
  • Speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri med erfaring i at arbejde med afsnittets målgruppe
  • Lederuddannelse/ledelseserfaring
  • Gode samarbejdsevner med en respektfuld tilgang til den tværfaglige struktur
  • Gode kommunikative evner

Ansættelsesvilkår 

Stillingen ønskes besat pr. 1. april 2018 eller efter aftale. 

Stillingen er fuldtidsstilling. 
 
Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger. 
 
I henhold til lovkrav skal der ved eventuel ansættelse på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center forevises ren børneattest. Centeret indhenter attesten hos Rigspolitiet med samtykke fra ansøger, der indstilles til ansættelse.  
 
Der indhentes efter aftale med ansøger altid referencer, inden endelig beslutning om ansættelse. 
 
Ansøgningsprocedure 
Ansøgning med CV, eventuelle bilag, autorisationer mm. sendes elektronisk. Følg linket i annoncen.
 
Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte fung. afsnitsledende overlæge Birgitte Clasen-Linde (mail: birgitte.wang.clasen-linde@regionh.dk, tlf. 3864 6542 eller klinikchef Uwe Klahn (mail: jan.uwe.klahn@regionh.dk, tlf. 3864 6507. 
 
Ansøgningsfrist: Mandag den 15. januar 2018, kl. 12.00. 
 
Ansættelsessamtaler efter aftale. 
 
Arbejdsgiver
Region Hovedstadens Psykiatri, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Afdeling  Hillerød, Dyrehavevej 48, 3400 Hillerød. 
Web-adresse: www.buc-regionh.dk