Jobbet "Ergoterapeut til fast stilling på psykoseafsnit (P2)" er udløbet

Region Midtjylland

Regionspsykiatrien Midt

Søndersøparken 1, 8800 Viborg

Dit næste skridt
Ergoterapeut til psykoseafsnit (P2), Regionspsykiatrien Midt
 
Vil du være med til at arbejde benhårdt for at nedbringe tvang?
 
Vil du være vores ergoterapeut-brik, der kan få vores tværfaglige puslespil til at gå op?
 
…..så er du måske lige den ergoterapeut, vi så gerne vil ha'.

Sengeafsnittet har plads til 13 patienter med psykotiske lidelser. Vi er i fuld gang med at implementere en række tiltag, der samlet skal øge sikkerheden for såvel patienter som personale. Vi arbejder med patientinddragelse og har i øjeblikket kompetenceudvikling indenfor grundlæggende miljøterapi. Vi arbejder derudover med safewards og deeskalering.
 
På Psykiatrisk Hospital har vi lige nu særligt fokus på rekruttering, bl.a. fordi vi atter står over for en udvidelse i antallet af sengeafsnit. Hvis du gerne vil møde 2 af dine kommende kolleger fra P2, så se her:
https://www.facebook.com/psykiatrienregionmidtjylland/videos/vb.257114204627639/581570265515363/?type=2&theater
 
 
Dine kerneopgaver:
 • Være daglig kontaktperson for 3-5 patienter i vagterne, herunder fokus på vurdering af patientens funktionsevne.
 • Indgå i et tværfagligt team, der udnytter hinandens kompetencer til den bedste tilgang til psykosepatienterne.
 • Fungere som faglig ressourceperson for de sundhedsfagligt uddannede kolleger.
 • Ansvarlig for at iværksætte meningsfulde aktiviteter og udnytte afdelingens fysiske rammer mest hensigtsmæssig.
 • Være medansvarlig for den kliniske praksis, herunder dokumentation og kontinuerlig udvikling.
 • At tilrettelægge og koordinere patientforløb med størst mulig inddragelse af patienten og dennes netværk.
 • Deltage i vores fælles ansvar relateret til rekruttering til psykiatrien; vi sætter en ære i at være et godt uddannelsessted for social- og sundhedsassistentelever og sygeplejestuderende og vi fungerer alle som daglige vejledere.
 
 
Du får mulighed for selv at præge dit arbejde ved bl.a. at:
 • Udvikle nye patientaktiviteter i samarbejde med patienterne, kolleger og funktionsledelsen.
 • Udvikle det tværgående samarbejde mellem sengeafsnittene yderligere, særligt samarbejdet med fysioterapeuten, som P2 "deler" med øvrige almenpsykiatriske sengeafsnit.
 • Deltage i kvalitetstiltag og -projekter. Vi arbejder aktuelt med safeward og deeskalering samt et pilotprojekt med fokus på forebyggelse af tvang, hvor målgruppen er patienter med misbrug.
 • Deltage i vores øvrige tiltag, som udmøntes via Sikker Psykiatri.
 • Være en aktiv medskaber af vores arbejdsmiljø, hvor kollegial sparring, vejledning og supervision er lige ved hånden samtidig med, at selvstændighed, handlekraft og kreativ problemløsning værdsættes.
 • Turde sætte dit faglige aftryk og være betydningsfuld hos os.
 
 
Vi lægger vægt på følgende kvalifikationer:
 • Du har psykiatrierfaring, men din personlighed er mest afgørende for os.
 • Du mestrer en travl og udfordrende hverdag og trives med dette.
 • Du evner at arbejde både selvstændigt og kollektivt og kan prioritere.
 • Du har tydelige kommunikations- og samarbejdsevner.
 • Du har erfaring med at arbejde systematisk med dokumentation.
 • Du har kendskab til Midt-EPJ.
 • Du kan medvirke til at "spille dine kolleger gode" og har troen på, at alle går på arbejde for at udføre det bedste, vi kan.
 
Løn og ansættelsesvilkår er i forhold til den gældende overenskomst.
 
Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende autorisation.

Der er tale om en fast stilling pr. 1. februar 2018 eller snarest herefter, 32-37 timer om ugen. Stillingen er med blandede vagter samt arbejde hver 2. weekend. Medindflydelse på egen vagtplan via app'en Mini-Tid.

Hvis du ønsker at høre mere om vores afsnit, er du velkommen til at kontakte Afd. spl. Annemette Hvoldal eller souschef Anne Aarup Søe på tlf: 78474120 / 78474123.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning senest den 18. januar 2018.
Du sender den elektronisk via stillingsopslaget vedlagt dokumentation for uddannelse og tidligere beskæftigelse.

Samtaler forventes afholdt mandag den 22. januar 2018.
 
 
Om Regionspsykiatrien Midt
Regionspsykiatrien Midt har ansvaret for både den stationære og ambulante psykiatriske behandling af voksne (18+) patienter i Viborg, Skive og Silkeborg kommuner.
 
Afdelingen har et samlet budget på ca. 260 mio. kr. og ca. 550 ansatte.
 
Pr. 1. september 2017 er afdelingen normeret til 101 sengepladser fordelt på:
 
Sengeafsnit for affektive lidelser A1 (14 pladser), inkl. et Team for ECT
Sengeafsnit for affektive lidelser A2 (11 pladser)
Sengeafsnit for psykotiske lidelser P0 (14 pladser+ 4 lavintensive senge)
Sengeafsnit for psykotiske lidelser P2 (13 pladser)
Sengeafsnit for intensiv behandling og observation M1 (13 pladser)
Sengeafsnit for retspsykiatri R2 (12 pladser)
Sengeafsnit for retspsykiatri R1 (20 pladser fordelt på 2 etager, heraf én etage med rehab-pt).
 
 
Desuden har afdelingen en række ambulante klinikfunktioner fordelt i både Viborg, Silkeborg og Skive.
 
- Klinik for intensiv ambulant behandling
  Team for OCD og angstlidelser 
- Klinik for affektive lidelser: 
    Team For affektive lidelser
    Team for ældrepsykiatri     
- Klinik for psykotiske lidelser:
    Team for vurdering og udredning
    Team for psykotiske lidelser 
    Team for ADHD
    Team for nyopdaget skizofreni 
    Team for patienter med misbrug og patienter med dom
- Klinik for retspsykiatri

De ambulante funktioner i Silkeborg er organiseret i et samarbejde med Silkeborg Kommune i Psykiatriens Hus, som omfatter: Psykoseteam, affektivt team, døgndækkende hjemmebehandlerteam, akutte døgnpladser, ADHD- og rusmiddelteam, team for personlighedsforstyrrelser, OCD og angstteam og udredningsteam. 

Endelig er PCV (Psykiatrien Centrale Visitation) i Silkeborg ledelsesmæssigt en del af Regionspsykiatrien Midt.
 
Afdelingen har klassificerede U-stillinger, som I-stillinger og H-stillinger i speciallægeuddannelsen. Endvidere som AP-læger, basislæger, neurologer, akutlæger og medicinstuderende. Desuden varetages undervisning af specialpsykologer.
 
Afdelingen har elektronisk patientjournal med både journal- og medicinmodul. Kliniske instrukser, retningslinjer og vejledninger er tilgængelige i en internet-baseret dokumentsamling (e-Dok). 
 
 
Få et indtryk af afdelingens Viborg-del gennem 10 små reportager i TV-MIDTVESTs udsendelsesrække Søndersøparken 1, sendt i efteråret 2014: http://www.tvmidtvest.dk/ (indtast i søgefeltet på denne side Søndersøparken 1)
 
 


 

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale