Jobbet "Læge/Ph.d. studerende til projekt om medicinnedtrapning ved Psykiatrisk Center Glostrup" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Kristineberg 3, 2100 København Ø

Dit næste skridt
Læge/Ph.d. studerende til projekt om medicinnedtrapning ved Psykiatrisk Center Glostrup 
Psykiatrisk Center Glostrup har fået bevilget SATS puljemidler til projekt om medicinnedtrapning hos patienter med skizofreni, hvorfor vi søger en læge til ph.d. projekt.  
 
Præsentation - hvem er vi 
På Psykiatrisk Center Glostrup diagnosticerer og behandler vi patienter med alle typer af psykiske lidelser. Vi beskæftiger over 800 engagerede medarbejdere, og består af en række almene og specialiserede døgnafsnit og ambulante enheder på fem forskellige matrikler.  
Vi har en stor internationalt anerkendt forskningsenhed, og en stærk faglig profil med udgangspunkt i vores 3 professorers forskningsområder, skizofreni, psykopatologi, psykofarmakologi og affektive tilstande, dertil kommer mange specialfunktioner herunder Retspsykiatri. Vi vægter et tæt samarbejde mellem forskning og klinik. 
 
Kort om projektet 
Projektet løber fra 2018 til 2020 og har til formål, under kontrollerede rammer, at undersøge hvilke patienter der kan tåle og profitere af reduktion eller helt ophør af antipsykotisk medicin. I løbet af projektperioden vil ca. 150 personer med skizofreni gennemføre et seks måneders formaliseret forløb med medicinnedtrapning. De inkluderede personer skal have været stabile i mindst 6 måneder og have et ønske om medicinnedtrapning. Det overordnede formål med projektet er at identificere karakteristika for de patienter, som kan klare sig med mindre medicin.  
Det er velkendt, at psykotiske symptomer forværres ved stress, hvorfor det er tiltænkt at nedtrapningen af medicin kan muliggøres ved at reducere patientens stressniveau og dermed mindske behovet for antipsykotisk medicin. Behandlingsforløbet starter derfor med en kort indlæggelse, hvor personerne gennemgår en række undersøgelser for at identificere personernes udfordringer og for at bestemme symptomniveauet før reduktionen påbegyndes.  
De stressreducerende interventioner inkluderer fx, afklaring af sociale forhold, ændring af vaner, etablering af socialpædagogisk støtte og psykoterapeutiske interventioner.  Disse interventioner udføres ambulant og som internatkurser for patienterne. Medarbejdere på projektet inkluderer bl.a. læger, sygeplejersker, psykolog, fysioterapeut, ergoterapeut og tidligere psykiatribrugere.  
 
Opgaven - hvad forventer vi 
Som ph.d. studerende har du ansvaret for den videnskabelige del af projektet, hvilket vil ske i tæt samarbejde med projektleder og ph.d. vejleder. Arbejdet omfatter: 
Bidrage til udarbejdelse forskningsprotokol og andet relevant materiale 
at deltage i relevante ph.d. kurser 
at forestå patientbehandling og vurderinger sammen med det tværfaglige personale. 
at udarbejde videnskabelige artikler og deltage i kongresser 
 
Ansøgerens profil - hvem er du 
Vi forventer at du: 
Er læge og har dansk autorisation. 
Har dokumenteret erfaring indenfor psykiatri og gerne erfaring med forskning. 
Har interesse for psykofarmakologi og i at få mere viden om hvilke patienter som tåler medicinnedtrapning/seponering 
Arbejder målrettet og professionelt i din opgaveløsning og gennem samarbejde 
Er professionel, åben, respektfuld og direkte i din kommunikation med andre 
Har erfaring med eller interesse for projekter 
 
Vilkårene - hvad tilbyder vi 
Vi tilbyder et attraktivt job i en veldrevet organisation med fokus på faglighed, tillid, åbenhed og dialog, og med gode muligheder for at opnå viden om et nyt og spændende område i psykiatrien. Stillingen kan eventuelt kombineres med uddannelsesstilling. 
Du kan læse mere om os på vores intranet. 
Ansøgningsfrist: fredag den 12. januar 2018 kl. 12.00 
Ansættelse snarest eller efter aftale. Ansættelsen sker i henhold til overenskomst. Stillingen er 3 årig med 3 måneders prøvetid.   
Ansættelsessamtaler forventes afholdt tirsdag den 16. januar 2018.   
Motiveret ansøgning med CV indeholdende oplysning om universitetsgrad, eksamensgennemsnit, hidtidige ansættelser, evt. tidligere forskningserfaring og publikationer, evt. andre kvalifikationer samt kopi af eksamensbevis sendes til Psykiatrisk Center Glostrup, Nordre Ringvej 29-67, 2600 Glostrup. 
Du er meget velkommen til at kontakte overlæge Jimmi Nielsen, telefon: 31326403, e-mail: jimmi.nielsen@regionh.dk eller klinikchef Rita Godske, mobil: 51423393, e-mail: rita.godske@regionh.dk for yderligere oplysninger om stillingen. 
Et af målene i Region Hovedstadens personalepolitik er ligebehandling uanset køn, alder, etnisk baggrund, handicap eller religion. Det sikres blandt andet gennem ansættelses- og uddannelsespolitikken.