Jobbet "Præhospital akutlæge til Den Landsdækkende Akutlægehelikopterordning​​​​​​​" er udløbet

Region Midtjylland

Akutlægehelikopter, Landsdækkende

Olof Palmes Allé 32, 8200 Aarhus N

Dit næste skridt
En stilling som speciallæge ved Den Landsdækkende Akutlægehelikopterordning er ledig til besættelse pr. 1.4.2018 eller efter aftale. Den ledige stilling er med primær tilknytning til basen i Skive.
 
Folketinget bevilligede i forbindelse med finanslovsforhandlingerne 2013 midler til etablering af en permanent landsdækkende akutlægehelikopterordning med baser i Skive, Billund og Ringsted. Den landsdækkende ordning, som blev etableret i oktober 2014 ledes af en styregruppe bestående af de fem regioner. Region Hovedstanden har formandskabet i styregruppen ved koncerndirektør Svend Hartling. Region Midtjylland er værtsregion for driftsorganisationen.
I forbindelse med finanslovsforhandlingerne 2018 er der afsat midler til at supplere ordningen med en akutlægehelikopter i den nordlige del af Danmark fra primo 2019.

De præhospitale akutlæger, der tilknyttes den landsdækkende akutlægehelikopterordning ansættes i Region Midtjylland og varetager primært tjeneste på en af de tre akutlægehelikoptere i Skive, Billund og Ringsted. Lægerne vil have en fælles vagtforpligtigelse og vil i påkommende situationer skulle dække vagter på de øvrige helikopterbaser. Tjenesten vil udgøre et variabelt antal timer og forventes gennemsnitligt at udgøre 2-3 døgnvagter pr måned. Vagterne aftales for 1-3 måneder ad gangen.
 
Opgaven
Akutlægehelikopterens opgave er at redde liv, at afkorte sygdomsforløb, at forbedre prognosen med tidlig korrekt behandlingsindsats, at lindre smerte og ubehag samt at vurdere behandlingsindikation og foretage hensigtsmæssig visitation. Akutlægehelikopteren vil overvejende foretage primære missioner til akut opstået alvorlig sygdom eller tilskadekomst i henhold til de gældende disponeringsretningslinjer, der er aftalt med de fem regioner.
 
Den præhospitale akutlæge har status som Medical Crew Member og indgår i et tæt samarbejde med pilot og HEMS Redder (paramediciner).
 
Den præhospitale akutlæge skal kunne varetage medicinsk behandling af akut syge og tilskadekomne på et højt fagligt niveau og skal kunne varetage den sundhedsfaglige ledelse af et større skadested, indtil opgaven eventuelt kan overdrages til anden indsatslederuddannet akutlæge.
 
Den præhospitale akutlæge skal selvstændigt og i tæt samarbejde med den enkelte region kunne visitere patienter til regionernes hospitaler efter gældende retningslinjer.
 
Den præhospitale akutlæge skal aktivt deltage i præhospitalt kvalitets-, forsknings- og udviklingsarbejde samt løse diverse opgaver på helikopterbasen efter aftale med ledelsen.
 
Faglige kvalifikationer
Den præhospitale akutlæge skal være speciallæge i anæstesiologi og have ansættelse på et hospital med akutfunktion i Danmark samt have relevant akutmedicinsk uddannelse og erfaring.
Den præhospitale akutlæge skal;
 • have betydelig præhospital erfaring
 • have stor erfaring med vurdering, modtagelse og behandling af kritisk syge patienter samt patienter med svær tilskadekomst
 • have erfaring med teamarbejde og -ledelse
 • have dokumenteret interesse for præhospital forskning og kvalitetsudvikling
 
Der vil endvidere blive lagt stor vægt på, at den præhospitale akutlæge har følgende kompetencer;
 • SSAI Emergency Critical Care eller lign.
 • Tværfaglig Indsatslederuddannelse
 • ALS eller lign.
 • ATLS/ETC eller lign..
 • EPALS eller lign.
 • PHTLS eller lign.
 • STaR eller lign.
 • Uddannelse til og erfaring i brug af ultralyd til akut diagnostik (e-FAST, FATE mv.)
 
Den præhospitale akutlæge skal gennemgå ACRM (Aeromedical Crew Ressource Management) uddannelse, HUET (Helicopter Underwater Escape Training),  specifik flyoperativ træning, herunder gennemgang af sikkerhedsprocedurer i helikopteren, samt deltage i et antal følgevagter. Træningen varetages i samarbejde med flyoperatøren (Norsk Luftambulanse).
 
Personlige kvalifikationer
Der vil blive lagt vægt på, at den præhospitale akutlæge besidder følgende personlige egenskaber;
 • professionalisme og loyalitet
 • gode samarbejds- og kommunikationsevner
 • fleksibilitet og omstillingsparathed
 • beslutningskompetence og evne til at bevare ro og overblik i pressede situationer
 • være dynamisk og robust
 • godt helbred og god fysisk form
 
Arbejdsområdet kræver en meget høj grad af selvstændighed samt evne til at arbejde under ofte komplekse og vanskelige forhold uden mulighed for tilkald af anden lægelig assistance.
Fleksibilitet i forhold til vagtdækningen er en forudsætning for at bestride funktionen. Det forventes endvidere, at den præhospitale akutlæge deltager i nødvendige administrative, trænings- og dokumentationsopgaver, der skal udføres af hensyn til kvalitetssikring, opretholder en fortsat udvikling samt bidrager til at generere relevant forskning.
 
Den præhospitale akutlæge skal kunne deltage i introduktion, træning og uddannelse i april-maj, en del af dette forløb skal være gennemført før selvstændig vagt.
 
Løn og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesforhold i henhold til overenskomst mellem Danske Regioner og FAS/YL. Der er netop indgået ny overenskomst.
 
Yderligere oplysninger
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Troels Martin Hansen mobil 40 19 32 03 eller e-mail troehans@rm.dk.
Yderligere information om regionernes akutlægehelikopter kan findes på www.akutlaegehelikopter.dk


Ansøgningsfrist
Ansøgningen skal være os i hænde senest den 15. januar 2018 kl 12.00.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 4.
 
Motiveret ansøgning samt relevant CV sendes ved at trykke på knappen "Søg job" nedenfor.
Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale