Jobbet "Forskningschef - Steno Diabetes Center Aarhus" er udløbet

Region Midtjylland

Steno Diabetes Center Aarhus

Nørrebrogade 44, 8000 Aarhus C

Dit næste skridt
Har du lysten til og ambitionen om at stå i spidsen for ledelsen og udviklingen af diabetesforskningen i det ny etablererede Steno Diabetes Center Aarhus?
 
Så har du muligheden, når Region Midtjylland med en donation på 1,4 mia kr. fra Novo Nordisk Fonden etablerer Steno Diabetes Center Aarhus (SDCA), der skal spille en central rolle i at løfte diabetesindsatsen i Region Midtjylland, samt nationalt og internationalt.
 
Steno Diabetes Center Aarhus skal udvikles til at være et af verdens førende miljøer for klinisk diabetesforskning, hvilket skal ske i samspil med Aarhus Universitet, de øvrige Steno Diabetes Centre samt andre danske og internationale forskningsmiljøer. Herigennem skal Steno Diabetes Center Aarhus være omdrejningspunkt for diabetesforskning rettet mod nye behandlings- og forebyggelsestiltag.
 
Stillingen er tilknyttet et professorat ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og kan derfor kun søges af ansøgere, der samtidigt ansøger om dette.
Opslaget til professoratet findes på http://www.au.dk/en/about/vacant-positions/scientific-positions/
 
SDCA vil være en integreret del af sundhedsindsatsen i regionen og skal initiere et styrket samarbejde mellem de relevante parter på diabetesområdet, det vil især sige regionshospitalerne, kommunerne og almen praksis.
 
Centret placeres både fysisk og organisatorisk ved Aarhus Universitetshospital.
 
Vi tilbyder et spændende job med stort ansvar
Steno Diabetes Center Aarhus søger en forskningschef, der får hovedansvaret for
 • at udvikle og gennemføre forskningsstrategien for SDCA og sikre den har internationalt perspektiv og stimulerer til nybrud og diabetesforskning i verdensklasse
 • at forestå udmøntningen af SDCA´s forskningsbevilling på 20 mio. kr. årligt til realisering af forskningsstrategien og at inspirere til yderligere ekstern funding af forskningsaktiviteten
 • at sikre udbygningen af den regionale, nationale og internationale forskningsindsats på diabetesområdet gerne i samarbejde med Aarhus Universitet
 • at skabe et miljø, der sikrer tæt samarbejde og interaktion internt i SDCA og skaber sammenhæng med forskningsaktiviteter i AUH og på regionshospitalerne
 • at sikre et højt aktivitetsniveau på tværs af forskningsgrupperne, hvor der løbende tages initiativ til nye projekter og søges eksterne forskningsmidler
 • at sikre klare forskningskarriereveje og rekruttering af højtkvalificerede forskere. Det forventes at SDCA skal rekruttere 3-5 PI’s og tilhørende forskningsgrupper i løbet at de kommende 1-2 år.
 • at sikre en synlig kommunikationsstrategi for den kliniske forskning ved SDCA 
 
Du skal som forskningschef være parat til at tage det samlede ansvar for forskningen i SDCA, herunder forskning ved SDCAs Videns- og Udviklingsenhed for Sammenhæng i Patientforløb. Den endelige fordeling af forskningsansvar og samspil mellem SDCAs forskningsorganisation og Videns- og Udviklingsenhed for Sammenhængende Patientforløb fastlægges, når stillingen er besat. 
 
Det er afgørende for SDCAs visioner, at forskningschefen bidrager til et værdifuldt samspil og samarbejde med såvel eksterne forskningsmiljøer på Aarhus Universitet som i forhold til det øvrige AUH og regionshospitalerne, blandt andet som led i Steno Partners-aftalerne og Diabetesnetværk Midtjylland.
 
Du kan som forskningschef forvente en grundbevilling til egen forskning. Omfanget heraf fastlægges i dialog med centerdirektøren.
 
Kompetencer
Vi søger en forskningschef med en brændende ambition om at opbygge, udvikle og drive forskningsindsatsen i SDCA.
 
Jobbet kræver en person der
 • har en sundhedsfaglig baggrund med høj akademisk legitimitet
 • er faglig respekteret og er en anerkendt og international forsker
 • har betydelig indsigt i og erfaring med forskning
 • har forskningsmæssig baggrund på et dokumenteret højt akademisk niveau svarende til professorniveau.
 • har dokumenteret erfaring med forskningsledelse – herunder f.eks. at drive og udvikle en klinisk forskningsafdeling i en tilsvarende organisation
 • har et solidt internationalt netværk, der skal muliggøre et internationalt førende forskningsmiljø inden for diabetes, herunder tiltrækning af de bedste klinikere og forskere
 • er flydende mundtligt og skriftligt i dansk eller i et af de nordiske sprog samt i engelsk. Ikke- dansktalende ansøgere skal være villige til at tillære sig dansk, mundligt såvel som skriftligt
Der kan ske ansættelse som overlæge – dette forudsætter, at der kan dokumenteres kompetencer inden for ledelse, den medicinske ekspert, kommunikation, samarbejde, akademiker og professionel. Udfyldt skema til bedømmelse af de lægefaglige kompetencer kan hentes her.

Tiltrædelse forventes pr. 1. april 2018, men gerne tidligere.
 
Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Aarhus Universitetshospital. Der vil være delt ansættelse mellem Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet.
 
Stillingen aflønnes efter gældende overenskomst. For læger sker ansættelsen efter Aftale for lægelige chefer.
Ansøgningsfristen er d. 1. februar 2018.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til centerdirektør Troels Krarup Hansen på 6167 9616.
   
Da stillingen indebærer delt ansættelse mellem Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet skal stillingen ansøges begge steder.
  
Stillingen søges ved at klikke på ”Send ansøgning” nederst i stillingsopslaget. Vedhæft CV og relevante bilag. Ansøgning stiles til Centerdirektør Troels Krarup Hansen, SDCA.
 
Ansættelsessamtaler forventes afholdt medio marts 2018.
 
Der anvendes personprofiltest mellem 1. og 2. samtalerunde.
 


Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.