Jobbet "Sygeplejerske til Rehabiliteringen, Specialområde Hjerneskade" er udløbet

Region Midtjylland

Tagdækkervej Rehabiliteringstilbud

Tagdækkervej 10, 8450 Hammel

Dit næste skridt
Tagdækkervej, Hammel
 
Tagdækkervej er en del af Specialområde Hjerneskade under Psykiatri og Social i Region Midtjylland. Specialområde Hjerneskade består af fem døgntilbud og tre dagtilbud i Østjylland. Målgruppen er personer over 18 år med erhvervet hjerneskade og/eller varig fysisk funktionsnedsættelse.
 
Om Rehabiliteringsafdelingen
Rehabiliteringen har 6 lejligheder til specialiseret rehabilitering efter endt sygehus indlæggelse. Forløbene varer ca. 3 – 6 mdr. Med udgangspunkt i den kommunale SL § 141 handleplan og borgerens ønske konkretiseres indsatsen i en individuel plan. Opgaven er at rehabilitere borgerne til et så selvstændigt og meningsfuldt liv som muligt.
 
Borgernes grad af skade samt funktionsniveau er svingende. Nogle har brug for støtte til de fleste aktiviteter i løbet af dagen, mens andre skal have støtte til mere komplekse aktiviteter.
 
Rehabiliteringen er en afdeling i løbende udvikling. Personalegruppen er engageret og der er fokus på medindflydelse. Afdelingen har et godt arbejdsmiljø og en humoristisk og uformel omgangstone. Vi arbejder på at opretholde et højt fagligt niveau, er nysgerrige og reflekterer løbende over vores praksis.
                                               
Personalet er tværfagligt sammensat af social- og sundhedsassistenter, pædagoger, neuropsykolog, fysioterapeuter og ergoterapeuter. Alle oplæres i og arbejder ud fra et neuropædagogisk grundlag. Vi arbejder med en udvidelse af afdelingen, så i starten vil du være alene sygeplejerske i afdelingen.
 
Som ene sygeplejerske kommer du bl.a. til at arbejde med:
 • Deltage i planlægning og udførsel ad de daglige P-ADL og ADL aktiviteter.
 • Ansvarlig for udarbejdelse af sygeplejefaglige retningslinjer og instrukser.
 • Undervise og sparre med kollegaer i sygeplejefaglige problemstillinger.
 • Indhente, vurdere og implementere udviklingsbaseret viden til afdelingen.
 • Medvirke til at sikre og udvikle den sygeplejefaglige kvalitet.
 • Medvirke til udarbejdelse af neuropædagogiske  strategier.
 • Koordinerende rolle som kontaktperson, herunder kontakt til pårørende.
Vi kunne ønske os en sygeplejerske med følgende profil:
 • Erfaring med eller lyst til at arbejde med neurorehabilitering.
 • Erfaring med ABC konceptet.
 • Være god til at skabe overblik.
 • Være i stand til at strukturere og prioritere arbejdsopgaverne.
 • Være god til skriftlig dokumentation.
 • Tydelig og anerkende sparringspartner i det tværfaglige samarbejde.
 • Lyst til at bidrage positivt til afdelingens udvikling.
 • Deltage i faglig vejledning og supervision.
Vi søger en sygeplejerske på 32 timer. Der vil være dag-, aften- og weekendvagter samt vagter på helligedage. Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst.
 
Ansøgningsfrist: mandag den 22. januar 2018. Vedlæg venligst uddannelsesbevis samt relevante referencer.
Tiltrædelse: 1. marts 2018

Du kan læse mere om Specialområde Hjerneskade på www.soh.rm.dk. Du er ligeledes velkommen til at kontakte afdelingsleder Lone Aagaard tlf. 21 13 36 30.
 
Stillingen skal søges online via regionens hjemmeside: www.rm.dk/job. Gå ind under stillingsopslaget og følg link til ansøgningsformular.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.