Jobbet "Sygeplejerske til ambulant team på Vesterbro, Psykiatrisk Center Amager" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Gl. Kongevej 33, 1610 København V

Dit næste skridt
Sygeplejerske til ambulant team på Vesterbro, Psykiatrisk Center Amager  
Distriktspsykiatrisk team på Gammel Kongevej søger sygeplejerske med kontaktpersonsfunktion 37 timer/ uge 1. marts 2018 eller efter aftale.  
 
 
Teamet varetager behandlingen for 380 patienter, med komplekse problemstillinger der har behov for tværfaglig behandlingsindsats. Målgruppen er voksne over 18 år, størstedelen med lidelser in-denfor skizofreni og psykoser samt bipolar affektiv sindslidelse, en mindre del med personligheds-forstyrrelse og andre diagnosegrupper med lavt funktionsniveau. 
Teamet samarbejder med døgnafsnittene på Digevej og har derudover en bred vifte af samarbejdspartnere som fx socialcentre, jobcentre, andre behandlingstilbud, væresteder mm. 
 
 
Teamet består af 4 sygeplejersker, 2 ergoterapeuter, 1 socialrådgiver, 2 psykologer, 1 specialpsykolog, 2 overlæger og 1 uddannelseslæge.  
Personaleledelsen i teamet varetages af en funktionsleder for den samlede ambulante psykiatri Vesterbro/SV, der foruden DPC-teamet består af et opsøgende psykose team (OP-team). 
 
 
Arbejdsopgaverne vil blandt andet bestå af: 
• Kontaktpersonsfunktion 
• Samtaler og netværksmøder      
• Medicinadministration 
• Dokumentation i journalen/sundhedsplatformen herunder udarbejdelse af behandlingsplaner  
• Undervisningsopgaver i forhold til patienter, pårørende og studerende 
• Mulighed for deltagelse i gruppetilbud 
 
 
Teamet søger en sygeplejerske som: 
• Har autorisation som sygeplejerske 
• Har erfaring indenfor det psykiatriske speciale, gerne fra ambulant/og eller intensiv funktion  
• Har erfaring med brug af kognitive metoder i arbejdet  
• Har erfaring med behandling af misbrug 
• Kan kombinere selvstændigt arbejde med fleksibelt teamarbejde 
• Kan arbejde systematisk og professionelt med faglige metoder  
• Kan arbejde med løbende forbedringer af egen og teamets arbejdsgang, kultur til gavn for patienterne 
• Kan bidrage til såvel et godt arbejdsmiljø som et positivt miljø blandt patienterne 
• Kan bevare overblik og engagement – også i pressede og akutte situationer 
• Gerne har specialuddannelse i psykiatri 
 
 
Vi kan tilbyde dig: 
• Deltagelse i udviklingen af patientforløb, teamets arbejde og faglige udvikling   
• Indflydelse på arbejdstilrettelæggelsen og varierende arbejdsopgaver 
• Supervision på teamniveau hver anden uge  
• Tværfaglig undervisning hver uge  
• Et team med fokus på faglighed, tværfagligt- og kollegialt samarbejde 
• Et team med høj social kapital 
• Et center, der arbejder systematisk og målrettet med driftsmålsstyring og forbedringsledelse 
• Kontaktflader til interne og eksterne samarbejdspartnere 
 
 
Om Psykiatrisk Center Amager: 
Psykiatrisk Center Amager har et optageområde, der på nær Christianshavn dækker hele Amager og Vesterbro inkl. Sydhavnen. Befolkningstallet udgør omkring 239.000 borgere med forventning om yderligere befolkningstilvækst. Centret har ca. 500 årsværk. 
Centeret har såvel døgnafsnit som ambulante funktioner. Centret har 129 sengepladser fordelt på fire intensive og fire åbne sengeafsnit samt et modtageafsnit og dertil hørende akutmodtagelse. 
Den ambulante behandling varetages i to psykiatriske ambulatorier på hhv. Hans Bogbinders Allé og Gl. Kongevej, i Psykoterapeutisk ambulatorium og Ældrepsykiatrisk ambulatorium, som ligger på Digevej. Derudover har vi et OPUS ambulatorium og Kompetencecenter for Selvmordsforebyggelse.
Psykiatrisk Center Amager er et universitetshospital med uddannelses- og undervisningsaktivitet samt en Forskningsenhed. Centeret er klassificeret til uddannelse af læger i alle stillingskategorier KBU- (klinisk basis- uddannelse), speciallæge i almen medicin samt til Introduktions- og hoveduddannelsesstillinger i psykiatri og til uddannelse af specialpsykologer. 
Centeret varetager studenterundervisningen af medicinstuderende på 10. semester ved Københavns Universitet. 
Du kan læse mere om centret på: her
 
 
Løn- og ansættelsesforhold: 
Stillingen er på 37 timer pr. uge med tiltrædelse den 1. marts 2018.  
Du vil blive ansat efter gældende overenskomst indgået mellem forhandlingsberettigede organisation og Regionernes Lønnings- og Takstnævn. For yderligere oplysninger herom, kontakt gerne din TR. Yvonne.Broen@regionh.dk 
 
 
Du kan læse mere om at være ansat i Region Hovedstadens Psykiatri på vores onboarding site, klik her
 
 
Ansøgningsprocedure: 
Ansøgningen skal indeholde CV, autorisation/eksamensbevis samt oplysninger om tidligere ansættelser. Ansøgningen skal sendes via linket herunder. 
Der indhentes altid, efter aftale med ansøger, referencer forud for endelig ansættelse. Du bedes derfor til samtalen medbringe oplysninger om to referencer med angivelse af navn, stilling og telefonnummer.  
 
 
Ansøgningsfrist: Mandag den 22. januar 2018. 
Ansættelsessamtaler: forventes afholdt i uge 4. 
 
 
Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til: 
Teamkoordinator: Rikke Dissing Andersen 
Telefon: 3864 5922, E-mail: Rikke.Dissing.Andersen@regionh.dk 
Funktions leder Pia Kjær:  
Telefon: 3864 5993, Mobiltelefon: 21181801, E-mail: pia.majbrit.kjaer@regionh.dk