Jobbet "Sygeplejersker til Fælles Akut Afdelingen" er udløbet

Region Midtjylland

Fælles Akut Afdeling

Nørrebrogade 44, 8000 Aarhus C

Dit næste skridt
- vær med til udflytning til Skejby i foråret 2018

Sygeplejersker søges til faste stillinger og barselsvikariater i Skadestuen, Fælles Akut Afdeling, Aarhus Universitetshospital med ansættelse snarest muligt.

Skadestuen modtager og behandler børn og voksne med akut opståede skader, der kræver umiddelbar undersøgelse og behandling, samt varetager ambulant opfølgning for disse. Skadestuen har behandlersygepleje af patienter med udvalgte diagnoser. Skadestuen rummer lægevagtens visitation og konsultation. Der varetages sygeplejefaglige opgaver i forbindelse med tjek-ind, observation og behandling af lægevagtens patienter.
 
Akutsygepleje i skadestuen indebærer
 • modtagelse, observation, pleje- og behandling, overdragelse og udskrivelse af børn og voksne med akutte skader, der kræver umiddelbar undersøgelse og behandling samt ambulant opfølgning af dette
 • en symptomorienteret tilgang med fokus på ABCDE, triage, DEPT, TOKS og et klinisk skøn
 • tæt tværfagligt samarbejde med ortopædkirurgiske speciallæger, akutlæger, fys, ergo m.fl.
 • fokus på kommunikation, information samt patient- og pårørende involvering
 • fokus på høj kvalitet, evidensbaseret praksis, patientsikkerhed, uddannelse og forskning
Vi søger en kollega, der
 • vil arbejde dag-, aften- og nat
 • vil arbejde i 8 timers vagter hver anden- eller 12 timers vagter hver tredje weekend
 • ønsker at udfordre og udvikle sig selv fagligt og personligt
 • har lyst til at arbejde med uafklarede akutte patienter
 • evner at prioritere, koordinere og kan bevare overblikket i en travl hverdag
 • kan arbejde selvstændigt og ser en styrke i tværfagligt samarbejde
 • har gode kommunikative og pædagogiske evner
 • ønsker at udvikle og præge sygeplejen og sin egen hverdag
 • tør tage ansvar og har lyst til at være med til at udvikle en ny organisation på tværs af afsnit
 
Vi kan tilbyde
 • en oplæringsperiode, der løber over det første år
 • oplæringsprogram med tværfaglig introduktion, inddragelse af simulation- og færdighedstræning, mentorordning, læringssamtaler og supervision
 • et udfordrende og spændende job, som du selv kan have stor indflydelse på
 • et godt og inspirerende arbejdsmiljø med gode muligheder for personlig udvikling
 • en højt specialiseret afdeling i rivende udvikling
Kvalifikationer
Relevant klinisk erfaring. Ansøgere med mere end 1 års klinisk erfaring efter endt uddannelse vil blive foretrukket. 
 
Organisering af Fælles Akut Afdelingen
Afdelingen er én af fem akutafdelinger i Region Midtjylland og Aarhus Universitetshospital er regionens største akuthospital. Fælles Akut Afdelingen modtager patienter fra et optageområde på 300.000 borgere. I 2018 flytter afdelingen til nye og større bygninger på Aarhus Universitetshospital under fælles tag i Skejby og vil derefter skulle modtage i alt ca. 400 akutte patienter på døgnbasis.
 
Afdelingen består ud over Skadestuen og Lægevagt af Traumecenter, Hospitalsvisitation, Akutkoordination, Akutafsnit, Center for Voldtægtsofre, socialsygeplejerskeordning og Center for Akutforskning. Se mere på Afdelingens hjemmeside
 
De opslåede stillinger og vikariater som sygeplejerske er tilknyttet Skadestuen, Fælles Akut Afdelingen, med reference til afdelingssygeplejerske Anette Bäckström.
 
Hvis du vil vide mere
Læs Funktionsbeskrivelse og få mere at vide om akutsygeplejerskens faglige, organisatoriske, sociale og læringskompetencer.
 
Nærmere oplysninger om stillingerne kan fås ved afdelingssygeplejerske Anette Bäckström på tlf. 2511 2303, mail anettlur@rm.dk.
 
Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Der vil blive indhentet reference. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende autorisation samt en tilfredsstillende børneattest.
 
Ansøgningsfrist den 16. januar 2018. Ansættelsessamtaler afholdes mandag d. 22. januar 2018.
 

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.