Jobbet "Afdelingssygeplejerske til geriatrisk sengeafsnit" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Herlev Ringvej 75, 2730 Herlev

Dit næste skridt
Medicinsk afdeling, Herlev og Gentofte Hospital, søger afdelingssygeplejerske til vores geriatriske sengeafsnit på Herlev matriklen med tiltræden 1. marts. 
 
Afsnittet rummer 18 senge med akutindlagte ældre geriatriske patienter, der i overvejende grad udskrives til eget hjem eller kommunal genoptræning.  
 
Plejepersonalet består af dygtige både yngre og mere erfarne sygeplejersker samt dygtige og erfarne social- og sundhedsassistenter. Gruppen er homogen og velfungerende.  
 
Afdelingssygeplejersken indgår i en firedelt områdeledelse og i afdelingens ledelsesgruppe. Herudover er afdelingssygeplejersken en del af en dynamisk sygeplejeledergruppe. 
 
Afsnittet har et godt såvel fagligt som socialt velfungerende tværfagligt samarbejde. 
 
Vi søger en afdelingssygeplejerske der: 
  • Har erfaring som afdelingssygeplejerske. Erfaring fra geriatrisk sengeafsnit foretrækkes. 
  • Har gode erfaringer med at sikre den geriatriske patient daglig mobilisering og træning 
  • Gennem sine personaleledelsesevner har sikret lavt sygefravær 
  • Har erfaring med og anvender driftsmålsstyring  
  • Har stor viden om dokumentation af sygeplejen i Sundhedsplatformen 
  • Arbejder systematisk og effektivt med udpræget ordenssans 
  • Har visioner for udvikling af den geriatriske sygepleje 
  •  
Yderligere oplysninger ved henvendelse til ledende oversygeplejerske Flemming Olsen på tlf.nr.: 28 83 22 88 
Ansøgningsfrist: Fredag d. 12. januar 
Ansættelsessamtaler gennemføres tirsdag d. 16. januar om formiddagen