Jobbet "Læge til 1-årig forskningsansættelse ved Klinisk Farmakologisk Afdeling" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Bispebjerg Bakke 23, 2400 København NV

Dit næste skridt
 
Vi søger en klinisk assistent til projektet ”optimering af kvalmestillende behandling til børn i kemoterapi” til besættelse pr. 1. februar 2018 i foreløbigt 1 år med henblik på at fortsætte i et ph.d.-forløb. 
Projektet er et samarbejde mellem Klinisk Farmakologisk Afdeling, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital og BørneUngeKlinikken, Rigshospitalet. 
 
Stillingsindhold 
Vi ønsker i dette projekt at vurdere om kvalmeforebyggende behandling til børn i kemoterapi kan individualiseres efter patienternes genoptype med henblik på at reducere forekomsten af behandlingssvigt. Projektet forventes at indeholde en metaanalyse, en retrospektiv journalgennemgang og et prospektivt genotype associationsstudie. Der foreligger et oplæg til et ph.d.-projektet, som ansøgeren forventes at gøre færdigt, så indskrivning som ph.d.-studerende kan finde sted senest to måneder efter tiltrædelse.  
 
Kvalifikationer 
Vi søger en læge som har gennemført introduktionsforløb i klinisk farmakologi og med forskningsmæssig erfaring og interesse inden for pædiatrisk farmakologi og i særdeleshed antiemetisk behandling og farmakogenetik. Tidligere ansættelse inden for onkologien er en fordel.  
 
Vilkår 
Ansættelsen er tidsbegrænset og sker for ét år ad gangen. Tjenestestedet bliver Bispebjerg Hospital.  
Hvis du ønsker at vide mere om stillingen bedes du kontakte professor Kim Dalhoff på mail kim.peder.dalhoff@regionh.dk. 
En motiveret ansøgning, C.V. og kandidatbevis med karakterudskrift bedes sendt via nedenstående link. 
 
Ansøgningsfrist er den 10. januar 2018 kl. 12.00