Jobbet "Palliativt Afsnit 4111 (ambulatorium samt udefunktion) i Onkologisk Klinik, Rigshospitalet, søger en sygeplejerske (37 timer) pr. 1. marts 2018 eller efter aftale." er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Dit næste skridt
Ansøgere med solid erfaring fra pleje af patienter med komplekse behov (non-maligne) foretrækkes  
 
Palliativt Afsnit på Rigshospitalet søger en erfaren sygeplejerske, der kan arbejde i et tværfagligt team, hvor tæt samarbejde, fagligt engagement og udvikling er omdrejningspunktet. Stillingen er nyoprettet.  
 
Det tværfaglige team består af læger, sygeplejersker, psykologer, socialrådgiver, præst, forskningsmedarbejdere og en akademisk medarbejder. Teamet har et tæt samarbejde, hvor patienten og dennes familie er i centrum.  
 
De kliniske aktiviteter i det palliative team omfatter følgende hovedområder:  
• Ambulante konsultationer – både tværfagligt og selvstændigt  
• Tilsyn på hospitalets sengeafsnit, hvor opgaven er rådgivning, vejledning og opfølgning hos patienter med palliative behov  
• Udefunktion for patienter, som har et forløb på Rigshospitalet  
• Telefonisk rådgivning til patienter, pårørende og samarbejdspartnere  
 
Derudover er undervisning, udvikling samt formidling af viden til kollegaer på Rigshospitalet og på landsplan vigtige funktioner. Der er et tæt samarbejde med Teamet for børn med palliative behov, Rehabilitering og på tværs af sektorer. Teamet ser udvikling som en væsentlig opgave, hvilket betyder, at der arbejdes systematisk med forbedringsprocesser i patientforløb, pårørendestøtte, feedback og udvikling af kompetencer.  
 
De patienter, der visiteres til teamet, har komplekse problemstillinger indenfor palliation. Teamet har indtil nu primært haft kræftpatienter i forløb, men skal i fremtiden også have non maligne patienter, der har behov for livslang tilknytning til Rigshospitalet.
 
Afdelingen ledes af en tværfaglig teamledelse, som består af en overlæge og en afdelingssygeplejerske.  
 
Opgaven er:  
• Forebygge, reducere og lindre basale, palliative symptomer hos patienter som en del af tilsynsfunktionen  
• Identificere komplekse, palliative symptomer, og i tværfagligt samarbejde at udarbejde en plan for behandling og pleje samt opfølgning. Planen er altid i samarbejde med patient og pårørende  
• Selvstændigt at afdække, vurdere, planlægge, udføre og evaluere palliativ pleje samt justerere pleje og behandling i samarbejde med patienten og/eller de pårørende  
• Støtte patienter, pårørende og efterladte i sorg og krise  
 
Vi søger en kollega, der:  
• Har høj grad af selvstændighed og faglighed, som bringes i spil i samarbejder lokalt og med de non-maligne afsnit  
• Kan undervise og rådgive specialiseret klinisk personale i eksterne afsnit og yde støtte og rådgive ved komplekse patientforløb  
• Er stærkt sygeplejefagligt engageret og funderet  
• Har specialiseret sig indenfor palliation eller kompleks specialiseret sygepleje til non-maligne patienter, gerne med efter- eller videreuddannelse
• Kan undervise og indgå i stærke faglige netværk  
• Er dygtig til at dokumentere sygepleje  
• Har høj grad af selvstændighed samtidig med at kunne arbejde i et tæt tværfagligt samarbejde, hvor patienten er omdrejningspunktet
• Har erfaring med udviklings- eller forskningsarbejde  
• Har lyst og ideer til at udvikle teamet og sig selv  
• Har undervisningserfaring  
• Ønsker med sit engagement at bidrage til et godt arbejdsmiljø  
• Byder ind på mangeartede opgaver, når teamet skal dække og supplere hinanden  
• Har non-malign erfaring og gerne netværk på Rigshospitalet  
 
Vi tilbyder en stilling med fokus på den specialiserede palliative indsats i et tværfagligt team, der er i rivende udvikling. Vi er et team med daglige tværfaglige konferencer med henblik på optimal indsats for den enkelte patient og kontinuitet i patientforløbene. Vi arbejder tæt sammen med forskningen og kontinuerligt med datadrevet kvalitetsudvikling. Vi tilbyder en grundig introduktion til funktionen samt et selvstændigt job med engagerede kollegaer, spændende temadage og relevante udviklingssessioner.  
 
Yderligere oplysninger kan fås ved afdelingssygeplejerske Ulla Breitenstein Mathiesen, tlf. 35 45 98 09.  
 
Ansøgningen sendes via link og ansøgningsfristen er mandag den 22/01/2018 kl 8.00, og samtaler forventes afholdt fredag den 26/01/2018.
 
Link til stillingsbeskrivelse: