Jobbet "Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, afdeling Bispebjerg søger Specialpsykolog til B193, Ambulatorium for skolebørn" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Kristineberg 3, 2100 København Ø

Dit næste skridt
 
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Region Hovedstaden har 650 ansatte og består af 3 afdelinger: Bispebjerg, Glostrup og Hillerød. Centret varetager hovedfunktion og alle specialiserede funktioner i børne- og ungdomspsykiatri. Der lægges vægt på forskning og udvikling.  
Nærmere information om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center kan findes på BUC hjemmeside: www.buc-regionh.dk   
 
Jobbet  
 
Specialpsykologen vil indgå med reference til afsnittets overlæge som sagsansvarlig i et tværfagligt team. Stillingen er på 37 timer  
 
Ambulatoriet for skolebørn varetager udredning og behandling af børn i alderen 8-13 år, hvor der er mistanke om psykisk lidelse, samt behandling af både børn og unge med ADHD op til og med 17 år. Ambulatoriet har både almene og specialiserede funktioner. Ambulatoriet er opdelt i tre tværfaglige teams: to udrednings- og behandlingsteams samt ADHD teamet. Ambulatoriet har aktuelt 32 medarbejdere bestående af psykologer, læger, sygeplejersker og sekretærer. Derudover har vi tilknyttet en socialrådgiver.  
 
Ambulatoriet har regionsfunktion indenfor komplekse diagnostiske tilstande inden for affektive lidelser, ADHD, autismespektret, OCD og/eller Tourette-syndrom og højt specialiseret funktion inden for komplekse tilstande inden for affektive lidelser, angst og tvangslidelser.  
 
Ambulatoriet har samarbejde med forskningsenheden omkring kliniske forskningsprojekter.  
 
Som centrale funktioner for specialpsykologen på afsnittet tænkes   
 • selvstændige patientforløb  
 • foretage semistrukturerede interview og psykologisk testning  
 • psykoedukation af børn og forældre  
 • supervision og undervisning  
 • medansvar for den videre udvikling af den psykologiske indsats i forhold til målgruppen  
 • være inspirator i forhold til videreudvikling af forældrearbejde  
Vi tilbyder   
 • en dynamisk og udviklende arbejdsplads  
 • tværfagligt samarbejde med varierende arbejdsopgaver  
 • terapeutisk arbejde med børn eller unge og deres familier  
 • engagerede kollegaer i et godt kollegialt arbejdsmiljø   
Centrets medarbejdere og ledere arbejder på at udvikle en fælles forbedringskultur med fokus på, hvad der har værdi for patienterne og deres familier.  
 
Vi forventer, at du har
 • uddannelse som specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri  
 • fagligt engagement og gode samarbejdsevner   
Ansættelsesvilkår
 
Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.  
 
Stillingen er på 37 timer/ugen og ønskes besat 1. marts 2018.  
 
I henhold til lovkrav skal der ved eventuel ansættelse på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center forevises ren børneattest. Centeret indhenter attesten hos Rigspolitiet med samtykke fra ansøger, der indstilles til ansættelse.  
 
Der indhentes efter aftale med ansøger altid referencer inden endelig beslutning om ansættelse.   
 
Ansøgningsprocedure
 
Ansøgning med CV, autorisationsbevis samt eventuelle bilag m.m.sendes elektronisk. Følg nedenstående link.
 
Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte overlæge May-Britt Kalvåg Jørgensen (3864 1121) eller chefpsykolog Marianne Skydsbjerg, mail: marianne.skydsbjerg@regionh.dk  
 
Ansøgningsfrist tirsdag den 16. januar 2018 kl.8.00. 
Ansættelsessamtaler forventes afholdt fredag den 26. januar 2018 om eftermiddagen.   
 
Arbejdsgiver:
Region Hovedstadens Psykiatri
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center  
Bispebjerg Bakke 30, Indgang 16 C  
2400 København NV