Jobbet "Laborant/bioanalytiker til Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Rigshospitalet og Biologisk Institut, Københavns Universitet" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Dit næste skridt
Laborant/bioanalytiker søges med tiltrædelse den 1. februar 2018 eller snarest derefter til en fuldtidsstilling med speciale i mikrobiologi i Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Rigshospitalet.  
Stillingen er på 1 år med mulighed for forlængelse og vil være aflønnet via bevillinger fra bl.a. Novo Nordisk Fonden. 
 
Vores arbejde fokuserer på udvikling af nye antimikrobielle midler. Fokus vil være på stoffer der forårsager ændringer i bakteriers ”envelope” dvs. cytoplasmamembran, peptidoglucan eller LPS. Sådanne stoffer kan enten være antibiotika i sig selv eller de kan øge aktiviteten af andre velkarakteriserede antibiotika. 
 
Jobbeskrivelse 
Ansøgeren vil deltage i den daglige drift og organisering af laboratoriet, samt planlægge det praktiske arbejde, der understøtter eksperimenter og forskningsprojekter, herunder også: 
 
  • Producere fællesopløsninger og medier 
  • Opfylde forbrugsvarer og lagerstyring 
  • Registrere kemikalier  
  • Instruere studerende i basalt mikrobiologisk arbejde og laboratoriesikkerhed 
  • Assistere Post docs og/eller PhD studerende i deres forskningsprojekter 
  • Evt. udføre eller assistere ved dyreforsøg til test af stoffers antimikrobielle virkning. 
Ansøgeren vil være ansat på Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, men vil udføre en del sit arbejde på Biologisk Institut, Biocentret, Københavns Universitet. De to afdelinger ligger ved siden af hinanden på Tagensvej. 
 
Kvalifikationer 
Den udvalgte kandidat skal have erfaring med mikrobiologisk arbejde inkluderende MIC testning, drabskurver etc. og med genteknologisk arbejde inkluderende DNA ekstraktion, rekombinant DNA teknologi (PCR, plasmid konstruktion etc.), protein ekspression, RNA og protein ekstraktion og Western blotting.  
Erfaring med dyreforsøg vil alt andet lige være en stor fordel.  
Gode engelskkundskaber en fordel, idet gruppen inkluderer flere udlændinge.  
 
Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst for ikke-ledende personale på Sundhedskartellets område indgået mellem bl.a. Dbio og Danske Regioner. 
Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen. 
 
Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til Niels Frimodt-Møller, Rigshospitalet, Niels.Frimodt-Moeller@regionh.dk. eller Anders Løbner-Olesen, Biologisk Institut, lobner@bio.ku.dk. 
 
Ansøgning 
Ansøgning bilagt CV og andre relevante bilag samt dokumentation for uddannelse (autorisation) sendes via linket i opslaget senest onsdag den 17. januar 2018.