Jobbet "Flowmaster til Psykiatrisk Center København" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Bispebjerg Bakke 23, 2400 København NV

Dit næste skridt
 
 
Fakta om Psykiatrisk Center København  
Psykiatrisk Center København (PCK) er Danmarks største psykiatriske afdeling. Centeret undersøger og behandler voksne psykiatriske patienter inden for de almenpsykiatriske områder og dækker store dele af København fra Nordvest til Christianshavn, og fra Østerbro til København C, samt Brønshøj-Husum, Bispebjerg, Nørrebro, Frederiksberg og Vanløse. Det svarer til et område med ca. 436.000 borgere.  
PCK er organisatorisk placeret i Region Hovedstadens Psykiatri, og geografisk placeret på Bispebjerg, Gentofte og Frederiksberg hospitaler samt Rigshospitalet, med sengeafsnit – og har endvidere ambulante enheder andre steder i optageområdet. 
PCK bliver på sigt samlet på Bispebjerg matriklen, hvor Ny Psykiatri Bispebjerg aktuelt bliver bygget. 
PCK har ca. 1.236 ansatte i driften (ekskl. forskning) svarende til ca. 1.128 fuldtidsstillinger. Hertil kommer forskning med ca. 135 fuldtidsstillinger, 254 senge, ca. 190.794 ambulante besøg og 7,800 skadestuebesøg årligt. 
Yderligere information kan findes på http://www.psykiatri-kobenhavn.dk 
 
Funktionen som flowmaster 
Centret modtager dagligt patienter med behov for indlæggelse via vores akutmodtagelse på Bispebjerg matriklen. Disse patienter kan enten være indlagt i vores akutmodtagelse kortvarigt, blive visiteret videre til et af vores 3 akutte lukkede modtager afsnit eller blive indlagt i et åbent afsnit på en af vores fire matrikler. Flowmasteren fordeler ligeledes patienter fra de akutte lukkede afsnit efter en visitering af speciallæger. 
Det kræver overblik og koordinering, at sikre en god og kvalificeret fordelingen af patienterne, så afsnittene undgår overbelægning og så et optimalt patientforløb sikres. 
Til den opgave har vi brug for en flowmaster, der dagligt sikre fordelingen af nye patienter, som kommer til vores center. 
Flowmasteren deltager i morgen og middagskonferencerne og kan sammen med PCKs kørselsordning koordinere transport af patienterne til indlæggelse mellem matriklerne. 
 
Vi tænker at du:
Kan skabe dig overblik over det daglige flow i centret og formidle dette på kvalificeret vis. 
Sikre ordentlig patientoverflytninger mellem matriklerne 
Har en daglig dialog med de ansvarlige på sengeafsnittene, så deres behov tilgodeses 
Give ledelsesgruppen data løbende for patient flow på centret 
Kan koordinere kørsel af patienter til indlæggelse på andre matrikler 
 
Ansøgning  
Ansøgningen bedes bilagt CV samt dokumentation for formelle og faglige kompetencer. Løn og ansættelsesforhold er i overensstemmelse med gældende overenskomst. 
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Udviklingschef Kristina Schwartz, 23 65 39 01 eller mail: kristina.schwartz@regionh.dk 
 
Ansøgningsfrist er den 24. januar 2018 og samtalerne vil finde sted fredag d.26. januar 2018