Jobbet "Sygeplejerske til Ortopædkirurgisk Afdeling, afsnit 330. Nykøbing Falster Sygehus" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Fjordvej 15, 4800 Nykøbing F

Dit næste skridt

Har du lyst til at arbejde med patienter med særlige udfordringer?

Generelt er vores patienter et godt billede af Lolland/Falsters befolkning og deres udfordringer.

Vi har en del patienter med misbrug og alkoholproblematik og en del diabetikere, med senfølger. Vi synes de er en spændende og udfordrende patientgruppe, at arbejde sammen med. De giver os en afvekslende hverdag, hvor to dage aldrig er ens og hvor vi er nød til, at samarbejde med patienten og deres pårørende for at få vores pleje og behandling til at lykkes. Vi kalder det at være i øjenhøjde med vores patienter.

Vi har en ligefrem omgangstone med hinanden og patienterne, og er ikke bange for en joke. Vi taler det sprog, som vores patienter kan forstå, men det er gjort i respekt til hinanden.

Har du lyst til at være en del af det?

Hvis ja – så har vi en spændende sygeplejerskestilling på 32 timer pr. uge.

I afsnittet betyder det noget for os

 • At skabe gode patientforløb hvor vi kan se, at vores indsats virker
 • At være gode til den grundlæggende sygepleje
 • At vi som kolleger hjælper hinanden og at vi så vidt muligt holder pauser sammen
 • At elever og studerende er en integreret del af personalet

Du kan se frem til

 • Et afsnit med 20 sygeplejersker og syv social- og sundhedsassistenter
 • At du kun arbejder hver tredje weekend
 • At alle så vidt muligt prioriterer at deltage i personalemøder
 • En personalegruppe hvor der er en god blanding af nyansatte og personale med mange år erfaring
 • At lærer om specialiseret sårpleje- og behandling
 • Få mulighed for at arbejde med accelererede patientforløb
 • Tilknyttet mentor

Beskrivelse af afdelingen og lidt om hvad du skal beskæftige dig med

 • Afsnittet har 20 sengepladser og modtager både akutte og elektive patienter – herunder bl.a. amputations- og infektionspatienter, patienter indlagt til sårbehandling, samt knæalloplastik patienter og patienter til rygoperationer
 • Du vil blive tilknyttet en af afsnittets to grupper, der har ansvaret for 10 patienter
 • Udover mange basisopgaver vil du få mulighed for at indgå i samarbejdet omkring elever og studerende.

Vores forventninger til dig

 • At du er uddannet sygeplejerske
 • At du kan sætte grænser og prioritere arbejdsopgaver på en imødekommende måde
 • At du vægter samarbejde højt
 • At du tager aktiv del i afdelingens samlede opgaver

Hvis du er nysgerrig

Så kontakt afdelingssygeplejerske Signe Aarup, 56 51 53 34.

Om Nykøbing F. Sygehus – Sammen skaber vi et stærkt akutsygehus
Fundamentet for Nykøbing F. Sygehus er de tre grundlæggende værdier: Pas på patienten, pas på økonomien og pas på hinanden. Det kommer til udtryk gennem en høj grad af patient – og medarbejderinddragelse. Vores sygehus er kendetegnet ved at gå forrest, når det gælder udvikling af nye organisations – og samarbejdsformer med fokus på spydspidsfunktioner især inden for multisyge og tværsektorielle indsatser. 

Vi er en attraktiv arbejdsplads, der vægter efteruddannelse og faglighed højt, ligesom forskning er en prioriteret del af det tværfaglige samarbejde. Placeret med udsigt over naturskønne Guldborgsund er Nykøbing F. Sygehus det sundhedsfaglige omdrejningspunkt for Lolland, Falster, Møn og Sydsjælland, både som uddannelsessted, arbejdsplads og som akutsygehus med højeste faglighed og service. Læs mere om Nykøbing F. Sygehus her.