Jobbet "Psykolog til forskningsprojektet BCAM (the Borderline Conditions and the Alternative Model), Psykiatrisk Forskningsenhed, Slagelse" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Fælledvej 6, 4200 Slagelse

Dit næste skridt

Psykiatrisk Forskningsenhed, Psykiatrien Region Sjælland i Slagelse søger en psykolog til en 13 måneders ansættelse som forskningsassistent 37 timer pr. uge i perioden 01.03.18 til 31.03.19. Det er ambitionen, at ansættelsesperioden som forskningsassistent vil danne rammen for at etablere et ph.d.-projekt i starten af 2019, og derfor søger vi en psykolog, som ønsker at formulere et ph.d.-projekt på baggrund af projektets kognitive undersøgelser.

Projektet vil undersøge, hvordan kernesymptomerne ved borderline personlighedsforstyrrelse og skizotypi er relateret til kognitive dysfunktioner samt dimensioner i funktionsniveau og personlighedstræk defineret i DSM-5 under den alternative model for diagnosticering af personlighedsforstyrrelser. Projektets fokus på borderline personlighedsforstyrrelse og skizotypi under den alternative model er et igangværende ph.d.-projekt. Projektets kognitive undersøgelser inkluderer assessment af eksekutive funktioner, abstrakt tænkning og mentalisering af patienter og kontroller.

Patienter og kontroller vil blive undersøgt i Region Sjællands ambulatorier, hvorfor der i forbindelse med undersøgelserne vil være ugentlig transport rundt i regionen.

Dine primære opgaver vil inkludere

  • Ansvar for den daglige planlægning af projektets kognitive undersøgelser
  • Kognitiv assessment af forsøgspersonerne
  • Rekruttering af patienter og kliniske interviews
  • Kvalitetskontrol af data

Vi forventer

  • Du er uddannet psykolog, gerne med klinisk erfaring med udredning og behandling af personer med alvorlige psykiske lidelser
  • Du har et godt kendskab til og gerne erfaring med kognitive undersøgelser
  • Du har lyst til og ambition om at arbejde mod at etablere et ph.d.-projekt på baggrund af projektets kognitive undersøgelser

Vi tilbyder

  • Løbende supervision i brugen af kliniske interviews, den kliniske kognitive udredning og videnskabelige metoder
  • Vejledning i at forfatte et videnskabeligt manuskript til publikation i internationalt peer-reviewed tidsskrift herunder formulering af videnskabelige hypoteser, metodisk design, statistisk analyse og formidling
  • Deltagelse i det daglige forskningsmiljø ledet af professor Erik Simonsen og forskningsenhedens kursusaktiviteter

Se mere om Psykiatrisk Forskningsenhed på www.regionsjaelland.dk/psykforsk

Spørgsmål vedrørende stillingen kan rettes til psykolog Martin Vestergaard, mgoe@regionsjaelland.dk eller ph.d.-studerende, psykiater Maria W. Meisner, mwme@regionsjaelland.dk, 24 96 59 83.

Løn og ansættelsesvilkår
I henhold til gældende overenskomst. 

Ansøgningsfrist 18.01.18
Ansættelsessamtaler 25.01.18

Om Psykiatrien
Psykiatrien Region Sjælland er en behandlingspsykiatri, der består af en række sengeafsnit og ambulante enheder rundt omkring i regionen. Vi varetager den psykiatriske forsknings-, uddannelses- og akutforpligtelse i Region Sjælland. Vi udvikler og formidler løbende en bred vifte af psykiatriske tilbud til regionens borgere.

Med ibrugtagning af det nye psykiatrisygehus i Slagelse i 2015 har Psykiatrien samlet sengeafsnit og specialiserede funktioner tre steder: Slagelse, Roskilde og Vordingborg. De ambulante enheder er placeret i de større byer i regionen.

Psykiatrisygehuset i Slagelse er et af Europas største og mest moderne sygehuse. I byggeriet er inddraget banebrydende elementer indenfor arkitektur, brugen af lys samt kunst og natur, der også har behandlingsmæssig betydning.