Jobbet "Klinisk IT-konsulent" er udløbet

Region Midtjylland

Staben, Holstebro

Lægårdvej 12A, 7500 Holstebro

Dit næste skridt
Fast stilling 37 timer per uge fra 1. marts 2018
 
Har du lyst til
 • at være en del af et projektorienteret miljø med høj aktivitet
 • at indgå i flytteprocessen mod det nye hospital i Gødstrup sammen med de øvrige medarbejdere i Klinisk-IT kontoret
 • at løse de mangeartede opgaver, der er relateret til PAS-modulet og Bookingmodulet i MidtEPJ
 • at anvende dine erfaringer med planlægning og styring af projekter eller større opgaver
 • at arbejde med planlægning og optimering af brug af MidtEPJ i fremtidens hospital i Gødstrup
 • at arbejde i et stærkt fagligt miljø
 
Så har vi stillingen til dig. Kvalitet og Udvikling i Hospitalsenheden Vest søger en Klinisk-IT konsulent til at indgå i opgaven med klargøring af IT-systemer til det nye hospital i Gødstrup, samt de generelle opgaver med at understøtte brugen af MidtEPJ og andre kliniske IT-systemer i Hospitalsenheden Vest.
 
Faglig og organisatorisk profil
Klinisk-IT kontoret er fysisk placeret på Regionshospitalet Holstebro, hvor hovedtjenestestedet vil være indtil udflytningen i 2019/2020 til det nye Regionshospital Gødstrup. Der vil dog også være del tilstedeværelse og opgaver andre steder i regionen, primært Regionshospitalet Herning, men også i f.eks. Aarhus og Viborg.
 
Klinisk-IT kontoret er en del af Kvalitet og Udvikling, der er en funktion i Staben med organisatorisk reference til hospitalsledelsen. Klinisk-IT kontoret består i dag af en projektleder, en koordinator og 6 Klinisk-IT konsulenter. Herudover består Kvalitet og Udvikling af kvalitetskonsulenter, hygiejnesygeplejersker med ledelse af kvalitets- og udviklingschef. Der er desuden tilknyttet en fuldtidssekretær til afdelingen.
 
Dagligdagen i Klinisk-IT kontoret rummer både udviklings- og rutineopgaver, en stor kontaktflade til mange dele af organisationen og en stor grad af selvstændighed i opgaveløsningen. Vi har mange bolde i luften, hvor hver medarbejder har særlig indsigt og varetager opgaver indenfor nogle områder, men samtidig har et overordnet kendskab til og kan bidrage til løsning af kontorets andre opgaveområder. Det betyder at vi stiller krav til hinanden om tæt samarbejde og koordinering samt lægger vægt på, at det også skal være sjovt at gå på arbejde.
 
Vi sætter pris på at du er fleksibel i dagligdagen. Rent praktisk kan du regne med fleksible arbejdstider.
 
Arbejdsopgaver og ansvarsområder
Som Klinisk-IT konsulent vil du indgå i funktionen Klinisk-IT kontoret med faglig reference til Klinisk-IT afsnitsledelsen. Du vil dermed blive del af vores team på 8 personer, der har til overordnet opgave at understøtte arbejdsgange i de kliniske afdelinger og på tværs af afdelingerne ved optimeret brug og implementering af IT-systemer og IT-løsninger i Hospitalsenheden Vest.
Konkret vil du blive implementeringsansvarlig for en række projekter i forhold til klargøring af Bookingmodulet til anvendelse på det nye hospital, samt opgaver relateret til implementering af LPR3 og klargøring på det PAS-mæssige område i forbindelse med udflytningen til det nye hospital.
 
Derudover vil du eksempelvis kunne blive udfordret af følgende opgaver:
 • I samarbejde med afsnitsledelsen og relevante parter udarbejde detaljeret plan vedrørende opsætnings- og konfiguration i bookingmodulet afdeling for afdeling, således MidtEPJ er anvendelsesklar ved udflytningen til det nye hospital.
 • I samarbejde med afsnitsledelsen og relevante parter udarbejde detaljeret plan vedrørende PAS opsætning og konfigurationsarbejde afdeling for afdeling, således MidtEPJ er anvendelsesklar ved udflytningen til det nye hospital.
 • Indgå i samarbejde på kontoret og med afdelingerne i at sikre de PAS-mæssige forberedelser inden udflytningen til det nye hospital er varetaget, eksempelvis henvisninger der skal flyttes, overførsel af patientforløb osv.
 • at sikre optimeringen af anvendelsen af Bookingmodulet på det nye hospital, samt sikring af optimal understøttelse af de kliniske arbejdsgange i forhold til Bookingmodulet.
 • Indgå i samarbejde på kontoret og med afdelingerne i at sikre de bookingmæssige forberedelser inden udflytningen til det nye hospital er varetaget
 • Bidrage til varetagelse af opgaver vedrørende overgangen fra nuværende registreringspraksis til LPR3, herunder evt. undervisningsopgaver og support af nøglepersoner i afdelingerne.
 • Bidrag ved behov til udarbejdelse af ledelsesinformation og sagsbehandling vedr. tilknyttede it-projekter og arbejdsområder.
 • Sparring til afdelingsledelser og nøglepersoner fra afdelingen omkring løbende styring af arbejdsopgaverne vedrørende klargøring af PAS og Bookingmodulet.
 
De konkrete arbejdsopgaver og ansvarsområder vil naturligvis blive forsøgt skræddersyet til dine konkrete kompetencer, forventninger og færdigheder. Ligeledes vil opgavernes karakter og vægtning ændre sig over tid.

Stillings- og funktionsbeskrivelse for stillingen
 
Om dig
Vi lægger vægt på, at du
 • har en sundhedsfaglig uddannelse gerne suppleret med diplom, master eller lignende
 • har erfaring med projektledelse, herunder evnen til at planlægge, koordinere og overholder tidsfrister.
 • har evne til hurtigt at tilegne dig nye stofområder, en skarp analytisk sans og evne til at se helheder, såvel som have styr på detaljerne.
 • kan arbejde struktureret og have selvstændigt ansvar for egne opgaver
 • kan formulere dig klart og præcist både mundtligt og skriftligt
 • evner at manøvrere og begå dig bredt i organisationen med respekt og blik for de mange roller og kompetencer, som aktørerne repræsenterer
 • har viden om sundhedsvæsenets opgavefordeling samt organisatoriske og ledelsesmæssige struktur
 • har et godt humør, er positiv og udadvendt.

Praktiske oplysninger
Du kan få yderligere information om stillingen og Hospitalsenheden Vest på www.vest.rm.dk eller ved at kontakte projektleder Ole Zielke på tlf. 2137 5002 eller kvalitets- og udviklingschef Birgitte Ostersen på tlf. 2222 8919.
 
Ansættelse fra 1. marts 2018 eller efter nærmere aftale. Ansættelse er betinget af en tilfredsstillende børneattest.
 
Vi gør opmærksom på, at der bliver anvendt personlighedstest i forbindelse med ansættelsesproceduren.
 
Du kan søge jobbet online ved at klikke på ”Send ansøgning”. Vedhæft din ansøgning og dit CV.
 
Ansøgningsfrist: 21. januar 2018
Ansættelsessamtaler vil finde sted mandag 29. januar 2018.
 Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale