Jobbet "Afdelingslæge, Børneafdelingen, Kolding Sygehus - en del af Sygehus Lillebælt" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Sygehusvej 24, 6000 Kolding

Dit næste skridt
 
Børneafdelingen i Kolding har en afdelingslægestilling ledig til besættelse pr. 1. marts 2018 eller efter aftale.  
 
Vi søger 
En dygtig og engageret speciallæge i pædiatri med speciel interesse og erfaring indenfor neurologi, gerne med fagområdeuddannelse indenfor dette område. Derudover skal afdelingslægen have gode samarbejdsevner og være med til at udvikle afdelingen fagligt. Det må påregnes, at det daglige arbejde ikke udelukkende foregår indenfor fagområdet pædiatrisk neurologi, men at der vil være behov for vurdering og behandling af børn inden for andre fagområder.  
 
Børneafdelingen i Kolding 
Er én af fire pædiatriske afdelinger i Region Syddanmark. Vi har 47 senge, hvoraf de 19 er neonatale. Vi har regionsfunktion i neonatologi og gastroenterologi (Sidstnævnte i formaliseret samarbejde med Børneafdelingen, OUH).  
Vi dækker det pædiatriske speciale bredt og har omkring 6.000 akutte kontakter årligt. Ambulatoriet er opdelt i specialambulatorier og har ca. 16.000 kontakter årligt. Vi prioriterer teamarbejde indenfor de enkelte subspecialer. 
Afdelingen prioriterer ligeledes tværfagligt samarbejde herunder samarbejde med vores psykolog, pædagoger, skolelærer og socialrådgiver. Vi har en stærk kultur og arbejder med patient- og familieinddragelse. 
 
Forskning og uddannelse 
Vi har et godt uddannelsesmiljø. Vi har en aktiv forskningsenhed med en professor, Ph.D studerende, forskningsårsstuderende og medicinstuderende, der laver kandidatspeciale. Vi deltager i speciallægeuddannelsen i pædiatri og almen medicin. Der forventes, at ansøger er indstillet på at deltage i afdelingens aktive forskningsmiljø indenfor neurologi.   
Vi modtager studerende i praktik fra det Lægevidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet og vi har sygeplejestuderende, jordemoderstuderende og pædagogstuderende.  
 
Vores lægelige bemanding 
Består for tiden af 18 overlæger og 1 afdelingslæge, 7 læger i hoveduddannelsesstilling samt 3 introduktionsreservelægestillinger og 7 læger i almen blok.  
 
Vagter 
Afdelingslægen tilknyttes bagvagtslaget, som er i 2 holds drift med vagt fra tjenestestedet og tilstræbes at være 14 skiftet. Bagvagten i dagtiden går fra 8-18. For- og bagvagtslaget dækker desuden en stuegangsfunktion i weekenden.  
 
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst.  
 
I henhold til personalepolitikken ved sygehuset er det ikke tilladt at ryge i arbejdstiden. 
 
Yderligere oplysninger fås hos ledende overlæge Thomas Houmann Petersen på telefon 763 62236.  
 
Ansøgning 
Stiles til afdelingsledelsen og ønskes sendt elektronisk via nedenstående ansøgningslink ”Søg Stillingen”. Ansøgningsfrist er den 17. januar 2018.