Jobbet "Afdelingslæge til Afdeling for Klinisk Patologi, OUH" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Winsløwparken 15, 2. sal, indgang 240, 5000 Odense C

Dit næste skridt
Ved Afdeling for Klinisk Patologi, OUH, er en stilling som afdelingslæge ledig til besættelse pr. 1. april 2018, eller efter aftale.   
 
Stillingens primære indhold er den daglige varetagelse af patologien i et af de nedenfor nævnte ekspertområder i samarbejde med de øvrige speciallæger i de respektive teams.    
Afdelingslægen må være indstillet på, på lige fod med afdelingens øvrige speciallæger, at deltage i afdelingens samlede drift.   
 
Afdelingen er en tværgående diagnostisk afdeling med specialet patologisk anatomi og cytologi.   
 
Afdelingens læger er opdelt i 9 teams med følgende ekspertfunktioner:   
1:    Øvre fordøjelseskanals patologi, incl. pancreas, galdeveje og lever    
2:    Nedre fordøjelseskanals patologi   
3:    Gynækologisk og perinatal patologi
4:    Nefro-urologisk patologi
5:    Lungepatologi og hoved-halspatologi
6:    Dermatopatologi
7:    Hæmatologisk og lymfeknudepatologi
8:    Neuromuskulær og bløddelspatologi
9:    Mammapatologi
 
Afdelingen driver tværgående laboratorier indenfor områderne onkologisk cytogenetik, cytologi, flowcytometri, molekylær patologi samt elektronmikroskopi.   
 
Afdelingens optageområde er Odense Universitetshospital samt almen praksis, speciallægepraksis og tandlægepraksis på Fyn.   
 
Afdelingen har regionsfunktion for:   
    a.    Nefropatologi   
    b.    Hæmatopatologi   
    c.    Interstitielle lungesygdomme   
    d.    Hepatologiske sygdomme   
    e.    Inflammatoriske og degenerative muskelsygdomme   
    f.     Foster- og spædbarnsobduktioner
 
Herudover serviceres med højt specialiserede undersøgelser såvel i Region Syddanmark som øvrige regioner i landet.   
 
Afdelingen har højt specialiserede funktioner inden for:   
    a.    Metaboliske knoglesygdomme   
    b.    Medicinske hjertesygdomme   
    c.    Maligne børnetumorer   
    d.    Cerebrale neoplasier, degenerative/metaboliske sygdomme samt misdannelser
    e.    Sjælden oral histopatologisk diagnostik
 
Afdelingen underviser på såvel bachelor- som kandidatstudiet i medicin samt biomedicinstudierne.   
Afdelingen har p.t. 1 ordinær professor, 2 eksternt finansierede kliniske professorer samt 6 kliniske lektorer.   
Afdelingen har videreuddannelsesforpligtelse for specialets læger, som p.t. omfatter 3 introduktionsreservelæger og 6 læger i hoveduddannelsesforløb. Desuden har afdelingen en læge i hoveduddannelsesforløb i retsmedicin i samarbejde med Retsmedicinsk Institut, Syddansk Universitet. Afdelingen deltager endvidere i uddannelsen af læger i tilgrænsende specialer.   
 
Den nuværende faste lægestab består af 1 ledende overlæge professor, 2 professorer, 17 overlæger og 7 afdelingslæger. Speciallægerne arbejder sammen i de nævnte ekspertområder. Speciallægerne i grupperne dækker hinanden ved vakancer. Reservelægerne alternerer mellem afdelingens specialeområder.  
 
Som universitetsafdeling med højt specialiserede funktioner arbejder afdelingen med diagnostik, forskning, udvikling, kvalitetssikring og undervisning. Metodologisk har afdelingen en udvikling i gang inden for morfometri/billedanalyse, flowcytometri, onkologisk cytogenetik, immunhistokemi og molekylær patologi.   
 
Afdelingen er i alt normeret med 146 personer, bestående af læger, molekylærbiologer, bioanalytikere, lægesekretærer og kapelassistenter. Afdelingen har uddannelsesforpligtelse for bioanalytikere, lægesekretærelever, medicinstuderende og biomekanikstuderende. Odense Universitetshospital arbejder med sammenhængende patientforløb for kræftpatienter, hvor Afdeling for Klinisk Patologi er en naturlig del.   
 
Ansøgeren skal være speciallæge i patologisk anatomi og cytologi. Ansøger skal angive sine interesseområder og ønsker til ekspertområde. Bedømmelse vil ske på baggrund af ansøgers oplysninger om egne kompetencer indenfor hver af de 7 kompetenceområder: medicinsk ekspertise, kommunikation, samarbejde, ledelse/administration, sundhedsfremmer, akademiker og professionel.   
 
Funktionsbeskrivelse kan rekvireres hos ledende sekretær Inge-Lise Hansen, inge-lise.hansen@rsyd.dk  
 
Du er også velkommen til at kontakte ledende overlæge Niels Marcussen, tlf. 6541 4800 ved yderligere spørgsmål.   
 
Ansøgningsfristen er mandag den 29. januar 2018. 
 
Ansøgningen skal sendes elektronisk via jobannoncen.