Jobbet "Bioanalytikerunderviser søges til Enhed for Genomisk Medicin, Rigshospitalet" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Dit næste skridt
Er du allerede underviser eller har du som bioanalytiker lyst til faglige og pædagogiske udfordringer, så tilbyder Enhed for Genomisk Medicin (GM) en spændende stilling som underviser med ansvar for både grunduddannelse og efter-og  videreuddannelse af bioanalytikerne. Det vil være en fordel men ikke et krav, at ansøger har viden indenfor basal molekylærgenetik, NGS og microarray.   
 
Kort om Enhed for Genomisk Medicin 
GM fungerer som en core-facilitet for molekylærgenetiske analyser, hvor vi analyserer rutine og forskningsprøver for Rigshospitalet, Region Hovedstaden og resten af Danmark. Afdelingen råder over den nyeste teknologi indenfor next generation sequencing og micro-array. 
Afdelingen består af ca. 40 personer fordelt på flere faggrupper: Sekretærer, bioanalytikere, laboranter, akademikere og læger. 
Afdelingen er akkrediteret efter ISO15189 standarden og underlagt standardens retningslinjer. 
 
Om stillingen 
Stillingen er ny, hvorfor du vil have mulighed for at komme med dit bud på, hvorledes underviserfunktionen kan varetages i enheden. Du bliver den centrale del i arbejdet med undervisning af bioanalytikerstuderende, samt efter- og videreuddannelse af personalet. Dette vil foregå i samarbejde med den ledende bioanalytiker og de relevante uddannelsesinstitutioner. 
Desuden vil du: 
 • planlægge og varetage den kliniske uddannelse af studerende i afdelingen i henhold til studieordning og semesterplan 
 • skulle anvende ny viden i den kliniske undervisning mhp at sikre fortsat udvikling af studiemiljøet i afdelingen  
 • have evnerne til at inddrage afdelingens øvrige bioanalytikere som ressourcepersoner i den kliniske undervisning 
 • erhverve dig viden indenfor metoder og teknikker benyttet i laboratoriet til at støtte efter- videreuddannelse af personalet 
 • erhverve dig kompetencer indenfor dataanalyse af paneler, og være ansvarlig i forbindelse med oplæring af bioanalytikere indenfor dette område 
 • være med til at videreudvikle afdelingens kompetencesystem for bioanalytikere 
Vi tilbyder  
 • En fuldtidsstilling som er vagtfri og med fleksible arbejdstider 
 • Personlig frihed og selvstændighed i arbejdet 
 • Et spændende arbejde i et område under udvikling 
 • En fleksibel arbejdsplads med plads til humor og kollegial atmosfære 
 • Mulighed for udvikling og efteruddannelse 
Vi søger en autoriseret bioanalytiker 
med en sundhedsfaglig diplomuddannelse eller anden relevant uddannelse – eller som er indstillet på at gennemføre en sådan.  Vi søger desuden en kollega 
 • som kan arbejde selvstændigt og i team og som kan lide at have mange samarbejdspartnere, så vel internt som eksternt 
 • som har gode kommunikationsevner, både mundtligt og skriftligt på både dansk og engelsk 
 • som brænder for uddannelse og som gerne vil være med til både at forme fremtidens bioanalytikere og deltage i fagets fortsatte udvikling  
 
For mere information 
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte ledende bioanalytiker Martin Skygge på telefon 35450672 eller 21138393. 
 
Ansættelsesvilkår 
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til overenskomst på Sundhedskartellets område for ikke-ledende personale indgået mellem bl.a. Dbio og Danske Regioner.  
 
Ansøgningsprocedure 
Ansøgningsfristen er fredag den 16. februar 2018.  
Ansøgning incl. CV, relevante oplysninger samt autorisation sendes online via linket i opslaget.