Jobbet "Afsnitssekretær med ansvar for koordinering af daglig drift" er udløbet

Region Nordjylland

Kræftbehandling: Sekretariat

Hobrovej 18-22, 9000 Aalborg

Dit næste skridt
Afsnitssekretær med ansvar for koordinering af daglig drift til Hæmatologisk sekretariat
En fast stilling som afsnitssekretær ønskes besat senest 1.3.2018.
Ansøgeren har ansvar for koordinering af daglig drift, ferieplanlægning m.v., delegeret fra den ledende lægesekretær. Derudover har hun faste opgaver i daglig drift sammen med sekretariatets øvrige lægesekretærer og indgår i rul til dækning af vagtordning på lørdage og søndage, p.t. ca. svarende til 1 dag, hver 2. måned.
 
Afdelingens profil
Hæmatologisk speciale varetager udredning og behandling af Hæmatologiske patienter for hele Region Nordjylland og har et sengeafsnit på 24 senge, et daghospital samt et ambulatorium på godt 18.000 besøg årligt.
Sekretariatet består af 11 sekretærer som betjener alle afsnittets funktioner og har kontorer fordelt på 4 forskellige etager i Medicinerhuset – ud fra et princip om, at sekretæren er placeret tæt på den enhed, hun betjener. Man deles p.t. om pasning af modtagefunktion til ambulante og daghospitalspatienter, som møder i stueetagen i Medicinerhuset.
Hæmatologisk speciale er pr. 1.1.2018 organiseret i Klinik Kirurgikræftbehandling sammen med Speciale for Kræftbehandling og har pr. samme dato samme ledende lægesekretær som Onkologisk sekretariat samt sekretærerne i Det Palliative team Aalborg + Farsø.
 
Se mere om Hæmatologisk afdeling her: http://www.aalborguh.rn.dk/afsnit-og-ambulatorier/haematologisk-afdeling

Arbejdsopgaverne er:
 • Ansvar for koordinering af daglig drift af Hæmatologisk sekretariat
 • Medvirke til introduktion og supervision af nyt personale
 • Ansvarlig for arbejdstidsplaner, afspadsering, ferieplanlægning og håndtering af sygemeldinger
 • Deltage i tilretning og implementering af nye opgaver/IT-systemer i sekretariatet i samarbejde med den ledende lægesekretær.
 • I samarbejde med den ledende lægesekretær deltage i årlige medarbejderudviklingssamtaler for de øvrige sekretærer.
 • Klargøring, skrivning og registrering af 2 faste ambulatorier
 • Pasning af receptionsfunktion inkl. booking i Bookplan efter rul ca. 1 time dagligt.
 
Vi tilbyder
Et selvstændigt og udfordrende arbejde i en afdeling med høj aktivitet og hvor professionalisme, anerkendelse og nærvær er vigtige komponenter – både hvad angår patienter, men også kollegialt.
Et job som kan være springbræt til at arbejde selvstændigt med ledelse.
 

Vi forventer
 • Godkendt uddannelse som lægesekretær
 • At du er fagligt velfunderet, arbejder struktureret og er indstillet på at arbejde i en tempofyldt og omskiftelig arbejdsdag med varierende opgaver.
 • Kendskab regionens IT-systemer.
 • Engagement til at få monofagligt og tværfagligt samarbejde til at lykkes og gerne med en profil som teamplayer.
 • Sundhedskommunom uddannelse eller enkelte fag herfra er en fordel, ellers skal du være indstillet på at tage relevant formaliseret uddannelse.


Er du interesseret i at få tilsendt en funktionsbeskrivelse på funktionerne som Afsnitssekretær, kan du kontakte ledende lægesekretær Sussi Vestergaard på mail eller telefon eller Afsnitssekretær Anvør Schneider-Abrahamsen på telefon 97 66 38 42, som varetager funktionen i dag

Vi glæder os til at modtage din ansøgning. Der afholdes ansættelsessamtaler fredag den 26.1.2018.