Jobbet "Reservelæge søges til Psykiatrien i Nuuk" er udløbet

Grønlands Sundhedsvæsen

Personaleadministrationen, 1230 Nuuk

Dit næste skridt

En uklassificeret stilling som reservelæge i Psykiatrisk område i Nuuk, er ledige til besættelse pr. 15. marts 2018. Ansøgere som kan blive mindst 4 måneder prioriteres.

 

Man kan få dispensation for 5 års fristen for op til 12 måneder ved ansættelse i en uklassificeret stilling i Grønland.

 

Psykiatrisk område behandler patienter fra hele Grønland under indlæggelse og ambulant – herunder har vi et stigende antal konsultationer over televideo. Vi har ni åbne sengepladser samt en skærmet enhed med tre sengepladser. I Nuuk er der distriktspsykiatri i lokaler på anden adresse med ca. 160 patienter.

 

Psykiatrien i Grønland er normeret til 3 overlægestillinger og 3 reservelægestillinger. Reservelægerne har funktion både i sengeafsnittet og med egne ambulante patienter. Der er god mulighed for at følge patientforløb fra indlæggelse til udskrivning og efterfølgende ambulant. Reservelægerne har også egne ambulante forløb, henvist fra primærsektoren. Endvidere er der mulighed for at se børn og unge i samarbejde med én af vores børnepsykiatriske psykologer. Man har således mulighed for at lære om hele det psykiatriske sygdomsspektrum og have patientforløb, som reservelæger i Danmark meget sjældent får mulighed for.

Der er et tæt samarbejde med speciallægerne med tid afsat til faglig sparring hver dag. For-vagten har tilkaldevagt fra hjemmet med en gennemsnitlig vagtbelastning efter normalt dagarbejde på 3 timer. Vi har ca. 4 indlæggelser per uge, heraf er de fleste i dagstid.

Psykiatrisk Område er godkendt som uddannelsesafdeling for KBU og psykiatrisk forløb for hoveduddannelse i Almen Medicin.

 

For at arbejde i Grønland skal du have en dansk autorisation

 

Rejse- og boligforhold:

Ved vikariater ydes der for den ansatte fri til - og fratrædelsesrejse.

Der ydes fri til- og fratrædelsesrejse efter gældende overenskomst.

 

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant. Der kan være varierende afstand til arbejdsstedet.

 

 

Løn- og ansættelsesforhold:

Stillingen aflønnes i henhold til gældende overenskomst. Find din overenskomst her.

http://www.gjob.gl/Praktiske-forhold/Overenskomster

 

 

Ansøgning:

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes gennem Sundhedsvæsenets rekrutteringssystem. (http://www.gjob.gl/Sogjob/Stillingsbeskrivelse?VID=201801001)

 

Ansøgningsfrist: 9. februar 2018

 

 

Kontakt:

Nærmere oplysning om stillingen hos oversygeplejerske Ann B. Kjeldsen på e-mail: ABKJ@PEQQIK.GL  eller telefon +299 344812 eller reservelæge Johannes Rasmussen, JORA@PEQQIK.GL  +299 344595

 

Generelle oplysninger om løn - og ansættelsesforhold kan fås ved henvendelse til personalekonsulent Marie Louise Chemnitz Egede på tlf.: +299 34 43 85 eller pr. mail MLCE@PEQQIK.GL  

 

Bemærk venligst tidsforskellen på 4 timer. Når klokken er 12 i DK er det morgen i Nuuk!

 

 

Det grønlandske Sundhedsvæsen er pr. 1. juli 2017 blevet en røgfri arbejdsplads. Der er indført rygeforbud for alle ansatte i arbejdstiden. Dette omfatter alle indendørs og udendørs lokaliteter.