Jobbet "Afdelingssygeplejerske til Vestdansk Center for Rygmarvsskade, Neurologi, Regionshospitalet Viborg" er udløbet

Region Midtjylland

Neurologi

Heibergs Alle 4, 8800 Viborg

Dit næste skridt
En stilling som afdelingssygeplejerske ved Hospitalsenhed Midt, Vestdansk Center for Rygmarvsskade, Neurologi, Regionshospitalet Viborg, er ledig til besættelse pr. 1. februar 2018, eller efter aftale. Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge.
 
Der er tale om direkte ledelse af sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter.
 
Om stillingen
Der søges en leder som:
 • Har dokumenteret erfaring med faglig ledelse på strategisk niveau.
 • Har stort kendskab til det neurologiske speciale og til rehabilitering af mennesker med rygmarvsskade.
 • Kan skabe sammenhæng mellem patientforløb på tværs i afdelingen, i organisationen og mellem sektorer.
 • Har erfaring med driftsledelse og formår at arbejde med opfyldelse af afdelingens aktivitets – og kvalitetsmål samtidig med at afdelingens budget overholdes.
 • Har lyst og evne til at indgå i et ledelsesteam, der består af en klinikchef, ledende ergoterapeut, en overfysioterapeut og en ledende sekretær.
 • Har gode kommunikative og relationelle kompetencer ift at medinddrage personale og  i samarbejdet med tværfaglige samarbejdspartner.
 • Kan sikre beslutninger kan implementeres på alle niveauer.
 • Kan tage ansvar for patientsikkerhed og patienttilfredshed.
 • Kan skabe læring, innovation og forbedringer gennem medarbejderudvikling som matcher fremtidens krav til VCR og Neurologisk afdeling.
 • Ser det som en selvfølge at der arbejdes med patient inddragelse på alle niveauer og i alt arbejde.
 • Kan medvirke til udvikling af en attraktiv arbejdsplads hvor der er et godt og udviklende arbejdsmiljø.
 
Der kan rekvireres en stillingsbeskrivelse her.
 
Om Vestdansk Center for Rygmarvsskade:
- en spændende arbejdsplads hvor du kan udfordre og udfolde din sygepleje
 
Vestdansk Center for Rygmarvsskade (VCR) er en del af Neurologi på Hospitalsenhed Midt, og er beliggende i eget hus ved Søndersø i Viborg
 
Gennem forskning, udvikling og forebyggelse varetager Vestdansk Center for Rygmarvsskade(VCR) den tværfaglige rehabilitering af patienter med traumatiske og sygdomsbetingede rygmarvsskader. VCR er af Sundhedsstyrelsen udpeget til at have højt specialiseret funktion indenfor rehabilitering af patienter med rygmarvsskade og er det ene af to centre i Danmark. Patienter tilknyttet VCR tilbydes livslangt opfølgning i klinikken.
 
Rehabiliteringen varetages af tværfaglige behandlerteams og samarbejdet på VCR er stærkt både mono- og tværfagligt - også på tværs af sektorer. Patienterne er oftest nytilskadekomne og indlagt over længere tid og har mange forskellige behov for rehabilitering. VCR har patienter, der efter rehabilitering bliver stort set selvhjulpne og patienter med behov for respirator med tracheostomi og deraf følgende suge- og ventilationsbehov og behov for hjælp hele døgnet.
 
Vestdansk Center for Rygmarvsskade arbejder forskningsmæssigt mod at opnå status som universitetsklinik. Centeret har egen forskningsenhed, som sikrer forskning og udvikling på området og medvirker til, at nyeste forskningsresultater implementeres i det daglige kliniske arbejde.
 
I forbindelse med der kommer ny klinikchef 1. marts vil der blive set på organiseringen af hele VCR.
 
Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på ca. 2,4 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk
 
Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.
 
Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.
 
Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Neurologi.
 
Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til oversygeplejerske Ulla Veng på tlf. 7844 6001 eller mobil 2462 2379.

Din ansøgning
Din ansøgning indeholdende autorisationsID, oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring skal sendes elektronisk og være os i hænde senest onsdag den 17. januar 2018.
 
Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 4.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale