Jobbet "Ledende lægesekretær søges til Gynækologisk -Obstetrisk og pædiatrisk Afdeling Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Finsengade 35, 6700 Esbjerg

Dit næste skridt
Afdelingsledelserne for Gynækologisk-Obstetrisk og Pædiatrisk afdeling søger pr. 1. marts 2018 en ledende lægesekretær, 37 timer pr. uge. 
 
Afdelingen: 
Gynækologisk-Obstetrisk afdeling er en bredt funderet afdeling, som servicerer et opland på ca.220.000 borgere. Afdelingen er en meget velfungerende afdeling, som sikrer gode og sammenhængende patientforløb med kontinuerligt fokus på professionalisme og faglig udvikling. Gynækologisk /obstetrisk afdeling har ca. 1900 fødsler, stort gynækologisk – obstetrisk ambulatorium og høj operativ aktivitet i såvel ambulant som stationært regi.  
 
Børne- og ungeafdelingen består af både en børnemodtagelse, et ambulatorium og en sengeafdeling. Sengeafdelingen råder over 10-16 sengepladser afhængig af årstiden til børn med mange forskellige børnemedicinske, psykosomatiske og kirurgiske sygdomme, herunder mavetarmkirurgi, ortopædkirurgi og øre-næse-hals børn. I børnemodtagelsen modtages alle børn fra 0 – 18 år, der indlægges ca. 4000 børn/unge om året, de visiteres herfra videre til indlæggelse på sengeafdelingen, opfølgning på ambulatoriet eller til direkte udskrivelse.  
 
Vi tilbyder 
• En stilling, som du selv kan være med til at præge  
• Et selvstændigt og ansvarsfuldt job 
• En arbejdsplads i udvikling 
• Mulighed for faglig og personlig udvikling 
• Hjælpsomme og engagerede kolleger 
 
Arbejdsopgaverne vil blandt andet være: 
• Personaleledelse for en samlet sekretær gruppe i Gyn/Obs og Børne/Unge afdeling 
• Koordinering af møder, herunder indkaldelser, dagsordener, sagsfremstillinger, referater 
• Tovholder på opfølgning af beslutninger og afdelingslederens projekter  
• Ekstern / intern korrespondance 
• Web-redaktør samt har ansvar for at udfærdige oplæg til og være redaktør på afdelingsledelsens nyhedsbreve 
• Fakturabehandling 
• Lønindberetning for ledelse, læger og stabe 
• Dokumentarkivering 
 
Vi forventer, at du: 
At du har erfaring fra lignende job. Det er nødvendigt du er struktureret og kan arbejde selvstændigt. Vi har et stort tværfagligt samarbejde og vi er derfor afhængige af at du har gode samarbejdsevner på alle niveauer. Det er vigtigt, du har erfaring med dokumentstyring og kan indsamle relevante data, som kan understøtte afdelingsledelsen. Du er desuden i besiddelse af et godt overblik selv om der er mange bolde i luften. Du har gode ledelsesevner og har fokus på at få det bedste frem i medarbejderne.  
 
Løn og ansættelsesforhold: 
Lønnen tager udgangspunkt i gældende overenskomster, men kan forhandles individuelt afhængig af kvalifikationer. 
 
Yderligere oplysninger om stillingen samt funktionsbeskrivelse kan fås ved henvendelse til ledende oversygeplejerske Lone Fjeldsted på 21438436 eller e-mail: lone.fjeldsted@rsyd.dk 
 
Ansøgning: 
Ansøgning sendes elektronisk via nedenstående link. 
Ansøgningsfrist er d. 22. januar 2017 Samtaler forventes afholdt d. 29. januar 2018.