Jobbet "Molekylærbiolog (cand. scient. eller tilsvarende), Herlev- og Gentofte Hospital" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Herlev Ringvej 75, 2730 Herlev

Dit næste skridt
Molekylærbiolog (cand. scient eller tilsvarende), Herlev- og Gentofte Hospital  
 
En fuldtidsstilling som molekylærbiolog ved MolekylærEnheden, Patologiafdelingen, Herlev Hospital, er ledig til besættelse pr. 1. februar 2018 eller snarest derefter. Stillingen besættes for ét år med efterfølgende mulighed for varig ansættelse. 
 
I MolekylærEnheden, Patologiafdelingen er hovedarbejdsopgaverne indenfor PCR og hybridiserings baserede teknikker og omfatter mutationsanalyser, methyleringsanalyser, miRNA analyser, sekventeringsteknikker, FISH, ISH og CISH. Next Generation Sequencing er implementeret som rutine. Der arbejdes med implementering af digitalisering til aflæsning/lagring af FISH og immunhistokemiske data. Yderligere varetager MolekylærEnheden den nationale sekretariatsfunktion for Regionernes Bio- og GenomBank som omfatter Dansk CancerBiobank, Dansk ReumaBiobank, Dansk BloddonorBiobank og Dansk DiabetesBiobank.. 
 
Afdelingen er normeret til 42 læger, 1 professor, 6½ molekylærbiolog, 80 bioanalytikere, 5 sekretærer, 4 portører, samt flere studerende. Afdelingsledelsen består af en ledende overlæge og en ledende overbioanalytiker. Desuden har afdelingen et ledelsesteam bestående af afdelingsledelsen, to områdeledere for læger, den uddannelsesansvarlige overlæge, fem afdelingsbioanalytikere, leder af molekylærenheden, den ledende lægesekretær og områdeleder for portører. 
 
Du skal være uddannet cand. scient. i biologi eller biokemi, læge, civilingeniør eller humanbiolog eller lignende og skal have dokumenteret interesse og viden indenfor molekylærbiologi.  
Ansøger med kombineret praktisk erfaring og kendskab til patologi/molekylær diagnostik vil blive foretrukket. 
Arbejdet for den kommende medarbejder vil for en stor del bestå af praktisk arbejde i laboratoriet i kombination med efterfølgende databehandling, som bruges til svarafgivelse som har betydning for patienternes behandlingsvalg. Derfor er flair for databehandling en fordel. Derudover vil der blandt andet være opgaver i form af vejledning og undervisning af bioanalytikere og læger indenfor det molekylærbiologiske område. Afdelingen er forskningsaktiv og der vil være mulighed for selv at varetage projekter.  
 
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst. Stillingen er ikke forbundet med vagtforpligtelse. 
Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til: Leder af MolekylærEnheden, Patologiafdelingen, professor, dr. med, ph.d. Estrid Høgdall, tlf. 3868 9132. 
 
Ansøgning sendes on-line via linket her på siden. Der skal vedlægges dokumentation for kvalifikationer og uddannelse, CV og eventuel oversigt over videnskabelige publikationer.  
Ansøgningsfrist 31. januar 2018.