Jobbet "Molekylærbiolog (cand. scient. eller tilsvarende), Herlev- og Gentofte Hospital" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Herlev Ringvej 75, 2730 Herlev

Dit næste skridt
Molekylærbiolog (cand. scient eller tilsvarende), Herlev- og Gentofte Hospital  
 
En fuldtidsstilling som fondsansat forsker/molekylærbiolog ved MolekylærEnheden, Patologiafdelingen, Herlev Hospital, er ledig til besættelse pr. 1. februar 2018 eller snarest derefter. Stillingen besættes for ét år med mulighed for forlængelse i op til to år.  
 
I MolekylærEnheden, Patologiafdelingen er der stor interesse i sekventeringsteknologier og i aktuelle projekt ønskes at etablere viden om mutationernes betydning for sygdommen æggestok kræft. Der skal derfor etableres NGS (exom og panel) i større omfang. Desuden skal validering af sekventeringsfund foretages ved brug af flere teknikker.  
Forskningsprojektet kaldes Mermaid III og det overordnede formål er at etablere viden om mulige molekylære markører af betydning for behandling og prognose for kvinder med gynækologisk sygdom. Biomarkører bør optimalt 1) kunne identificere kvinder med øget risiko for at udvikle sygdommen, 2) kunne differentiere kvinder med gynækologiske lidelser og 3) kunne forudsige prognose og behandlingsrelevante forslag.  
I MolekylærEnheden anvendes rutinemæssigt PCR og hybridiserings baserede teknikker hvilket bl.a. omfatter mutationsanalyser, methyleringsanalyser, miRNA analyser, sekventeringsteknikker, FISH, ISH og CISH. Next Generation Sequencing (PGM og S5XL) er implementeret som rutine. Der arbejdes med implementering af digitalisering til aflæsning/lagring af FISH og immunhistokemiske data. Yderligere varetager MolekylærEnheden den nationale sekretariatsfunktion for Regionernes Bio- og GenomBank som omfatter Dansk CancerBiobank, Dansk ReumaBiobank, Dansk BloddonorBiobank og Dansk DiabetesBiobank.  
 
Afdelingen er normeret til 42 læger, 1 professor, 6½ molekylærbiolog, 80 bioanalytikere, 5 sekretærer, 4 portører, samt flere studerende. Afdelingsledelsen består af en ledende overlæge og en ledende overbioanalytiker. Desuden har afdelingen et ledelsesteam bestående af afdelingsledelsen, to områdeledere for læger, den uddannelsesansvarlige overlæge, fem afdelingsbioanalytikere, leder af molekylærenheden, den ledende lægesekretær og områdeleder for portører.  
 
Du skal være uddannet cand. Scient. i biologi eller biokemi, læge, civilingeniør eller humanbiolog eller lignende og skal have dokumenteret interesse og viden indenfor molekylærbiologi og gerne gynækologisk kræft.  
Ansøger med kombineret praktisk erfaring og relevant forskningserfaring vil blive foretrukket.  
Arbejdet for den kommende medarbejder vil være at deltage i gennemførelsen af sekventeringsstu-diet af Mermaid III og vil derfor både bestå af praktisk arbejde i laboratoriet og databehandling. Det er vigtigt at have gode formidlingsevner da publikationer er et succeskriterium.  
Afdelingen har en stor molekylær rutinefunktion og derfor kan der være behov for at deltage i labo-ratoriearbejdet med rutineprøver.  
 
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst.  
Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til: Leder af MolekylærEnheden, Pato-logiafdelingen, professor, dr. med, ph.d. Estrid Høgdall, tlf. 3868 9132.  
Ansøgning sendes on-line via linket her på siden. Derved lægges dokumentation for kvalifikationer og uddannelse, CV og oversigt over videnskabelige publikationer.  
Ansøgningsfrist 31. januar 2018.