Jobbet "Vikar for afdelingslæge, subspecialisering i pædiatrisk gastroenterologi, H. C.Andersen Børnehospital, Odense Universitetshospital" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Indgang 60, 1. sal, 5000 Odense C

Dit næste skridt
Ved HC Andersen Børnehospital er en stilling som vikar for afdelingslæge mhp. subspecialisering i pædiatrisk gastroenterologi ledig til besættelse. Stillingen er ledig til besættelse i 12 mdr. fra 1. marts 2018 eller efter aftale.  
 
Lidt om HC Andersen Børnehospital  
Vi er en af 4 børneafdelinger i Region Syddanmark og regionens universitetsafdeling indenfor pædiatri. Vi dækker det pædiatriske speciale bredt og har i alt ca. 6.000 indlæggelser årligt. Afdelingen har højt specialiseret funktion indenfor pædiatrisk gastroenterologi og er en del af det Børnekirurgiske Center på OUH.  
 
Ambulatoriet er opdelt i specialambulatorier og har ca. 30.000 besøg årligt. Vi prioriterer teamarbejde indenfor de enkelte subspecialer, og at yngre læger tilknyttes de forskellige fagteams ligesom vi prioriterer tværfagligt samarbejde med vores psykologer, pædagoger, skolelærere, diætister og socialrådgivere.  
 
Vi søger  
Den opslåede stilling ønskes besat med en speciallæge i pædiatri, der er interesseret i at indgå i et subspecialiseringsforløb indenfor pædiatrisk gastroenterologi. Speciallægen indgår i det gastroenterologiske team, der lige nu består af en professor, to overlæger og en 1. reservelæge. Udover deltagelse i det gastroenterologiske team, forventes det, at speciallægen på lige fod med afdelingens øvrige speciallæger deltager i den overordnede drift og udviklingen af afdelingen.  
 
Forskning og uddannelse  
Vi har en forskningsenhed og lægger vægt på, at forskning skal være en integreret del af arbejdet i afdelingen. Vi modtager studerende i praktik fra det Lægevidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet, og vi har sygepleje-, jordemoder-, pædagog- og psykologstuderende samt lægesekretærelever.  
 
Lægelig bemanding  
Lige for tiden består lægegruppen af godt 30 overlæger, 12 læger i hoveduddannelse til pædiatri, 10 speciallæger under subspecialisering, 6 reservelæger i almen blok uddannelse og 2 introlæger.  
 
Vagter  
Speciallægen indgår i bagvagtslaget, som tilstræbes at være 16-skiftet med to-holdsdrift med vagt på tjenestestedet. Derudover dækker bagvagten en weekend stuegangsfunktion. Der er forvagt og neonatalvagt i tilstedeværelse på afdelingen.  
 
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst.  
 
I henhold til personalepolitikken ved sygehuset er det ikke tilladt at ryge i arbejdstiden.  
 
Yderligere oplysninger fås hos ledende overlæge Marianne Skytte Jakobsen marianne.skytte.jakobsen@rsyd.dk  
 
Ansøgning  
Skal tage udgangspunkt i de 7 lægeroller. Den stiles til afdelingsledelsen og sendes elektronisk via nedenstående ansøgningslink. Ansøgningsfrist er den 25. januar 2018.  
 
Vi gør opmærksom på, at ved ansættelse, skal der indhentes en børneattest. Den rekvireres hos Rigspolitiet efter forudgående aftale med dig.