Jobbet "Speciallæger til Center for Planlagt Kirurgi, Regionshospitalet Silkeborg" er udløbet

Region Midtjylland

Center for Planlagt Kirurgi

Falkevej 1, 8600 Silkeborg

Dit næste skridt
Tre stillinger som speciallæger ved Hospitalsenhed Midt, Center for Planlagt Kirurgi, Regionshospitalet Silkeborg, er ledige til besættelse pr. 1. maj 2018 eller snarest herefter.  Stillingerne er fuldtidsstillinger på 37 timer pr. uge. Der er enkelte hverdage med lang dagtid til kl. 20.45 og eventuelt med mulighed for at indgå i beredskabsvagt i weekenden.

Vil du være en del af et stærkt fagligt miljø?  
Vil du være en del af et godt ledernetværk på en moderne arbejdsplads i konstant udvikling?
Vil du være med til at sætte dit præg på Danmarks bedste mindre hospital?
 
Om stillingerne
Stillingerne ønskes besat med speciallæger, der har en bred ortopædkirurgisk uddannelse og samtidig har særlig interesse og dokumenteret operativ erfaring indenfor følgende ortopædkirurgiske specialer: hofteprotese kirurgi, hånd- & fodkirurgi samt idrætstraumatologi.

Der lægges vægt på, at ansøgerne har en høj faglig ekspertise, er initiativrige, kreative med lyst til tværfagligt samarbejde, uddannelse af yngre læger, sygeplejersker og andet personale samt socialt kan indgå i afdelingens team.

Det vægtes ligeledes, at ansøgerne medvirker til at:
  • Fremme centrets forskning og udvikling
  • Fremme kvalitets udvikling og -sikring (herunder patientsikkerhed)
  • Fremme et godt arbejdsmiljø 
Vi tilbyder:
  • Ligeværdigt samarbejde med gode faglige kontakter såvel nationale som internationale i form af møder og kurser
  • Gode muligheder for forskning med støtte fra centrets Forskningsenhed
  • Mulighed for at blive en del af en aktiv og inspirerende ledergruppe
  • En flad ledelsesstruktur, hvor der er kort vej fra ide til handling
  • Mulighed for oplæring indenfor specialet, hvis der er behov for det
Der kan rekvireres en stillingsbeskrivelse for overlæger her.
Der kan rekvireres en stillingsbeskrivelse for afdelingslæger her.

Om Hoftesektoren
Hoftesektoren er bemandet med 2 ortopædkirurgiske overlæger heraf en sektoransvarlig overlæge og et varierende antal yngre læger i hoveduddannelse. Der er tilknyttet en forløbskoordinator og en speciale ansvarlig operationssygeplejerske. Desuden er der tilknyttet 2 fysioterapeuter med forundersøgelsesfunktion samt et antal terapeuter, der varetager den postoperative indsats, en gruppe sygeplejersker tilknyttet ambulatoriet i hoftesektoren samt et sekretariat og Hotel, hvor patienterne er indlagt.
 
Hoftesektoren er landskendt for sine sammedagsforløb. Sektoren deltager desuden i flere forskellige forskningsprojekter med fokus på at optimere patientforløb. Sektoren arbejder tværfagligt og med jobglidning de enkelte faggrupper imellem. I 2016 opereredes 1000 primære THA og ca. 60 revisions THA. Der er således rigtig gode muligheder for en speciallæge til at øge sit operationsvolumen og cementere sine kompetencer.

Om Hånd- og fodsektoren
I fod- og ankelektoren foretages et stort antal operationer på for- og mellemfod.
 
Det tilhørende ambulatorium er en af de få klinikker, hvor der også er samarbejde med reumatologer ved fod- og ankellidelser. Klinikken råder over avanceret ultralydsdiagnostisk udstyr.
 
Fodsektoren har et tæt formaliseret samarbejde med de øvrige fod- og ankelkirugere i Region Midt. Til klinikken er knyttet 2 speciallæger i ortopædkirurgi
 
I håndsektoren ønsker afdelingen at styrke det håndkirurgiske område med en speciallæge, der har håndkirurgien alene som arbejdsområde. Afdelingen varetager håndkirurgi på hovedfunktionsniveau og foretager et stort antal dagkirurgiske og ambulante indgreb. Fagområdet er bemandet med en sektoransvarlig overlæge, 1 ortopædkirurgisk overlæge, et varierende antal yngre læger, 3 ambulatorie sygeplejersker, 1 specialeansvarlig sygeplejerske og et sekretariat. Vi har et tæt tværfagligt samarbejde i fagområdet og arbejder med jobglidning de enkelte faggrupper imellem.

Om Idrætssektoren
Idrætsklinikken har eksisteret siden 2003. Som en af Jyllands største varetager vi behandlingen af et bredt udsnit af idrætsskader, både blandt elite og bredde, såvel regionalt som nationalt.
 
Klinikken har en høj produktion af både ACL og MPFL rekonstruktioner samt fodledsstabiliserende operationer. Klinikken er bemandet med en specialeansvarlig overlæge (ortopædkirurgi), 2 ortopædkirurgiske overlæger, et varierende antal yngre læger, 3-4 idrætsreumatologiske overlæger, 3 idrætsfysioterapeuter, 8 ambulatorie sygeplejersker/dagkirurgiske sygeplejersker og et sekretariat. Idrætsklinikken har et tæt samarbejde med dagkirurgisk afsnit, hvor hovedparten af den operative aktivitet ligger.
 
Klinikken arbejder tværfagligt og med jobglidning de enkelte faggrupper imellem. Idrætsklinikken er højt profileret blandt eliteidrætten både regionalt, nationalt og tidvist internationalt bl.a. via tæt samarbejde med Team Danmarks læger, med flere regionale elitecentre samt elite klubber indenfor fodbold, håndbold og ishockey inkl. de respektive forbund.

Se nærmere på Idrætsklinikkens hjemmeside på
http://www.hospitalsenhedmidt.dk/afdelinger-og-centre/center-for-planlagt-kirurgi/funktioner-og-klinikker/idratsklinikken/

Om Center for Planlagt Kirurgi (CPK)
Center for Planlagt Kirurgi blev etableret i forbindelse med Region Midtjyllands omstillingsplan 2011-2012.
 
Centret er den første af sin slags i landet, hvor en ortopædkirurgisk afdeling og en anæstesiologisk afdeling er lagt sammen med én ledelse, der består af en ledende overlæge i ortopædkirurgi, en ledende overlæge i anæstesiologi samt en oversygeplejerske.
 
Det er den største enhed inden for planlagt kirurgi i Region Midtjylland. Pr. 1. oktober 2011 har centret overtaget en stor del af friklinikaktiviteten fra Brædstrup Sygehus og har siden arbejdet med at videreudvikle og integrere denne aktivitet i centret. Friklinikken varetager bl.a. operationer af åreknuder og grå stær og har desuden en stor søvnklinik.
 
Ortopædkirurgisk Afdeling modtager uselekterede elektive ortopædkirurgiske patienter primært fra Region Midtjylland, men også fra øvrige regioner i Danmark. Patienterne fordeler sig inden for næsten alle områder af det ortopædkirurgiske speciale.

Afdelingen har regionsfunktion indenfor skulder/albue kirurgi og rygkirurgi. Idrætsklinikken drives i samarbejde med Reumatologisk afdeling, der har regionsfunktion indenfor Idrætsmedicin. Afdelingen har ansat en specialeansvarlig overlæge inden for artroskopisk kirurgi og rygkirurgi.

Afdelingen omfatter 1 sengeafsnit, et ortopædkirurgisk ambulatorium, dagkirurgi, patienthotel, idrætsklinik, rygklinik, et terapiafsnit samt et sekretariat.
Centrets aktuelle ortopædkirurgiske lægestab består af 2 specialeansvarlige overlæger, 18 overlæger, 6 afdelingslæger, 1 1. reservelæger (fase 3) samt 4 reservelæger (intro og fase 1). 1 overlæge er uddannelsesansvarlige overlæge, og afdelingen har 2 kliniske lektorer ved Århus Universitet.

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.400 ansatte samt et budget på ca. 2,4 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk
 
Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.
 
Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse. 
 
Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Center for Planlagt Kirurgi.
 
Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

Ledende overlæge Peter Toft, tlf. 7841 6685
Oversygeplejerske Mette Fjord Nielsen, tlf. 7841 6440
Lægefaglig direktør Michael Braüner Schmidt, tlf. 7844 1003
 
Din ansøgning
Ansøgningen skal være os i hænde elektronisk senest den 1. april 2018, med dokumentation for uddannelse, specialuddannelse, tidligere beskæftigelse m.v. samt udfyldt skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland.
 
Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 16. april 2018.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.