Jobbet "Center for Neurorehabilitering søger fysio- eller ergoterapeut som teamkoordinator" er udløbet

Region Sjælland

Filadelfia

Kurvej 8, 4293 Dianalund

Dit næste skridt

Har du lyst til og mod på at arbejde med intensiv tværfaglig neurorehabilitering i et udfordrende miljø og være en del af et dynamisk team?

Center for Neurorehabilitering – Filadelfia (CfN) yder intensiv og tværfaglig rehabilitering til voksne med moderate til svære følger efter pludselig opstået hjerneskade forårsaget af traumer eller tilgrænsende lidelser, såsom apopleksi, cerebral hypoxi, infektioner mv. CfN har plads til 18 døgnklienter. Klienterne er i gennemsnit indlagt 3-4 måneder. Til opholdet hører en udslusningsproces med hjemmetræning og supervision af det personale, som er involveret i det videre forløb.

Stillingen er normeret til 37 t/uge fortrinsvis i dagvagt og med vagt hver 4. weekend.

Arbejdet som teamkoordinator består i, at planlægge og koordinere det tværfaglige teams opgaver med udgangspunkt i de enkelte faggruppers ansvar, kompetencer og ressourcer i tæt samarbejde med afsnitsleder. På hvert afsnit er 2 tværfaglige team. I hvert team er der tilknyttet 4/5 klienter.

Teamkoordinatoren har sammen med afd.spl./ afd.terapeuten det daglige ansvar for den nødvendige personaledækning samt ansvar for planlægning og afholdelse af team- og miniteammøder. Teamkoordinatoren medvirker til at fastholde, at der i teamet er et højt kommunikations- og informationsniveau omkring tilrettelæggelse af den enkelte klients behandlingsforløb.

Teamkoordinatoren indgår i det kliniske arbejde (eks.vis monofaglige seancer, morgenseancer) i et mindre omfang.

Som teamkoordinator er der et tæt samarbejde med det andet afsnit og ugentligt møde med afsnitsledere og den sygeplejefaglige teamkoordinator

Vi lægger vægt på følgende faglige og personlige kvalifikationer:

 • Autoriseret ergo- eller fysioterapeut
 • Mere end 2 års klinisk erfaring
 • Erfaring fra tværfaglige miljøer
 • I besiddelse af gode samarbejdsevner såvel mono- som tværfagligt
 • I besiddelse af gode kommunikationsevner (evne både mundtlig og skriftlig formidling)
 • Evne til at skabe og bevare overblik for eget afsnit

- gerne med:

 • Erfaring fra neurologiske og/eller rehabiliteringsafdelinger
 • Kurser i neurologiske og neuropsykologiske tilstande
 • Erfaring i mødeledelse

Vi kan bl.a. tilbyde:

 • God introduktion til specialet
 • Gode muligheder for uddannelse og kurser
 • Løbende kollegial supervision
 • Gode, motiverende kollegaer

Yderligere oplysninger om stillingen eller et evt. besøg i afdelingen ved henvendelse til ledende sygeplejerske Lis Petersen tlf. 58 27 12 64 eller afdelingsterapeut Tine Højgård 58 27 12 68 eller afdelingssygeplejerske Ulla Jensen 58 27 12 84

Læs mere om Center for Neurorehabilitering - Filadelfia på Internetsiden www.filadelfia.dk

Løn- og ansættelsesvilkår iht. gældende overenskomst. Se stillings- og funktionsbeskrivelse i opslaget på vore hjemmeside.

Søg stillingen online via www.filadelfia.dk

Ansøgningsfrist er senest den 16.marts 2018. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 12.