Jobbet "Klinisk vejleder til Øre, Næse, Halsafdelingen på Nordsjællands Hospital" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Dyrehavevej 29, 3400 Hillerød

Dit næste skridt
Hvis sygepleje, undervisning og udvikling optager dig, kan du blive vores nye kollega i et spændende speciale.  
 
Vi søger en klinisk vejleder 37t./uge med tiltrædelse 1. maj 2018 eller efter aftale.  
 
Du er i stabsfunktion til den ledende oversygeplejerske, men din daglige reference er afdelingssygeplejerskerne. Du indgår i et netværk af kliniske vejledere på Nordsjællands Hospital. Netværket løser tværgående undervisnings- og udviklingsopgaver på NOH.  
 
Dine opgaver  
 • Du har det overordnede ansvar for de sygeplejestuderendes samt SSA elevers uddannelsesforløb   
 • Du planlægger og varetager den daglige kliniske vejledning og undervisning, samt refleksionssamtaler og interne prøver   
 • Du er formidlende og kan implementere studieordninger   
 • Du kan bidrage til at kvalitetsudvikle den kliniske undervisning og vil gerne bidrage som pædagogisk sparingspartner for de sygeplejersker i afdelingen, der varetager vejledningsopgaver   
 • Du deltager i minimum 30 vagter om året i vores sengeafsnit. De tilrettelægges i samarbejde med afdelingssygeplejersken 
 
 
Vi tilbyder  
 • Et speciale med variation af sygdomskompleksitet, indlæggelsesvarighed og patientaldersfordeling   
 • Et højt fagligt miljø, hvor kvalitet og udvikling af sygeplejen er i fokus og hvor der er et stærkt tværfagligt samarbejde   
 • Fagligt dygtige kollegaer med lyst til at lære fra sig og dele viden   
 • Mulighed for at præge din egen stilling   
 • Introduktion ved sygeplejerske med klinisk specialist funktion  
 
Du har følgende kvalifikationer
 • Diplom- eller masteruddannelse indenfor læring og pædagogik, eller klinisk vejledermodul svarende til 9 ECTS point   
 • Du er vild med sygeplejen og kan videreformidle din begejstring til de studerende   
 • Du er visionær og med ambitioner omkring udviklingen af studie- og læringsmiljøet 
Ud over sygeplejestuderende har vi løbende 2 SSA elever, der også skal modtage vejledning.  
Det er et stort ønske, at vores nye kliniske vejleder er en del af de forskellige afsnit i afdelingen og at samarbejdet med afdelingssygeplejerskerne er med til at sætte rammen for det gode læringsmiljø for både studerende, elever og medarbejdere  
 
Om afdelingen  
Øre, Næse og Halsafdelingen varetager undersøgelse, diagnostik, pleje og behandling af patienter med lidelser indenfor øre, næse, halssygdomme inklusiv hørelidelser. Vores optageområde for akut behandling er ca. 800.000 borgere og for elektiv behandling 510.000. borgere. Vi gennemfører ca. 18.200 operative indgreb årligt.  
 
Øre, Næse og Halsafdelingen er en afdeling med både ambulatorium, sengeafsnit og egen operationsgang. Vi plejer og behandler både børn, unge og voksne patienter i alle aldre. Vi modtager patienter til elektiv kirurgi, akutte patienter døgnet rundt, samt kræftpatienter til pleje og behandling under og efter strålebehandling. Vi modtager desuden kræftpatienter til pleje i det terminale forløb.  
Vores afdeling er kendetegnet ved høj faglighed og stor patienttilfredshed. Vi har fokus på udvikling af sygeplejen og vi arbejder konstruktivt med kvalitetsudvikling og patientforløb.  
 
Ansættelsesvilkår  
Stillingen er på 37t./uge og med dagligt fremmøde i afdelingen som en del af den kliniske hverdag.  
Løn- og ansættelsesvilkår følger overenskomst for ikke-ledende personale på Sundhedskartellets område, indgået mellem Sundhedskartellets parter, herunder Dansk Sygeplejeråd og Regionernes Lønnings- og Takstnævn.  
 
Ansøgningsprocedure  
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte ledende oversygeplejerske Alexandra Haucke Jacobsen 6124 2767 eller læse mere om afdelingen på: www.nordsjaellandshospital.dk  
 
Ansøgningsfristen er onsdag d. 14. marts kl. 12.00  
Vi afholder ansættelsessamtaler i uge 12  
Ansøgning og CV sendes online via linket her på siden.