Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Bispebjerg Bakke 23, 2400 København NV

Afdelingslæge med ansvar for afdelingens akutområde, og delfunktion ved Akutlægebil 2, søges til Anæstesiologisk afdeling Z, Bispebjerg Hospital.

Anæstesiologisk Afd. Z Bispebjerg og Frederiksberg Hospital har en stilling som afdelingslæge ledig til besættelse per 1. maj 2018, eller efter aftale.   
 
Vi søger en fagligt dygtig, engageret og dynamisk afdelingslæge til at indgå i vort team af læger på afdelingen.   
 
Stillingen er forankret i Anæstesiologisk afd. Z. Afdelingslægen varetager via ansættelsen dels funktion på Bispebjerg Hospital, Afd. Z, med specielt ansvar for afdelingens akutområde, og dels funktion på Akutlægebil 2, Region Hovedstadens Akutberedskab, idet Akutlægebil 2 bemandes af læger ansat ved Bispebjerg Hospital.  
 
Om Afdeling Z   
Anæstesiologisk afdeling Z er organisatorisk opdelt i 8 afsnit. På Bispebjerg-matriklen forefindes følgende afsnit: anæstesi, perioperativt afsnit, intensiv terapi, smerteklinik, lægebil, Giftlinjen og sterilcentral. Endvidere betjenes Frederiksberg Hospital (hvor der ikke længere er operativ aktivitet) med døgndækkende anæstesisygeplejerske alle ugens dage, og speciallæge i dagtid mandag, onsdag, fredag (ECT og andre anæstesiologiske ydelser).   
 
Den overordnede ledelse af Afd. Z varetages af afdelingsledelsen. De enkelte afsnit ledes af en afsnitsansvarlig overlæge sammen med afsnitsansvarlig afdelingssygeplejerske.   
 
Anæstesiafsnittet betjener hovedsageligt 2 kirurgiske specialer, abdominalkirurgi og ortopædkirurgi, men varetager derudover en lang række elektive og akutte opgaver. Der udføres årligt ca. 12.000 anæstesier. Perioperativt afsnit har 14 pladser.   
 
Intensivt afsnit har kapacitet til 14 patienter. Afsnittet er multidisciplinært og udrustet til at kunne varetage intensiv terapi på niveau 2. Afsnittet modtager ca. 1000 patienter årligt fra samtlige af hospitalets afdelinger, specielt abdominalkirurgiske, lungemedicinske, neuromedicinske og intoksikerede patienter samt patienter genoplivet efter hjertestop.    
 
Smerteenheden består af et ambulatorie, en in-hospital tilsynsaktivitet og anæstesiologisk specialbehandling af smerte- og rehabiliterings-udfordrede patienter.   
 
Funktion på Bispebjerg Hospital  
Den aktuelle stilling indebærer specielt ansvar for afdelingens akutområde. Afdelingslægen vil således: 
I samarbejde med fagansvarlige anæstesisygeplejerske have ansvar for afdelingens akutfunktioner i relation til anæstesiområdet 
I samarbejde med Akutmodtagelsen have ansvar for traumekald og medicinske akutkald  
Indgå i relevante råd og udvalg 
 
Afdelingslægen refererer i denne funktion til den afsnitsansvarlige overlæge for anæstesiområdet. 
 
Afdelingslægen skal dog kunne indgå i alle afdelingens funktionsområder (anæstesi, intensiv, opvågning).  
 
Funktion ved Akutlægebilen  
På Akutlægebilen varetager lægen i samarbejde med øvrige aktører på det præhospitale område (ambulancetjenesten, somatiske og psykiatriske akutlæger, politi og redningstjenesten) diagnostik, behandling og visitation af patienter med akut opstået alvorlig sygdom og tilskadekomst. Akutlægen skal kunne varetage den initiale sundhedsfaglige ledelse af det større skadested indtil opgaven kan overdrages til en indsatslederuddannet akutlæge og skal kunne varetage ledelsen af en behandlingsplads.   
 
Akutlægebil 2 er én af seks lægebiler i regionen; to placeret centralt i København (ALB 1 og 2), en på Hvidovre Hospital (Syd), en ved Herlev Hospital (Midt), en på Hillerød Hospital (Nord) og en på Bornholms Hospital. Akutlægebil 2 har ind til videre base på Københavns Hovedbrandstation.  
 
Bispebjerg Hospital bemander akutlægebil 2 i 60 % af lægebilens funktionstid, sv.t. dagtid kl 8-16 mandage til torsdage, hele døgnet fredage og søndage kl. 8-23. 
Lægen, som ansættes i funktion kan forvente at bruge ca. 20-30 % sin af arbejdstid, som kørende læge på Akutlægebil 2, der er stationeret på Hovedbrandstationen på H.C. Andersens Boulevard. 
Afdelingslægen refererer i denne funktion til overlæge/sektionsleder for Akutlægebil 2. 
 
Ansøger   
Afdelingslægen skal kunne indgå konstruktivt i teamsamarbejde med afsnitsledelserne, afsnittenes og afdelingens læger samt øvrige personale uanset kompleksitet. Det forventes at afdelingslægen specifikt er med til at udvikle afdelingens akutte område. Vi ønsker en læge der kan trives i konstant forandring på en stor afdeling, som kan tage lederskab for forandringerne og som gerne må være initiativ- og iderig. Vi vægter helhedsforståelse og engagement højt.   
 
I forbindelse med funktionen ved Akutlægebilen vil præhospital erfaring være en fordel, om end ikke en forudsætning, idet afdelingslægen vil gennemgå et formaliseret introduktions- og uddannelsesprogram med henblik på at kunne varetage funktion ved Akutlægebilen.   
 
Afdelingslægen skal have erfaring med vurdering, modtagelse og behandling af patienter med traumer eller akutte medicinske tilstande, og skal gerne have gennemført Advanced Trauma Life Support (ATLS), Emergency Trauma Care (ETC), Advanced Life Support (ALS) eller tilsvarende kurser.  
 
Afd. Z er en universitetsafdeling med mange forpligtelser, herunder uddannelse og forskning. Ansøger skal udvise forståelse for dette og kunne arbejde med undervisning og supervision af mange faggrupper.   
 
Stillingen er vagtbærende. Vagtberedskabet er tilstedeværelsesvagt på Bispebjerg Hospital med fire hold læger samt tilstedeværelsesvagt ved Akutlægebilen.   
 
Løn- og ansættelsesvilkår ifølge gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af tilfredsstillende børneattest.   
 
Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos afsnitsansvarlig overlæge for anæstesiafsnittet Casper Claudius (tlf.: 22 44 48 02, E-mail: casper.claudius@regionh.dk), overlæge og sektionsleder for lægebil 2, Steen Møiniche (tlf. 2947 2513, E-mail: steen.moeiniche.02@regionh.dk), eller ledende overlæge Jørgen B. Dahl (tlf. 3863 5259,  
E-mail: joergen.berg.dahl@regionh.dk).    
 
Ansøgere skal i deres ansøgning forholde sig til de 7 kompetenceområder og i videst muligt omfang dokumentere sine kvalifikationer inden for hvert område.   
 
Motiveret ansøgning samt CV og relevante bilag sendes elektronisk via nedenstående link.   
 
Ansøgningsfrist: torsdag den 8. marts 2018 kl. 12.00  
 
Samtaler: Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler mandag den 12. marts 2018.   

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
 • Kontaktperson
  Louise Soelberg
  louise.soelberg@regionh.dk
 • Adresse
  Bispebjerg Bakke 23, 2400 København NV
 • Stillingstype
  Afdelingslæge
 • Speciale
  Anæstesiologi
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-05-2018
 • Regionens jobnr.
  210286
 • Quick-nr.
  329105
 • Ansøgningsfrist
  08-03-2018


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
 • Adresse
  Bispebjerg Bakke 23, 2400 København NV
 • Kontaktperson
  Louise Soelberg
  louise.soelberg@regionh.dk
 • Stillingstype
  Afdelingslæge
 • Speciale
  Anæstesiologi
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-05-2018
 • Regionens jobnr.
  210286
 • Quick-nr.
  329105
 • Ansøgningsfrist
  08-03-2018

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "Afdelingslæge med ansvar for afdelingens akutområde, og delfunktion ved Akutlægebil 2, søges til Anæstesiologisk afdeling Z, Bispebjerg Hospital."

×

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.