Jobbet "Overlæge/Afdelingslæge søges til NOH, Frederiksund 37 timer. " er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Frederikssundsvej 30, 3600 Hillerød

Dit næste skridt
På onkologisk og Palliativ Afdeling er der en stilling som overlæge/afdelingslæge med tilknytning til den palliative funktion ledig til besættelse den 1. marts eller efter aftale.   
 
Palliativ Enhed hører organisatorisk under Onkologisk og Palliativ Afdeling. Enheden er beliggende på Frederikssundsvej 30, 3600 Frederikssund.   
Enheden er en højt specialiseret palliativ enhed, hvor behandlingen varetages af flere faggrupper i et tæt tværfagligt samspil. Enheden tilbyder en holistisk, individuelt tilpasset behandling til palliative patienter, samt støtte til patientens pårørende. Behandlingen inddrager fysiske, psykiske, sociale og eksistentielle forhold hos patienten.   
Vi går ind for at behandle patienten med respekt for patientens ønsker og behov og inddrager patientens tidligere og nuværende livshistorie samt patientens og de pårørendes ressourcer.   
Vi hjælper med at integrere evt. ønsker om alternativ behandling med evidens baseret tilgang til den samlede behandling.   
 
Enheden varetager behandlingen af patienten både under indlæggelse i vores afdeling, hvor der er 10 stationære senge, og når patienten er i eget hjem. Dette i tæt samarbejde med hjemmesygeplejerske og den praktiserende læge. Vi tilstræber, at der er en høj grad af kontinuitet i patientens forløb såvel under indlæggelse som i hjemmet. Tværsektorielt samarbejde er også af den grund en fremtrædende del af vort arbejde.   
 
Palliativ Enhed er godkendt af DSPAM som uddannelsessted for fagområdespecialister i Palliativ Medicin. Enheden er forpligtet til at højne basisviden om palliation i område Nord via undervisningsaktivitet. F.eks. har enheden onkologiske læger i fokuseret uddannelsesophold.   
 
Enheden er i disse år under kraftig udvikling, hvor vi bl.a. er i gang med at integrere specialiseret palliativ indsats til patienter med anden livstruende sygdom end kræft. Funktionen forventes udbygget i de kommende år.  
Vi har som mål at blive et videns-og forskningscenter indenfor palliation, som kan yde rådgivning til både primær- og sekundær sektor.   
 
Afdelingen er normeret til tre læger. Der er for nuværende ikke tilknyttet vagtforpligtigelse til lægestillingerne. Der er regionalt etableret en frivillig vagtordning blandt de palliative enheder i Region Hovedstaden.   
Læger fra alle specialer inkl. almen medicin er velkomne til at søge stillingen.   
Da palliativ medicin er et selvstændigt fagområde ønskes en ansøger med dokumenteret interesse indenfor palliation. Det vil være en fordel, hvis ansøger har gennemgået den Nordiske specialistuddannelse i palliativ medicin (NSCPM), men det er ikke et krav.   
 
Stillings- og funktionsbeskrivelse kan rekvireres på nedenstående adresse.   
Løn og ansættelsesforhold i henhold til overenskomsten.   
 
 
Du er velkommen til at kontakte ledende overlæge Thomas Broe Christensen tlf: 20 12 07 37 eller overlæge med særligt ansvar for palliation Gitte Juhl, tlf 48 29 53 06. For at få yderligere oplysninger om stillingen.  
 
Ansøgning:   
Ansøgere bedes forholde sig til De syv lægeroller og beskrive deres kompetencer og erfaringer i henhold hertil.  
 
Ansøgningsfrist
19/2-2018 kl 1200.