Jobbet "Overlæge til endokrinologisk afsnit, Medicinsk Afdeling, Holbæk Sygehus" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Smedelundsgade 60, 4300 Holbæk

Dit næste skridt

Medicinsk Afdeling udvider aktiviteten og søger nye speciallæger.

Medicinsk Afdeling er inde i en særdeles attraktiv udvikling med et nært forestående samarbejde med Steno Diabetes Center for Region Sjælland (SDCS) som placeres og koordineres fra Holbæk Sygehus.

Vi søger en overlæge med interesse for diabetes, forskningserfaring og som kan medvirke i brobygningen mellem SDCS og vores øvrige aktiviteter.

Medicinsk Afdeling er i dag en af landets største medicinske og muliggør at der kan lægges vægt på koordineringen og sammenhængen på tværs af specialerne.

Du vil i denne stilling få mulighed for at sætte dine faglige kvalifikationer og kompetencer i videreudvikling inden for endokrinologien i spil i en afdeling med velkvalificerede og engagerede medarbejdere.

Vi tilbyder

  • Højt fokus på opgaver inden for det endokrinologiske speciale, med en stor grad af fokus på forskning inden for specialet grundet etablering af diabetescentret
  • Godt arbejdsmiljø med en god stemning
  • Motiverede og velkvalificerede medarbejdere, der indgår i et tæt samarbejde med den lægelige stab.

Vi forventer at du

  • Har vilje og evne til at samarbejde på tværs og til at finde løsninger i et tværfagligt regi
  • Er kreativ og udviklingsorienteret
  • Har gode evner til samarbejde og formidling
  • Er dynamisk, engageret og visionær
  • Gennem dine faglige og personlige kvalifikationer skal du motivere medarbejdere, kolleger og samarbejdspartnere
  • Ved hjælp af klar kommunikation kan du fastholde et godt samarbejde på tværs af faggrupper og på tværs af sektorgrænser
  • Indgår i relevante administrative funktioner

Medicinsk Afdeling, Holbæk Sygehus

Medicinsk Afdeling på Holbæk Sygehus varetager intern medicinske grenspecialer i kardiologi, geriatri, lungemedicin/allergologi, medicinsk gastroenterologi, endokrinologi, nefrologi, og reumatologi, og afdelingen råder over 165 sengepladser samt en række specialespecifikke ambulatorier og dialyseafsnit.

Vi har etableret et Medicinsk Fællesambulatorium, som sikrer at patienten på én og samme dag får mulighed for at møde læger fra forskellige medicinske specialer. Vi lægger vægt på sammenhængende patientforløb og anerkender et nødvendigt tværfagligt fokus med høj grad af samarbejde og tid til kollegial rådslagning som naturlige forudsætninger herfor.

Endokrinologisk afsnit

Endokrinologisk afsnit rummer et stort og velfungerende ambulatorium og et mindre sengeafsnit.

Endokrinologisk afsnit fokuserer helt overvejende på specialespecifik ambulant funktion, men håndterer naturligvis specialespecifikke indlæggelser.

Opgaverne i ambulatoriet omfatter især forløb for patienter med diabetes, såvel type 1 som type 2. Vi har et meget højt antal patienter i behandling med insulinpumpe i en inspirerende tværfaglig indsats med specialsygeplejersker, kliniske diætister samt andre speciallæger.  Thyreoideasygdomme, calciummetaboliske sygdomme samt øvrige endokrinologiske sygdomme indgår tillige i de daglige opgaver. Vores osteoporoseklinik drives i samarbejde med reumatologisk afsnit. Osteoporoseklinikken har som den første i Danmark modtaget IOF’s anerkendelse inden for ”fracture liaison service” 

Der er et udviklingsorienteret og forskningsinteresseret miljø i endokrinologisk afsnit med det tilknyttede professorat og flere forskningsinteresserede overlæger. Der dedikeres tid og ressourcer til forskning, ligesom der er gode muligheder for tiltrække forskningsmidler.

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til specialeansvarlig overlæge Jesper Olund Christensen, 59 48 45 77 eller ledende overlæge Henrik Ancher Sørensen, 59 48 45 01.

Holbæk Sygehus anvender en vurdering af de syv kompetencer (Medicinsk ekspert, Kommunikator, Samarbejder, Leder/administrator, Sundhedsfremmer, Akademiker og Professionel) i den faglige bedømmelse.

Ansøgere bedes i ansøgningen – med bedst mulig dokumentation – forholde sig konkret til de syv kompetencer.

Vi ser frem til at høre fra dig.

Læs mere her om dine karrieremuligheder inden for netop dit speciale og hør, hvorfor andre af dine kollegaer allerede har valgt Region Sjælland på Det Gode Lægeliv.

Om Holbæk Sygehus
Holbæk Sygehus er en innovativ arbejdsplads med masser af muligheder for personlig og faglig udvikling. 
Vi vil være førende i diagnostik og behandling af almene og hyppigt forekommende sygdomme, og vi har velfungerende forskningsmiljøer på disse områder.

Vi er et ambitiøst og veldrevet sygehus med en flad ledelsesstruktur – så vejen fra idé til handling er kort. Vi glæder os til at byde dig velkommen på holdet. Du kan se mere om Holbæk Sygehus her.