Jobbet "Overlæge i psykiatri søges til sengeafsnit N5 og Opsøgende Psykoseteam i Klinik Psykiatri Nord, Brønderslev" er udløbet

Region Nordjylland

Klinik Nord: Læger

Hjørringvej 180, 9700 Brønderslev

Dit næste skridt
Stillingen er vagtbærende og ønskes besat 1. marts 2018 eller snarest derefter.
 
N5 er et lukket intensivt afsnit, som varetager behandling af svært psykisk syge patienter. Sengeafsnittets optageområde er Brønderslev, Hjørring, Frederikshavn, Jammerbugt, Læsø, Thisted og Morsø kommuner. N5 er normeret til i alt 10 patienter. Arbejdsopgaverne omfatter udredning, behandling og planlægning af efterbehandling for intensivt behandlingskrævende patienter. Der foregår uddannelse af læger i sengeafsnittet, hvor der lægges vægt på, at kommende overlæge er positivt indstillet på at varetage dette og herunder især bedside undervisning.

Personalet på N5 og i OPT er særdeles kompetente, og udgangspunktet for indlæggelse er, at der benyttes mindst muligt tvang. Afsnittet har opnået flotte resultater og har et godt arbejdsmiljø, et minimum af arbejdsskader og har nedbragt anvendelsen af tvangsfikseringer betydeligt. Overlægen får som opgave at videreføre de gode resultater i samarbejde med medarbejderne på sengeafsnittet og at indlæggelsesforløbene bliver intensiverede og indlæggelsestiden bragt ned.

OPT består af sygeplejersker, social- og sundhedsassistent, socialrådgiver og sekretær samt specialpsykolog, der er daglig leder. Alle med flere års erfaring i det psykiatrisk felt.

Optageområdet er identisk med N5. Teamet er et målrettet, ambulant tilbud til patienter med svær psykisk sygdom, som regel indenfor psykose spektret, der kræver længerevarende psykiatrisk behandling. Hver patient i teamet har en fast kontaktperson, som sikrer vedvarende hjælp og støtte, herunder målrettet tilbagefaldsforebyggelsesarbejde og samarbejde med det kommunale system og praktiserende læge. Hver kontaktperson har ca. 13 patientforløb.

Den behandlingsansvarlige overlæge har tæt samarbejde med teamets kontaktpersoner ved ugentlige behandlingskonferencer og fælles patientsamtaler. Den behandlings-ansvarlige overlæge varetager desuden, sammen med teamets leder og sekretær, visitation af nyhenviste patienter.

Ansøgere opfylder følgende ønsker:
 • At du har lyst til at nedbringe den gennemsnitlige indlæggelsestid
 • At du er uddannet speciallæge
 • At du har stor interesse og kompetencer for psykoseområdet
 • At du er fagligt engageret, motiveret og kan samarbejde
 • At du er udviklingsorienteret, dynamisk og fleksibel
 • At du har interesse og erfaring med undervisning af yngre læger og tværfagligt personale
 • At du har interesse for forebyggende arbejde
 • At du evt. har forskningsmæssig erfaring eller interesse herfor
 • At du har gode kommunikative kompetencer
 • Indgående kendskab til psykiatriloven
 • Gode samarbejdsmæssige kompetencer, da der foregår et tæt samarbejde med såvel Kriminalforsorgen som kommuner og opholdssteder.
 
Såfremt du ikke besidder samtlige ovennævnte kvalifikationer, forventes ønske om og interesse for at udvikle disse.
 
Vi kan tilbyde dig:
 
 • En udviklingsorienteret, dynamisk klinik, der giver dig mulighed for og støtte til faglig og ledelsesmæssig udvikling
 • En klinik med tiltagende fokus på undervisningsmiljøet
 • En klinik med vægt på kvalitet i såvel kerneopgaven som samarbejde
 • En klinik med vægt på tværfaglighed
 • Gode kolleger og et godt arbejdsklima, der tager udgangspunkt i regionens ITOP-værdier
 • En række spændende udfordringer og et befordrende miljø at løse dem i
 • Mulighed for at fortsætte eller påbegynde forskningsprojekter
 • Særligt fokus på at udvikle arbejdet omkring patientens team
 • Gode muligheder for at medvirke til den videre udvikling af OPT
Forvagt er tilstedeværelsesvagt – 11 skiftet
Bagvagten er delvist tilstedeværelsesvagt – 15 skiftet
 
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Yngre læger.