Region Sjælland

Region Sjælland

Sygehusvej 10, 4000 Roskilde

Reservelæger i introduktionsstillinger til det neurologiske speciale, Sjællands Universitetshospital, Roskilde og Slagelse Sygehus

Har du færdiggjort KBU, og overvejer du neurologi eller klinisk neurofysiologi som dit kommende speciale?

Så har du nu mulighed for at stifte nærmere bekendtskab med neurologien gennem denne delte introduktionsstilling.

Første halvår vil ansættelsen være på Neurologisk afdeling i Roskilde, hvor fokus vil være på den akutte del af neurologien.

Sidste halvår vil ansættelsen være på Neurologisk afsnit i Slagelse, hvor fokus vil være på opfølgning og længerevarende forløb.

En forudsætning for skiftet fra Roskilde til Slagelse er endelig godkendelse af dette af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse. Alternativt vil ansættelsen fortsætte i Roskilde. Senest inden udgangen af 5. måned af ansættelsen vil du blive meddelt denne afgørelse.

Neurologisk Afdeling, Roskilde

Vi er en afdeling, hvor uddannelse vægtes højt og er naturligt integreret i det daglige kliniske arbejde. Vi har eksempelvis

 • Stuegangsfunktion, hvor du altid arbejder sammen med en speciallæge
 • Dubleret forvagt døgnet rundt, dvs. du altid har en yngre læge- makker med i vagt, hvor vi forsøger at matche mere erfarne med mindre erfarne
 • Foruden de obligatoriske kurser i intro-stillingen, mulighed for op til tre uddannelsesdage under din ansættelse, hvor du eksempelvis følger din vejleder i ambulatoriet, går med i neuroradiologien, i trombolysen, i neurofysiologien, eller anden specialerelevant aktivitet efter eget ønske
 • Faste ugentlige undervisningsseancer for YL, journal club og patientdemonstrationer
 • Fast debriefing efter nattevagt sammen med bagvagten

Vores afdeling har en god omgangstone og plads til faglig sparring med alle læger.

Vi varetager udredning og behandling af neurologiske patienter indenfor alle neurologiske subspecialer, og du får derfor mulighed for en bred introduktion til specialet, både de akutte og de ambulante patientforløb.

Aktuelt er vi et team bestående af 23 overlæger og 21 yngre læger. Afdelingen er forskningsaktiv, og har aktuelt 6 ph.d. forløb, og du vil få mulighed for at stifte bekendtskab med klinisk forskning under din ansættelse, hvis du har kvalifikationer og interesse herfor.

Du kan læse mere om Sjællands Universitetshospital her.

Neurologisk afsnit, Slagelse

Afdelingen har i det sidste år gennemgået en forandrings- og udviklingsproces for at løfte kvaliteten i patientsikkerhed og forbedre uddannelsesforløbene i afdelingen. Du vil deltage i

 • Forstuegang og stuegang med supervision ved speciallæge af yngre læger i stuegangsfunktion
 • Gennemgange og samtaler med pårørende foretages af speciallæger med mulighed for deltagelse af reservelæge
 • Velstruktureret gennemgang af reservelæge-stuegang ved middagskonference
 • Ambulatoriet: Alle reservelæger superviseres af speciallæge i parallelt ambulatorium
 • Vagtfunktion: Bagvagten er ansvarlig for alle kontakter og superviserer forvagten
 • Fast ugentlig undervisning, case-præsentation, ugentlig røntgenkonference og mikrobiologi-konference
 • Afdelingen er forskningsaktiv og har aktuelt to ph.d.-forløb. Du vil få mulighed for klinisk forskning under din ansættelse, hvis du er interesseret

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital vil være pioner i det danske sundhedsvæsen og definere en ny, bedre og anderledes måde at drive et sundhedsvæsen på. Med overskriften ”Patienten er alt” implementerer hospitalet en ambitiøs strategi, som vil sætte en ny retning for fremtiden. Missionen er patienten, og visionen er suveræn kvalitet.

Sjællands Universitetshospital er etableret som en organisatorisk enhed. Vi er således allerede nu i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne. Når bygningerne i Køge står færdige i 2023, vil regionens specialiserede behandlings-, forsknings- og undervisningsaktiviteter være samlet her. Læs mere om Sjællands Universitetshospital på her.

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Sjællands Universitetshospital, Roskilde & Slagelse Sygehus
 • Kontaktperson
  Jacob Gren
  jhgr@regionsjaelland.dk
  47322800
 • Adresse
  Sygehusvej 10, 4000 Roskilde
 • Stillingstype
  Introduktionsstilling, Reservelæge
 • Antal stillinger
  2
 • ESK-numre
  3800A80-20-i-11 & 3800R70-20-i-01
 • Speciale
  Neurologi
 • Ansættelsesform
  Uddannelsesstilling – tidsbegrænset ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-04-2018
 • Regionens jobnr.
  002865
 • Quick-nr.
  329187
 • Ansøgningsfrist
  28-02-2018


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Sjællands Universitetshospital, Roskilde & Slagelse Sygehus
 • Adresse
  Sygehusvej 10, 4000 Roskilde
 • Kontaktperson
  Jacob Gren
  jhgr@regionsjaelland.dk
  47322800
 • Stillingstype
  Introduktionsstilling & Reservelæge
 • Antal stillinger
  2
 • ESK-numre
  3800A80-20-i-11 & 3800R70-20-i-01
 • Speciale
  Neurologi
 • Ansættelsesform
  Uddannelsesstilling – tidsbegrænset ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-04-2018
 • Regionens jobnr.
  002865
 • Quick-nr.
  329187
 • Ansøgningsfrist
  28-02-2018

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "Reservelæger i introduktionsstillinger til det neurologiske speciale, Sjællands Universitetshospital, Roskilde og Slagelse Sygehus"

×

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.