Jobbet "Beskrivende radiograf til Næstved og Slagelse sygehuse" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Ringstedgade 61, 4700 Næstved

Dit næste skridt

Ved Radiologisk Afdeling, Næstved og Slagelse sygehuse er en stilling som beskrivende radiograf ledig 01.04.18 eller efter aftale.

På Radiologisk Afdeling arbejder vi fokuseret med konceptet ”Sikker Radiologi”; et koncept der tilgodeser både den organisatoriske og faglige kvalitet. Modellen bygger op de fire radiologiske R’er: Relevans, Rettidighed, Rigtighed & Resultat. Hensigten er at

 • Skabe bedre sammenhængende patientforløb
 • Sikre behandling af høj kvalitet
 • Sikre hurtig udredning og behandling
 • Bidrage til et mere effektivt sundhedsvæsen

Stillingen

Til ovenstående søger vi en beskrivende radiograf med interesse det perifere skelet til vores team af beskrivende radiografer der årligt bistår lægegruppen med beskrivelsen af de ca. 70.000 konventionelle muskuskeletale røntgenundersøgelser.

Samlet udfører afdelingerne ca. 160.000 undersøgelser om året. Undersøgelserne er fordelt på MR, CT, UL og konventionelle røntgenundersøgelser. Yderligere har sygehuset d.d. en regional funktion indenfor Karkirurgi hvortil Radiologisk Afdeling understøtter med højt specialiseret diagnostik og behandling.

Radiologisk Afdeling, NAE

Radiologisk Afdeling i Næstved er en væsentlig del af et sygehus specialiseret i de ortopædkirurgiske, medicinske, onkologiske og urologiske sygdomme, hvilket influerer på opgaveporteføljen. Blandt andet varetages den regionale funktion ift. udredning af lungecancer og interstitielle lungesygdomme.

Årligt udføres ca. 70.000 undersøgelser fordelt på konventionel radiologi, gennemlysning, ultralyd med og uden intervention, 64/256 MSCT-skannere(Phillips), tre 1,5 T MR-skannere(Siemens), hvoraf to er placeret på radiologisk afdeling, og den tredje i stråleterapien (onkologisk afdeling), med hvem der er indgået en samarbejdsaftale vedr. planlægning. Yderligere har afdelingen etableret en Drop-In funktion for udvalgte ultralyds- og konventionelle røntgenundersøgelser fra praksis og husets ambulatorier. Desuden foretages der ca. 3.000 undersøgelser på Radiologisk Afdeling i Stege.

Afdelingen er bemandet med 60 ansatte heraf 33 radiografer/sygeplejersker og to sosu-assistenter.

I afdelingen arbejdes der aktivt og målrettet med uddannelse og kompetenceudvikling af personalet.

Radiologisk Afdeling, SLA

Radiologisk Afdeling Slagelse er en væsentlig del af et akutsygehus der varetager skadestue/akutafdeling med traumemodtagelse, anæstesi, parenkymkirurgi, ortopædkirurgi, medicin, geriatri, klinisk biokemi, klinisk mikrobiologi, patologi og pr. 1. maj 2018 tillige børneafdeling, obstetrik og gynækologi, hvilket influerer på opgaveporteføljen.

Årligt udføres ca. 90.000 undersøgelser fordelt på tre CT scannere, to MR scannere. fem ultralyds rum, et gennemlysningsrum og fire rum til konventionel radiologi. Yderligere varetager afdelingen MR og UL undersøgelser for den regionale Garantiklinik i radiologi, i tillæg varetages den regionale visitationsenhed for radiologien.

Afdelingen er bemandet med ca. 80 ansatte som arbejder i en modalitets teamstruktur: CT, MR, UL/Konventionel Røntgen med hhv. vagt i 3-holds og 2-holdsskift for så vidt angår MR.

I afdelingen arbejdes der aktivt og målrettet med uddannelse og kompetenceudvikling af personalet.

Vi tilbyder

Fastansættelse i en dynamisk organisation, hvor gode relationer og høj faglighed vægtes højt. Afdelingen arbejder indgående med kvalitet i et fagligt kompetent og professionelt arbejdsmiljø, og lægger vægt på et velfungerende samarbejde præget af god kollegialitet såvel internt i afdelingen som ift. vores samarbejdspartnere. Vi tilbyder ydermere deltagelse i relevante faglige kurser. Plan for udvikling inden for specielle fokusområder kan aftales. Ydermere tilbydes du en plads i vores team af beskrivende radiografer; et team der udgør en god faglig sparring og udvikling i følgende arbejdsopgaver

 • Beskrivelse af ambulante og akutte undersøgelser
 • Afholdelse af ortopædkirurgisk skadekonference ugentligt jf. aftale med relevant radiologisk speciallæge.
 • Evt. undervisning af nyt personale (yngre læger og radiografer)
 • Deltage i afdelingens dokumentations-, kvalitetssikrings- og kvalitetsarbejde
 • Udføre kvalitetskontrol,-udvikling og -audit inden for eget funktionsområde
 • Mulighed for hjemmearbejdsplads

Kvalifikationer

 • Har autorisation som beskrivende radiograf i de perifere skelet
 • Understøtter det tværprofessionelle samarbejde mellem radiografer og radiologer.
 • Du er en rigtig god kollega, der kan og vil bidrage med et fagligt højt niveau.
 • Du har lyst til at udvikle dig.

Afdelingen

Radiologisk Afdeling i Næstved er administrativt sammenlagt med radiologisk afdeling på Slagelse sygehus til en samlet enhed under én afdelingsledelse. De to afdelinger har et tæt samarbejde, men fungerer i hverdagen som to adskilte enheder.

Afdelingen råder over moderne udstyr inden for alle modaliteter tillige anvendes talegenkendelse.

Vi er en stab af yngre og seniorer, fagligt dygtige og engagerede radiologer der er gode til at sparre med hinanden og opsøge ny viden. Pt. er vi 13 speciallæger, fordelt med fem i Næstved og 8 i Slagelse. Desuden har vi seks læger i uddannelsesstillinger på flere niveauer.

Ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Danske Regioner og DSR. Vagtdeltagelse kan forhandles.

Du er velkommen til at kontakte os og aftale et besøg i afdelingen.

Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse 
Vi har viljen til at blive bedre hver dag

Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse er både et akut- og specialsygehus. Vi er ambitiøse og modige, og vi har viljen til at blive endnu bedre – hver dag. Vi ønsker at tiltrække de bedste medarbejdere, der tør tænke nyt og anderledes i hverdagen til patientens bedste.
Stærk faglighed og udvikling skal sikre god og ensartet høj kvalitet i behandlingen døgnet rundt. Vi skaber forbedringer og nye løsninger i fællesskab. Vi lægger vægt på datadrevet og synlig ledelse og tilsigter en uformel og uhøjtidelig omgangstone baseret på gensidig tillid mellem leder og medarbejder. Vi prioriterer uddannelse, forskning og udvikling, fordi vi mener, at faglighed er afgørende for at nå vores mål.
På Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse gør vi os umage med at skabe en udviklende og spændende arbejdsplads, og vi arbejder for at være Region Sjællands bedste uddannelsessted.

Dit behov – vores fælles opgave