Jobbet "Ledende overfysioterapeut til Fysio- og Ergoterapien, Holbæk Sygehus" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Smedelundsgade 60, 4300 Holbæk

Dit næste skridt

Leder med engagement

Er du interesseret i at blive ledende overfysioteraput for engagerede, selvstændige og udviklingsorienterede medarbejdere i Fysio- og Ergoterapiafdelingen på Holbæk Sygehus?

Vi søger en visionær og dynamisk leder, som vil understøtte Holbæk Sygehus’s vision om at være et ambitiøst og veldrevet akutsygehus i konstant udvikling.

Du vil få ansvar for

  • Ca. 60 medarbejdere samt direkte personaleledelse af mellemleder, souschef og stabsmedarbejder.
  • Kommunikation og samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere, herunder regionale og tværsektorielle samarbejdspartnere samt uddannelsesinstitutioner
  • At lovgivning, retningslinjer og samarbejdsaftaler overholdes
  • Økonomi- og ressourcestyring samt kvalitetsledelse

Du refererer til Sygehusledelsen. Som rollemodel har du ansvaret for at sikre et højt fagligt niveau og hensigtsmæssig kommunikation, således at afdelingen kan understøtte de gode patientforløb og medvirke til de gode udskrivelser.

Du er en del af den fælles ledergruppe på sygehuset og  har mange snitflader og samarbejder med ledelser fra alle afdelinger på sygehuset. Derudover vil du være en del af ledelsessamarbejdet i regionen samt medvirke i tværsektorielle samarbejdsfora.

Hvem er du?

  • Du har klinisk og ledelsesmæssig erfaring og kan skabe netværk både internt og eksternt samt evner at samarbejde med alle dele af organisationen
  • Du har personlig integritet og handlekraft samt er tydelig og vedholdende
  • Du arbejder strategisk, struktureret og systematisk med at føre visioner ud i livet i et positivt og konstruktivt samspil med medarbejdere, lederkolleger og eksterne samarbejdspartnere.

Du har lyst til synlig ledelse tæt på medarbejderne, og kan være synlig også i din indirekte ledelse. 

Dit kendskab og forståelse for helheden i afdelingen og i organisationen sætter dig i stand til at have overblik, se muligheder og håndtere komplekse problemstillinger på flere ledelsesmæssige niveauer. Du understøtter den tværfaglige samarbejdskultur, søger dialogen og sætter rammerne.

Samtidig har du fokus på at motivere til en kultur, hvor medarbejderne er organiseret i selvstyrende teams, hvilket stiller store krav til refleksion.

Nøgleord som redelig, rammesættende, nysgerrig, inddragende og anerkendende er kendetegnende for vores nye afdelingsleder. Du udforsker muligheder, udfordrer både medarbejdere og samarbejdspartnere, og ser helheden, uden at miste blikket for detaljen.

Lidt om os

Visionen for Fysio- og Ergoterapiafdelingen er, at vi er en professionel, helhedsorienteret og attraktiv samarbejdspartner for patienter, pårørende og øvrige samarbejdspartnere.

Vi varetager fysio- og ergoterapeutisk undersøgelse, vurdering, behandling og genoptræning af indlagte patienter fra alle Sygehusets specialer samt ambulant behandling og specialiseret genoptræning. Derudover er vi klinisk undervisningssted for fysio- og ergoterapeutstuderende.

Vi arbejder med driftsoptimering gennem Lean med resultatmål, der vedrører kvalitet og produktivitet. Vi har et godt arbejdsmiljø i afdelingen og en flad ledelsesstruktur, hvor tillid og daglig prioritering fylder og hvor fleksibilitet kendetegner medarbejdernes tilgang til opgaverne.

Ansøgning

Er du interesseret i at søge stillingen, bedes du uploade en motiveret ansøgning og cv via vores rekrutteringssystem ved at bruge knappen ”søg jobbet”.

Alle ansøgninger behandles fortroligt.

Ansøgningsfrist 19.03.18

Ansættelsessamtaler i uge 15

Om Holbæk Sygehus
Holbæk Sygehus er en innovativ arbejdsplads med masser af muligheder for personlig og faglig udvikling. 
Vi vil være førende i diagnostik og behandling af almene og hyppigt forekommende sygdomme, og vi har velfungerende forskningsmiljøer på disse områder.

Vi er et ambitiøst og veldrevet sygehus med en flad ledelsesstruktur – så vejen fra idé til handling er kort. Vi glæder os til at byde dig velkommen på holdet. Du kan se mere om Holbæk Sygehus her.