Jobbet "Overenskomstansat overlæge i cornea-teamet ved Rigshospitalets øjenklinik" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Nordre Ringvej, 2600 Glostrup

Dit næste skridt
Øjenklinikken er landets største øjenklinik. Der modtages patienter fra hele Region Hovedstaden samt fra landets øvrige regioner indenfor højt specialiserede funktioner. Øjenklinikken er opdelt i faglige teams, der dækker alle oftalmologiens subspecialer.  
Hovedsædet er på Rigshospitalets Glostrup matrikel, hvor også den akutte øjenvagt for hele regionen er placeret.  
 
En overlægestilling er ledig til besættelse snarest muligt.  
 
Der søges en speciallæge i oftalmologi og der efterspørges:  
  • Speciallæge i oftalmologi med dokumenteret subspecialisering inden for cornea, medicinsk og kirurgisk behandling.  
  • Vedholdende aktiv, og innovativ forskningsindsats inden for klinisk og laboratorieforskning.  
  • Forskeruddannelse, i form af minimum en ph.d.  
  • Gerne EBO-eksamen  
 
Vi tilbyder:  
  • Et godt arbejdsmiljø på en dynamisk afdeling  
  • En varieret arbejdsdag  
  • Muligheder for forskning i hornhindesygdomme  
 
Øjenklinikken er knyttet til Københavns Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet med 5 kliniske professorer og 16 eksterne kliniske lektorer samt 5-10 ph.d.-studerende.  
Øjenklinikken har en forskningsenhed, forskningsenheden for klinisk øjenfysiologi.  
Hovedområderne er klinisk øjenfysiologi og patofysiologi samt kontrollerede kliniske undersøgelser.  
 
Yderligere oplysninger kan få klinikchef Morten la Cour på morten.dornonville.de.la.cour@regionh.dk  
Tlf. nr.: 2132 0310  
 
Stillingsbeskrivelse kan rekvireres hos Merethe Breilev på merethe.breilev@regionh.dk  
Tlf. nr.: 3863 4704  
 
Ansøgningsfrist den 9. marts 2018
 
Ansættelsessamtaler vil finde sted når den faglige bedømmelse er på plads.  
 
Rigshospitalets øjenklinik varetager al akut oftalmologi for Region Hovedstaden og Grønland, og er center for regionens kirurgi og de mere komplicerede ydelser.  
 
Rigshospitalets øjenklinik har flere ambulatorier, et sengeafsnit, tre operationsafsnit og et forskningsafsnit. Patienterne er både børn og voksne, i elektive og akutte patientforløb. Der opereres primært for nethinde-, hornhinde- og glaslegeme sygdomme, grå stær, glaukom, aldersforandringer på nethinden samt øjenskader.  
 
Der er ca. 360 ansatte i øjenklinikken, som har et tæt samarbejde på tværs af faggrupper, afsnit og funktioner og et årligt budget på ca. 270 mio. kr., heraf 130 mio. kr. til lønninger.  
Et af Regionens mål i personalepolitikken er ligebehandling uanset køn, alder, etnisk baggrund, handicap eller religion. Det sikres blandt andet gennem ansættelses- og uddannelsespolitikken.  
 
Vi er en røgfri arbejdsplads.  
 
Forudsætning for ansættelse er forståelse og beherskelse af det danske sprog.