Jobbet "Systemadministrator/kvalitetskoordinator søges til Enhed for Genomisk Medicin, Rigshospitalet" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Dit næste skridt
Enhed for Genomisk Medicin (GM) søger en bioanalytiker med kendskab til IT laboratoriesystemer eller lyst til at lære det. Stillingen er kombineret med funktionen som kvalitetskoordinator med ca. halv tid til hvert område.  
 
Kort om Enhed for Genomisk Medicin(GM)  
GM udfører molekylærgenetiske analyser og fungerer som en core-facilitet for både rutine og forskningsprøver fra Rigshospitalet, Region Hovedstaden og resten af Danmark. Afdelingen råder over den nyeste teknologi indenfor next generation sequencing og micro-array.  
Afdelingen består af ca. 40 personer fordelt på flere faggrupper: Sekretærer, bioanalytikere, laboranter, akademikere og læger.  
 
Afdelingen er akkrediteret efter ISO15189 standarden.  
 
Om stillingen  
Enhed for Genomisk Medicin er i vækst og har derfor brug for at styrke støttefunktionerne, herunder afdelingens IT systemer og vedligeholdelse af enhedens DANAK akkreditering. Du vil få ansvar for håndtering af enhedens IT-systemer og indgå i tæt samarbejde med enhedens Kvalitetschef vedrørende ansvaret for vedligeholdelsen af kvalitetssikringssystem.  
 
Systemadministrator:  
Afdelingen har med denne nyoprettede stilling behov for en medarbejder, der kan vedligeholde eksisterende systemer (LABKA, Sundhedsplatformen, laboratorieportal, Winlab) og med tiden udbygge nye. Afdelingen har desuden indkøbt et LIMS system, som skal implementeres, hvorfor der må påregnes en del arbejde med dette i samarbejde med bioinformatikgruppen, de områdeansvarlige akademikere og den ledende bioanalytiker.  
Kvalitetskoordinator:  
Du vil, ud over det tætte samarbejde med Kvalitetschefen, indgå i samarbejde med afdelingens kvalitetsgruppe. Her er din opgave at koordinere akkrediteringsarbejdet, herunder løbende at medvirke til udvikling og drift af kvalitetssystemet. Derudover vil du skulle bistå ved opbygningen af et dokumentstyringssystem, deltage i intern audits og i besøg fra relevante tilsynsmyndigheder.  
 
For begge funktion er det afgørende at du:  
  • er en god kommunikator på både dansk og engelsk, såvel mundtligt som skriftligt  
  • har gode samarbejdsevner og kan arbejde både selvstændigt og i team  
  • har et positivt syn på dit arbejdsliv  
  • løbende udvikling og drift af kvalitetssystemet  
  • har erfaring med et eller begge arbejdsområder, eller er villig til at lære dem  
Vi tilbyder  
  • En fuldtidsstilling som er vagtfri og med fleksible arbejdstider  
  • Personlig frihed og selvstændighed i arbejdet  
  • Et spændende arbejde i et tværfagligt team  
  • En fleksibel arbejdsplads med plads til humor og kollegial atmosfære  
  • Mulighed for udvikling og efteruddannelse  
For mere information  
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte ledende bioanalytiker Martin Skygge på telefon 35450672 eller 21138393.  
 
Ansættelsesvilkår  
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til overenskomst på Sundhedskartellets område for ikke-ledende personale indgået mellem bl.a. dBio og Danske Regioner.  
 
Ansøgningsprocedure  
Ansøgningsfristen er torsdag den 15. marts kl 12.00.  
Ansøgning incl. CV, autorisation samt relevante oplysninger sendes online via linket i opslaget.