Jobbet "Afdelingsbioanalytiker til Ambulatoriet for Blodprøvetagning på Klinisk Biokemisk Afdeling, Rigshospitalet" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Dit næste skridt
Til Ambulatoriet for Blodprøvetagning 5001/5002, Klinisk Biokemisk Afdeling, Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø, søges en afdelingsbioanalytiker til beskæftigelse 37 timer pr. uge. 
 
Stillingen er ledig til besættelse d. 1. april 2018 eller snarest derefter. 
 
Om Klinisk Biokemisk afdeling, Rigshospitalet 
Klinisk Biokemisk Afdeling, Blegdamsvej afgiver årligt omkring 6 millioner analyseresultater og har et bredt og varieret analyseprogram med flere specialiserede funktioner. Vi lægger vægt på god service og kvalitet i alle vores ydelser. Afdelingen har fokus på at skabe en arbejdsplads med spændende og afvekslende arbejdsopgaver, og hvor kompetenceudvikling for bioanalytikergruppen er central. Afdelingen er akkrediteret af DANAK (ISO 15189).  
 
I Klinisk Biokemisk Afdeling er vores centrale værdigrundlag en professionel tilgang til arbejdet med patienten i centrum.  
Vores kerneværdier er tillid, respekt og ansvar. Vi møder alle vore samarbejdspartnere med tillid og respekt for vores forskellige kompetencer og bidrager til at opretholde et godt psykisk arbejdsmiljø i afdelingen. Vi er fleksible og udviser respekt over for patienternes behov. Vi tager selvstændigt ansvar, i et tværfagligt samarbejde, for at løse alle vore opgaver på kompetent vis med høj faglighed og omhu og medvirker til at udvikle vores fag. 
 
Vi er en stor afdeling med mange erfarne og højtspecialiserede bioanalytikere og akademikere. Afdelingen beskæftiger ca. 200 medarbejdere, der arbejder struktureret og sætter pris på gensidig tillid og respekt.    
Afdelingen har også en omfattende forsknings- og uddannelsesaktivitet. Du kan se mere om afdelingens aktiviteter i vores årsberetning: https://intranet.regionh.dk/rh/klinikker/diagnostisk-center/klinisk-biokemisk-afdeling/om-afdelingen/Documents/aarsberetning-2016-kba.pdf 
 
Om Ambulatoriet for blodprøvetagning 
Ambulatoriet for Blodprøvetagning er en del af Klinisk Biokemisk Afdeling. I Ambulatoriet udtages dagligt blod på 500-700 voksne, og 70 børn. Patienten er i centrum, hvor vi yder en høj service og kvalitet. Arbejdsopgaverne består primært af blodprøvetagning, modtagelse og betjening af patienter i receptionen, samt udførelse af belastninger og svedtest. Personalet i Ambulatoriet er fastansat til disse opgaver.  
Der forestår en mindre ombygning i Ambulatoriet, hvilket skal ses i sammenhæng med at patienterne skal være ventet og velkomne, også selvom der tilstræbes en kort ventetid. 
 
Blodprøveambulatoriet har åbent for patienter på hverdage mellem kl. 7.30 og kl. 15.00. 
 
Vi tilbyder 
Som afdelingsbioanalytiker i Ambulatoriet, vil du være med til at tegne ansigtet udadtil i forhold til patienterne. Du vil, i overensstemmelse med afdelingens strategier, politikker og mål, have ansvaret for det daglige arbejde i Ambulatoriet, herunder bl.a. 
 • Daglig arbejdstilrettelæggelse indenfor ansvarsområdet 
 • Rationel afvikling af blodprøvetagningen, samt sikring af, at afdelingens kvalitets system overholdes 
 • Udarbejdelse og vedligeholdelse af områdets vejledninger 
 • Planlægning af oplæring og uddannelse af bioanalytikere og studerende i blodprøvetagning 
 • Vurdering, gennemprøvning og indkøring af nye funktioner 
 • Personaleledelse for en personalegruppe på ca. 15 – 20 bioanalytikere  
 • At blive en del af teamet af kompetente, dygtige og engagerede medarbejdere 
 • En afdeling der har fokus på at understøtte det gode patientforløb 
 • Et godt tværfagligt samarbejde 
 • En grundig introduktion og oplæring 
 • Gode personaleforhold  
 • En arbejdsplads der lægger vægt på godt arbejdsmiljø 
Opgaverne udføres i tæt samarbejde med afdelingens øvrige personale, herunder de øvrige afdelingsbioanalytikere og bioanalytikerundervisere.  
 
Vi forventer, at du 
 • Er uddannet bioanalytiker med autorisation 
 • Er bioanalytiker med praktisk erfaring og har diplomuddannelse med ledelse eller anden viden/erfaring som kan ligestilles hermed 
 • Har evnen til at få patienterne til at føle sig i centrum 
 • Har evnen til at betragte afdelingen som en helhed 
 • Har gode ledelses- og planlægningsmæssige evner 
 • Interesse for faglig og teknologisk udvikling 
 • Har gode evner i skriftlig og mundtlig kommunikation 
 • Har vilje og evne til samarbejde både internt og eksternt 
 • Har lyst til at engagere dig i faget og arbejdspladsen 
 • Er udadvendt, positiv, har gode samarbejdsevner samt et godt overblik 
 • Er god til at arbejde selvstændigt og i teams 
 • Er fleksibel, ansvarsbevidst og i besiddelse af et godt humør 
Ansættelsesvilkår 
Stillingen er en fuldtidsstilling med ansættelse d. 1. april 2018 eller snarest derefter. 
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomsten for ledere på Sundhedskartellets område indgået mellem bl.a. Dbio og Danske Regioner. 
 
Ansættelsesprocedure 
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til chefbioanalytiker Lone Christiansen tlf. 3545 2010 (lone.christiansen.03@regionh.dk)  
Ansøgningsfristen er tirsdag d. 13. marts 2018. Vi forventer, at samtalerne afholdes i uge 11/12 
Ansøgning vedlagt eksamenspapirer inkl. karakterblade, autorisation, CV samt eventuelle referencer sendes via nedenstående link.