Jobbet "Overlæge Øre-, Næse- og Halskirurgi" er udløbet

Region Midtjylland

Øre-Næse-Halsafdeling H

Nørrebrogade 44, 8000 Aarhus C

Dit næste skridt
En stilling som overlæge ved Øre-, Næse- og Halskirurgi, Aarhus Universitetshospital med hovedtjeneste på Regionshospitalet i Randers er ledig til besættelse med tiltrædelse pr. 1. april 2018 eller efter aftale.
 
Øre- Næse- Halsafdelingen er en universitetsafdeling med en række højt specialiserede funktioner inden for specialet. Desuden varetages regionsfunktioner for den østlige del af Region Midtjylland. Afdelingens primære funktioner er på Aarhus Universitetshospital med satellitfunktion på Regionshospitalet i Randers. Hovedtjenestested vil være Øre-Næse-Halsklinikken, Regionshospitalet Randers, og overlægen vil primært varetage funktioner i Randers ca. 4 hverdage om ugen.
 
Øreklinikken i Randers varetager både hovedfunktioner og regionsfunktioner. Den betjenes lægeligt fra afdelingen på Aarhus Universitetshospital, mens det øvrige personale er ansat på Regionshospitalet. Der er dagligt en tilstedeværelse af 3-4 læger på Øreklinikken i Randers. På Øre-Næse-Halsklinikken foretages der ca. 1000 operationer og 3500 ambulante undersøgelser pr. år.
 
Til stillingen er tilknyttet vagtforpligtigelse i form af tilkaldevagter fra bolig på enkelte hverdage.
 
Øre-, Næse- og Halskirurgi har en stor forskningsaktivitet, såvel klinisk som eksperimentelt. Afdelingen lægger stor vægt på tværfagligt, såvel som tværsektorielt samarbejde inden for klinik, uddannelse og forskning. Der arbejdes tværfagligt omkring de enkelte patientforløb med inddragelse af patient og pårørende. Det tværfaglige samarbejde involverer et tæt samarbejde med andre afdelinger på Aarhus Universitetshospital, andre hospitaler, samt med primærsektoren. Inden for forskning er der et udbredt samarbejde med andre afdelinger/institutioner og med andre nationale og internationale forskningsnetværk.
 
Overlægen vil, i samarbejde med afdelingsledelsen og i tæt samarbejde med de tværfaglige samarbejdspartnere og afdelingsledelsen på Regionshospitalet i Randers, medvirke til at lede og koordinere konkrete patientforløb samt organisere den konkrete tværfaglige behandlingsindsats med inddragelse af patient og pårørende, således at patientforløbet er sammenhængende på tværs. Overlægen skal medvirke til at udvikle og organisere patientbehandlingen på Øre- Næse- Halsklinikken, Regionshospitalet i Randers.
 
Stillingen ønskes besat med en speciallæge i oto-rhino-laryngologi gerne med specifikke kompetencer indenfor benign hoved-halskirurgi.
 
Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansøgers kvalifikationer vil blive bedømt ud fra de 7 lægeroller. Det er et krav, at du har haft minimum 5 års ansættelse som speciallæge, jf. retningslinjer fra Region Midtjylland, for at kunne komme i betragtning til ansættelse som overlæge.

Der lægges vægt på åbenhed og gode samarbejdsevner. Overlægen forventes at kunne bidrage til et godt arbejdsmiljø. Åbenhed og samarbejdsevne forventes også at kunne nå uden for afdelingens rammer til andre afdelinger og til primærsektoren.
 
I forhold til ansøgers personlige egenskaber lægges der desuden vægt på loyalitet, ansvarlighed, åbenhed og samarbejdsevner.
 
Nærmere oplysning om stillingen fås ved henvendelse til ledende overlæge Karin Lambertsen, mail: karilamb@rm.dk; tlf. 7846 3176. Stilling- og funktionsbeskrivelse kan ses her.
 
Ansøgningsfrist: 9. marts 2018.Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.