Jobbet "Klinisk underviser med koordinerende funktion søges til Børne- og Ungeafdelingen, Herlev Hospital" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Herlev Ringvej 75, 2730 Herlev

Dit næste skridt
Vi søger en sygeplejerske som har interesse for og evne til at varetage uddannelsesopgaven, og som vil brænde for et fagligt højt uddannelsesniveau i afdelingen. 
 
Hvem er vi ? 
Børne- og Ungeafdelingen er en af landets største og varetager behandlingen af børn og unge fra 0 – 17 år.  Vi har 76 senge fordelt på to sengeafsnit, et observationsafsnit og et neonatalafsnit, derudover har vi en stor børnemodtagelse og et ambulatorium. Vi behandler alle børn og unge med medicinske og neurologiske sygdomme samt en del kirurgiske sygdomme.  
 
Afdelingen varetager uddannelse af ca. 40 sygeplejestuderende om året fordelt på 1., 2. og 6. semester. Derudover har vi studerende på valgmodul og 7. semester-studerende, som skriver bacheloropgave hos os. Vi har ambulanceredderelever, paramedicinere og jordmoder studerende i praktik.  
Afdelingen har kliniske vejledere på alle afsnit. På hospitalsniveau er der et velfungerende netværk for de kliniske undervisere. 
 
Stillingen 
Stillingen som klinisk underviser er på 37 timer fordelt med 25 timer til den koordinerende funktion og 12 timer i den kliniske sygepleje. Forventet ansættelse er 1. juni 2018. 
 
Som klinisk underviser har du det overordnede ansvar for at tilrettelægge uddannelsesforløbene i samarbejde med de kliniske vejledere og afdelingssygeplejerskerne.  Du støtter de kliniske vejledere og indgår i studieforløb, hvor der er behov. Du underviser, gennemfører refleksionsøvelser og sikrer gennemførelse af eksaminer m.m. i samarbejde med samarbejdspartnere. 
Afdelingen lægger vægt på et godt og velfungerende uddannelsesmiljø, hvor du er med til at sikre, at den studerende føler sig ventet, velkommen og godt behandlet.  
 
Kvalifikationer  
Stillingen ønskes besat med en sygeplejerske, der har erhvervet, - eller er i gang med - en kandidatgrad/ mastergrad og gerne indenfor det pædagogiske felt. Du skal kunne dokumentere vejleder- og undervisningserfaring. Klinisk erfaring inden for det pædiatriske speciale er ønskelig. 
Du skal kunne koordinere og planlægge studieforløb på forskellige niveauer samt have evnen til at  
inddrage vejledere og andre samarbejdspartnere i studieforløbene og pædagogiske udviklingsopgaver. 
 
Organisering 
Den kliniske underviser refererer til Børne- og Ungeafdelingens afdelingsledelse med direkte reference til den ledende oversygeplejerske. Indgår som ligeværdigt medlem af afdelingens sygeplejespecialist-gruppe. 
 
For yderligere oplysninger:
Kontakt venligst ledende oversygeplejerske Merete Thomsen på tlf. 3868 5015 eller mail mtho0107@regionh.dk.  
Om Børne- og Ungeafdelingen henvises til afdelingens hjemmeside www.herlevhospital.dk/børn-og-unge 
 
Ansøgningsfristen er den 19. marts 2018 kl. 12.00.