Jobbet "Klinisk vejleder til special afsnit i Lungemedicin, Gentofte Hospital" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Kildegårdsvej 28, 2900 Gentofte

Dit næste skridt
Måske vil du gerne undervisning og samspil i læringssituationer, men har ikke uddannelsen som klinisk vejleder? Det er i sig selv ikke en begrænsning - for du kan starte her, hvor du kan prøve dig selv af i et tæt samarbejde - og senere gennemføre uddannelsen.   
 
Vi søger klinisk vejleder 32-37 timer ugentligt med tiltrædelse 1. maj 2018 eller efter aftale. 
 
Funktionen fungerer i et tæt samarbejde med afdelingens kliniske underviser og afdelingssygeplejersken, og koordineres i det daglige. På afsnittet tilknyttes de studerende en sygeplejerske, som har ansvaret for den studerende dagligt. 
Du vil som klinisk vejleder også være en naturlig del af plejepersonalet og indgår i det daglige fremmøde. Du vil sammen med de studerende prioritere og udvælge egnede patienter relateret til den enkelte studerendes læringsmål.  Det prioriteres, at du kan gå fra til undervisning, forberedelse, samtaler og møder mv.  
 
På en fastlagt dag hver måned er der pædagogisk forum for kliniske vejledere i medicinsk afdeling med henblik på erfaringsudvikling, faglig udvikling samt kontinuerlig udvikling af uddannelsestilbud i afdelingen.  
 
Vi modtager sygeplejestuderende på semester 1, 2, 5, og 6. Derudover modtager afsnittet også social- og sundhedsassistentelever og medicinstuderende, der oplæres som FADL-vagt. Disse funktioner varetages af afsnittets praktikvejleder i tæt samarbejde med den kliniske underviser.  
 
Vi er en del af medicinsk afdeling med specialfunktion indenfor lungemedicin, med 24 sengepladser, og vi varetager såvel akut- som palliativ og rehabiliterende pleje og behandling i et tæt og velfungerende samarbejde med vores tværfaglige samarbejdspartnere; læger, lungefysioterapeuter og sekretærer. 
 
Vi har et godt arbejdsmiljø og har stor motivation til at byde dig velkommen. 
Vi er et engageret og dynamisk team, som vægter det gode samarbejde, et godt humør og det gode læringsmiljø højt. 
Personlig og faglig udvikling er i højsædet og kompetencer udvikles i samspil med hinanden. Vi arbejder aktivt med at udvikle og forbedre sygeplejen i samarbejde med afdelingens kliniske sygeplejespecialister. Vi har lyst og mod til at lære. Vi finder det inspirerende at være reflekterende sammen og motiveres af vores faglighed. Det forventes du har lyst til at udvikle dine sygeplejefaglige kompetencer og bidrage til at styrke fagligheden. 
 
Vi søger dig, fordi du: 
Har interesse og engagement for vejledning og pædagogik  
Kan identificere læringsudbytter- og muligheder, og sætter disse i spil i den daglige praksis sammen med de studerende   
Har sociale kompetencer 
Gerne har erfaring, men det ikke et krav, da oplæring finder sted  
Enten har diplomuddannelse som klinisk vejleder, eller lysten til at erhverve den  
 
Vi tilbyder:  
Engagerede og fagligt bevidste kolleger, der prioriterer vidensdeling og udvikling højt  
God introduktion til funktionen og introduktionsprogram til specialet  
Kollegial supervision 
Stærkt tværfagligt samarbejde  
Grundig oplæring i specialet ved erfaren sygeplejerske 
Flere sygeplejersker med klinisk vejleder uddannelse 
Tillæg for vejlederfunktion og relevante kompetencer,  
Weekendvagt hver 3 weekend samt 1ekstra halvårligt og med 4-6 AV eller /NV. pr. måned. 
Tæt samarbejder med afdelingens kliniske undervisere
 
Du er velkommen til at kontakte os for yderligere oplysninger og du er meget velkommen til at besøge afsnittet. Dette kan aftales med afdelingssygeplejerske Rikke Molin Grue på tlf. 38 67 35 19.

Ansøgningsfrist: onsdag den 21. marts kl. 12.00 
Ansættelsessamtaler afvikles løbende.