Jobbet "S-Radiograf/stråleterapisygeplejerske til 1 års vikariat i scanner-funktionen i Afsnit for Stråleterapi, Onkologisk klinik" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Dit næste skridt
I afsnittet varetages strålebehandling samt planlægning af strålebehandling (CT, PET, MR- scanning) af patienter med kræft. Afsnittet råder desuden over et ambulatorium, der varetager medicinsk kræftbehandling. Der kommer ca. 200 patienter igennem afsnittet dagligt.  
 
Vi søger en S-radiograf/stråleterapisygeplejerske til et 12 måneders vikariat pr. 1/5 2018 eller efter aftale, da en af vores kolleger skal på barsel. Stillingen er på 37 timer/uge.  
Scanner-funktionen er placeret i Afsnit for Stråleterapi, og modtager patienter til planlægning af ekstern og intern stråleterapi. Vi er en mindre gruppe på 12, fordelt på radiografer, sygeplejersker og sygehjælper.  
 
Dine primære arbejdsopgaver vil være lejring og scanning af patienter. Som udgangspunkt vil dit arbejdsområde være i vores CT-scannere og vores PET/CT scanner.  
Alt efter behov, ønsker og kompetencer er det på sigt også muligt at afløse i vores MR-scanner.  
 
Det daglige arbejde er udfordrende og afvekslende. Vi har meget forskning i afsnittet, og du vil derfor få mulighed for at kunne følge med i udviklingen indenfor strålebehandlingen, det er derfor vigtigt, at du har en positiv indstilling til nye teknikker og opgaver.  
 
Vi er en lille engageret gruppe, der sætter stor vægt på godt humør, høj patienttilfredshed og faglighed. Vi har et tæt og godt samarbejde med sekretærer, fysikere, behandlingspersonale og læger. Hver anden uge er der undervisning i udvalgte emner.  
 
Vi ønsker en kollega, der  
• Er radiograf med stråleterapi som studieretning, eller sygeplejerske med stråleterapiuddannelse.  
• Kan lide at arbejde et sted hvor forskning og udvikling prioriteres højt  
• Er god til at arbejde tæt i en lille gruppe  
• Har lyst til at arbejde med nyt apparatur  
• Har mod på at arbejde tæt sammen med andre faggrupper  
• Har lyst til at prioritere omsorg for patienten højt  
 
Vi kan tilbyde  
• Individuelt introduktions- og oplæringsprogram  
• At være en del af et godt arbejdsmiljø  
• At være med i en kontinuerlig udvikling af specialet  
• Skemalagt undervisning hver 14. dag  
• En klinik hvor høj faglig kvalitet og kontinuerligt fokus på patient- og pårørendeinddragelse er et strategisk indsatsområde  
 
Arbejdstid vil typisk være inden for tidsrummet kl. 8-16, dog kan åbningstiden være udvidet til om aftenen. I perioder vil der være enkelte aften/weekend- og helligdagsvagter, da vi kan have åbent alle dage hele året. Stråleterapien har altid åbent mandag-lørdag. Lørdagsvagter kan evt. forekomme.  
 
Har du spørgsmål, eller har du lyst til at se klinikken eller høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte assisterende afdelingsradiograf Michelle Kertevig tlf.: 35 45 97 67 eller afdelingssygeplejerske Lisbet Prenter tlf.: 35 45 18 95  
 
Ansøgningen sendes via link og ansøgningsfristen er mandag den 12-03-18 kl 12:00. Vi forventer at afholde samtaler uge 11 og 12 2018.
 
Link til stillingsbeskrivelse: