Jobbet "Koordinerende sygeplejerske/jordemoder til Obstetrisk Klinik, Afsnit for sårbare gravide og barslende" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Dit næste skridt
Juliane Marie Centret  
 
Obstetrisk klinik, afsnit 4021, søger en koordinerende sygeplejerske/jordemoder pr. 1. april eller efter nærmere aftale. Stillingen er på 37 timer ugl og primært en dagfunktion. På 6 uger vil du skulle have ca. 5 aften/nattevagter, desuden skal du arbejde hver 3. weekend fortrinsvis i dagvagt.  
 
Organisatorisk består Obstetrisk Klinik af en klinikledelse (klinikchef, chefjordemoder og oversygeplejerke) som refererer til Centerledelsen i Juliane Marie Centret. Selve Obstetrisk Klinik består af jordemodercenter, svangreambulatorium, diabetes ambulatorium, ammeambulatorium, fødegang, familie barsels-afsnit, normal barsels/svangregang og barsels/svangregang for syge kvinder. Hvert afsnit er repræsenteret ved en afdelingsledelse som referer til klinikledelsen.  
 
Afsnit 4021 består personalemæssigt af ca. 11 sygeplejersker og jordemødre, en koordinerende sygeplejerske/jordemoder og en vicechefjordemoder. Vicechefjordemoderen sidder i afdelingsledelse med den til afdelingen tilknyttede overlæge.  
 
Du vil skulle indgå i et tæt samarbejde med vicechefjordemoderen, omkring de daglige funktioner i afdelingen bl.a. koordinere patientforløb, fokus på familiedannelse og tidlig indsats, samt supervisere personalet. For yderligere oplysninger omkring selve funktionen kan du rekvirere stillingsbeskrivelse hos nedenstående.  
 
Afsnit 4021 er en afdeling med plads til 10 patienter. Vores patientgrundlag er sårbare svangre og barslende kvinder med psykiatriske diagnoser og eller socialt belastende livssituationer.  
 
Vi arbejder ud fra princippet om tildelt patientpleje og sammenhæng i patientforløb, og i vores daglige arbejde har vi et tæt tværfagligt samarbejde med bl.a. læger, teamjordemødre, psykologer, socialrådgiver og sociale myndigheder.  
 
Obstetrisk klinik er desuden karakteriseret ved et godt tværfagligt samarbejde afsnittene imellem, samt et godt samarbejde med eksterne samarbejdspartnere.  
 
Ønskede faglige kvalifikationer:  
 • Uddannelse og autorisation som sygeplejerske eller jordemoder
 • Min. 2 års erfaring
 • Erfaring fra psykiatri eller lignende
 • Erfaring med at arbejde med sårbare familier (familiedannelse)
 • IT-kendskab på brugerniveau
 • Relevant efteruddannelse eller ønske herom  
Ønskede personlige kvalifikationer:  
 • Lyst og evner for ledelse
 • God til at give og modtage feedback
 • God til at undervise/supervisere
 • Være nysgerrig og opsøgende
 • Være bevidst om egen rolle ift. konflikthåndtering
 • Kunne rumme en travl og udfordrende hverdag  
Vi tilbyder:  
 • Et godt ledernetværk på tværs af Klinikken samt hele Juliane Marie Centret
 • En afdeling med et spændende speciale i konstant udvikling
 • En afdeling med store udviklingsmuligheder
 • Et godt arbejdsmiljø  
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst.  
 
Ansøgningsfrist er torsdag d. 15. marts 2018 kl. 12.00.  
 
Samtaler forventes afholdt i uge 12  
 
Søg stillingen via linket.
 
Interesserede uanset alder, køn, religion og etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen.  
 
Hvis du vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte vicechefjordemoder Hlin Mogensdottir på tlf. 35450743 eller oversygeplejerske Pernille B. Emmersen på tlf. 3545 8298.  
 
Stillinger i Juliane Marie Centret er omfattet af bekendtgørelse om indhentelse af børneattest. Det er derfor en forudsætning for ansættelse, at du har blank børneattest. Centret indhenter børneattesten hos Rigspolitiet, efter samtykke fra ansøger.  
 
Rigshospitalet er en røgfri arbejdsplads.  
 
Rigshospitalet er en del af Region Hovedstaden.