Jobbet "Lægesekretær til Uummannaq, Nordgrønland" er udløbet

Grønlands Sundhedsvæsen

Dit næste skridt

Uummannaq Sygehus søger lægesekretær/overassistent til fastansættelse snarest muligt.

 

Arbejdsopgaver:

I samarbejde med vores kontorfuldmægtig skal du:

 • Betjene telefonomstilling til hele sygehuset samt reception
 • Være lægesekretær for specialistindkaldelser
 • Håndtere indberetninger til embeder, styrelser, nævn mm samt registrere udskrevne patienter
 • Håndterer fællesmailen og sende disse videre til lægen eller andre
 • Bestille, formidle og følge op på billetter/rejseplaner for patientrejser
 • Være tovholder for patienter på midlertidigt behandlingsophold, i transit eller i behandling på andre sygehuse og ikke mindst sikre/følge op på tilhørende patientdata
 • Oprydning og arkivering af diverse bilag og sager
 • Lejlighedsvis afløsning for tolkene

 

Kvalifikationer:

 • Du har en kontoruddannelse/lægesekretæruddannelse
 • Du er stabil, venlig og ansvarsbevist
 • Du er dobbeltsproget – grønlandsk/dansk
 • Du har kendskab til basale IT-programmer, mens der ikke kræves kendskab til faglige lægeudtryk

 

STATSBORGERSKAB

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at man skal have gyldig opholds- og arbejdstilladelse for at kunne arbejde i Grønland. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse, hvor ansættelsen er betinget af, at man opnår gyldig tilladelse.

 

REJSE OG BOLIGFORHOLD

Der ydes fri til- og fratrædelsesrejse efter gældende overenskomst.

 

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant. Der kan være varierende afstand til arbejdsstedet.

 

LØN OG ANSÆTTELSE

Stillingen aflønnes i henhold til gældende overenskomst. Find din overenskomst her.

http://www.gjob.gl/Praktiske-forhold/Overenskomster

 

ANSØGNING

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes gennem Sundhedsvæsenets rekrutteringssystem (http://www.gjob.gl/Sogjob/Stillingsbeskrivelse?VID=201802115).

Ansøgningsfrist: 9 marts 2018

Samtaler vil foregå d. 12. marts 2018

 

KONTAKT

Information om stillingen kan indhentes ved ledende regionssygeplejerske Arnannguaq Blytmann på tlf. (+299) 94 71 22 eller på e-mail: ARBL@PEQQIK.GL. Eller afdelingssygeplejerske Sofianguak Petersen på tlf. (+299) 34 40 10 eller på e-mail: SOMO@PEQQIK.GL. Eller kontorfuldmægtig Ane Marie Kristiansen på tlf. (+299) 95 12 11 eller på e-mail: AMKR@PEQQIK.GL.

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personalekonsulent Erik Egede på tlf. +299 34 46 81 eller på e-mail: EREG@PEQQIK.GL.
 

 

Det grønlandske Sundhedsvæsen er pr. 1. juli 2017 blevet en røgfri arbejdsplads. Der er indført rygeforbud for alle ansatte i arbejdstiden. Dette omfatter alle indendørs og udendørs lokaliteter.