Jobbet "Bioanalytiker til afsnittet"Hæmatologi og Biokemi", Vejle Sygehus" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Beriderbakken 4, 7100 Vejle

Dit næste skridt
En fuldtidsstilling som bioanalytiker i afsnittet ”Hæmatologi og Biokemi” er ledig til besættelse pr 1. april 2018.  
 
Stillingen er forbundet med pligt til deltagelse i afsnittets vagtordning. Oplæring i vagtarbejde vil finde sted forud for deltagelse.  

Arbejdet består af  
 • analysearbejde indenfor hæmatologi, koagulation, syre/base, biokemi og immunkemi, hvor der roteres mellem arbejdsområderne  
 • arbejdsfunktioner relateret til automatiseret prøvemodtagelse og -distribution  
 • akutfunktion med prøvetagning og EKG-optagelse  
 • blodprøvetagning på sengeafdelinger og ambulatorier  

Afsnittet råder over opdateret apparatur med en høj automatiseringsgrad indenfor de ovennævnte områder.  

Som kollega/medarbejder, forventer vi at du  
 • sætter patienten først  
 • bidrager til det gode patientforløb med særlig fokus på service, kvalitet og patientsikkerhed
 • er fagligt dygtig      
 • udviser vilje og evne til at samarbejde og formidle samarbejde  
 • er god til at kommunikere og har flair for IT  
 • er åben og ærlig  
 • kan arbejde selvstændigt og tage ansvar  
 • har evnen til at bevare overblikket i travle situationer  
 
Du kan forvente af os, at vi  
 • er gode kolleger, der sætter pris på samarbejde  
 • bestræber os på at matche forventningerne til dig  
 • tilbyder et udfordrende og travlt arbejdsmiljø, hvor du er med til at gøre en forskel  
 
”Hæmatologi & Biokemi”-afsnittets primære opgave er,  
 • at sætte patienten først og arbejde for gode patientforløb  
 • at varetage prøvetagning på patienter herunder også projektprøvetagning  
 • at varetage analysering af diverse prøver både rutinemæssigt og akut  
 • at varetage håndtering af projektprøver og videreforsendelse af prøver til eksterne laboratorier  
 • at varetage vagtfunktionen i samarbejde med afsnittets 21-22 vagtbærende bioanalytikere  
 
I afsnittet er ansat 26 personer, og det ledes af en afdelingsbioanalytiker. Der indgår både dag-, aften- og nattevagter på alle ugedage.  
 
Ansøgningsfrist søndag den 12. marts 2018. Ansættelsessamtaler forventes afholdt d. 13. og 14. marts 2018.
 
Nærmere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til afdelingsbioanalytiker Karin Flø Jensen på direkte telefon 7940 6515.