Jobbet "Kyndig sygeplejerske med kirurgisk blik og hjertevarme søges" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Bispebjerg Bakke 23, 2400 København NV

Dit næste skridt
Kyndig sygeplejerske med kirurgisk blik og hjertevarme søges 
 
Vi fortsætter processen mod nye horisonter, og søger nu erfarne sygeplejersker til vores respektive afsnit med øvre og nedre mavetarm kirurgi på Abdominalcenter K, Bispebjerg Hospital.  
 
Præsentation af arbejdsstedet 
Abdominalcenter K på Bispebjerg Hospital dækker over både medicinsk og kirurgisk gastro-enterologi, og rummer fire sengeafsnit, egen akutmodtagelse, tre ambulatorier, endoskopiafsnit og egen operationsgang samt forskningsenhed. 
 
På K1 og K5 varetager vi den præ- og postoperative sygepleje til patienter, der er indlagt til såvel elektiv som akut kirurgi. Afsnit K5 og K1 er begge sengeafsnit, der adskiller sig ved øvre og nedre abdominalkirurgi. Vi har et tæt samarbejde og fællesskab kolleger imellem, og vi i gang med en omorganisering, hvor vi tænker dette ind i fremtidig måde at undervise, udvikle og udføre sygeplejen på.
 
Aktuelt er begge afsnit placeret sammen, som følge af en midlertidig sammenlægning af K1 med K5, men i takt med kompetenceudvikling og omorganisering vil de to afsnit blive separeret. Denne situation har vi valgt at udnytte bedst mulig ved, at vi sammen oplærer og introducerer, og hjælpes om daglige opgaver.  
 
Størstedelen af patienterne, der indlægges på K1 bliver opereret for kræft i tyk-og endetarm, og en del af disse får anlagt stomi.  
De primære årsager til indlæggelse på K5, skyldes sygdomme i øvre abdomen som akut pancreatitis, cholocystitis, giganthernier m.fl. 
Begge afsnit rummer både korte og længere forløb og den gennemsnitlige indlæggelsestid er 3-6 dage, dog har K1 en del onkologiske forløb, der strækker sig over længere indlæggelse eller genindlæggelse. Vi har et tæt samarbejde med Palliativ Enhed. I Abdominalcenter K er behandlingsforløbene meget velstrukturerede, og vi arbejder fortsat med evidensbaserede sygepleje- og behandlingsprogrammer, der guider forløbsrelevante observationer, handlinger og dokumentation i SP.   
 
Du skal vælge os fordi 
Vi arbejder dagligt for at skabe de bedst mulige patientforløb. Vi gør tingene ordentligt, og vi har høje standarder. Dette gælder både i forhold til den sundhedsfaglige kvalitet og de pædagogiske samt kommunikative aspekter ved et patientforløb. Vores ambition er er blive den mest attraktive arbejdsplads, med en kultur der bygger på høj faglighed, innovative tiltag og arbejdsglæde. 
Vi er organiseret efter principperne om kontaktsygepleje. Som kontaktsygeplejerske har du i samarbejde med patientens personlige læge ansvar for patientens forløb. 
 
Vi vil gerne sikre, at du som erfaren sygeplejerske, gives plads til at være ny i vores afsnit. Du vil som nyansat blive tilbudt grundig introduktion og oplæring i specialet tilpasset dine behov og kvalifikationer. Oplæring varetages af vores kyndige sygeplejersker med klinisk specialfunktion. 
 
Vi tilbyder studiebesøg på vores egen endoskopiklinik, operationsgang, kirurgiske modtagelse, ambulatorier – alt efter hvad du savner indblik i.  
 
Dine kvalifikationer 
Du er uddannet sygeplejerske og har flere års erfaring fra mavetarm-kirurgisk, mavetarm-medicinsk eller onkologisk speciale. 
Du har gennemført eller har ønske om at gennemføre kirurgisk efteruddannelse. 
Du brænder for den kirurgiske sygepleje, herunder patientforløbsprogrammer, smertebehandling, ernæring, væsketerapi mm. 
Du har et godt overblik, og formår at prioritere i opgaverne 
Du trives med patientflow og formår at sætte kontaktsygeplejen i centrum 
Du nyder at sætte dine faglige kompetencer i spil og kan lide at udvikle sygeplejen og lære fra dig.  
Du er positiv, imødekommende, kan give omsorg for patienter og deres pårørende samt bidrage til et godt arbejdsmiljø.  
Du søger et arbejdsfelt, hvor du kan lære nyt, lære mere og/eller fordybe dig fagligt. 
 
Kommer du langvejs fra og mangler en bolig for at kunne søge stillingen hos os, så vil vi gerne hjælpe med at formidle kontakten til vores boligadministration, idet Bispebjerg Hospital råder over et mindre antal midlertidige lejemål.  
Skriv din ansøgning allerede nu, med angivelse om du vil arbejde med øvre eller nedre mavetarmkirurgi, om du vil ansættes på 37 eller 32 timer pr uge. Weekendvagt hver 3.weekend og ca 6-7 vagter pr md.   
 
Ansættelsessamtaler afvikles løbende. Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske K5, Eva Bjørneboe på 21 55 41 07  eller afdelingssygeplejerske K1, Louise Hyltoft  på 29 11 75 89.